Byudviklingsprojekter i Aarhus i centrum på netværkskonference

Aarhus er inde i en rivende udvikling. Nye bydele dukker op, befolkningstallet stiger og flere og flere virksomheder vælger Aarhus som base. En række aktuelle og fremtidige byudviklingsprojekter og andre spændende bygge- og anlægsopgaver i Østjylland var på programmet, da Building Network afholdt netværkskonference 10. april 2018 i Aarhus. Med som oplægsholdere var blandt andre repræsentanter fra Aarhus kommune og Boligkontoret Århus.

Netværkskonferencen fandt sted i den grønne udviklingspark for iværksættere og virksomheder, Ecopark. Inden den officielle åbning var der frokost med prøvesmagning af økologiske og bæredygtige lokale lækkerier. Herefter bød Mickey Lund, direktør i Building Network, velkommen til oplægsholdere, medlemmer og gæster.

Livsstilsboliger i pipelinen
Projektudviklingsdirektør Mia Manghezi fra en af Danmarks største pensionskasser, PensionDanmark, indledte konferencen. Gennem de sidste årtier har pensionskassen samlet solid erfaring som bygherre og medudvikler af en række større byggeprojekter. Mia Manghezi var inviteret med på konferencen for at give deltagerne et indblik i PensionDanmark som bygherre og om pensionskassens kommende udviklingsprojekter, herunder fremtidens livsstilsboliger.
Pensiondanmark samarbejder i dag med blandt andet Nordea, MT Højgaard og Moe om opførelsen af domicilbyggerier og flerbrugerhuse, ligesom pensionskassen varetager byggeri og drift for det offentlige. På ejendomsområdet er et af målene for PensionDanmark at være en værdiskabende og innovativ investor for kunderne og for pensionskassens medlemmer. Mia Manghezi forklarede, at det er centralt for PensionDanmarks ejendomsinvestering at engagere sig i ansvarlige og bæredygtige projekter, hvor den forretningsmæssige rentabilitet bliver forenet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af pensionskassens ejendomsprojekter.

Under sit oplæg præsenterede Mia Manghezi et udvalg af konkrete projekter, som PensionDanmark har i pipelinen, herunder opførelse af livsstilsboliger for beboere over 50 år i blandt andet Ry og Køge. Livsstilsboliger er ved at blive en attraktiv og efterspurgt boligform. Der findes pt. 250-300 seniorbofællesskaber i Danmark svarende til ca. 7000 boligenheder. 8.400 personer er aktuelt på venteliste til de eksisterende bofællesskaber. Livsstilsboligerne etableres i attraktive omgivelser, hvor der er let adgang til offentlig transport og med en god infrastruktur.

Mia Manghezi gennemgik principperne for det sociale liv og de fysiske rammer i livsstilsboligprojekterne. Endvidere forklarede Mia Manghezi, at pensionskassen bruger mange timer på at starte processerne omkring livsstilsboligprojekterne godt op, ligesom der er et stort fokus på tidlig inddragelse af entreprenør og på at skabe en tæt dialog mellem projektets parter.

Totalrådgiver under ét tag
Jakob Thiel, projekt- og tegnestueleder i Kærsgaard & Andersen A/S (KAAI) fortsatte oplægsrunden. KAAI har eksisteret i 28 år og tilbyder i dag totalrådgivning under ét tag. Ingeniører, arkitekter og teknikere udgør det stærkt faglige team i KAAI, der har kontorer i Aalborg, Aarhus samt en mindre satellit i København”. Kunderne er boligselskaber, undervisningsinstitutioner, regioner, kommuner og private investorer. 80 % af KAAI´s projekter er boligprojekter, der primært realiseres i Aalborg og Aarhus.

Jakob Thiel gennemgik, hvordan KAAIs faggrupper, herunder konstruktører, ingeniører og arkitekter, samarbejder og organiserer sig i relation til de konkrete projekter, der skal realiseres.
Eksempelvis er der stor fokus på tværfaglig viden og på at skabe en vidensbank, ligesom byggeledelsen er integreret i projekteringen.

Jakob Thiel gav eksempler på udførte og igangværende byggeprojekter, hvor KAAI har haft rollen som totalrådgiver. Et kommende projekt, som KAAI har vundet, er tilbygning og modernisering af Kjellerup Skole for Silkeborg Kommune. Jacob Kiel viste tegninger af det 6000 m2 store skoleprojekt, hvor KAAI er valgt som totalrådgiver. Årstiderne Arkitekter har tegnet idéoplægget til den nye Kjellerup Skole med budget på 54 mio.kr.

Boligkontoret Århus opfører 750 nye boliger
Direktør Morten Homann fra den almene boligorganisation Boligkontoret Århus sluttede første del af konferencen med et oplæg om nuværende og kommende bæredygtige boligprojekter, renoveringsprojekter og helhelhedsplaner. Boligkontoret Århus administrerer 5700 boliger, hvoraf hovedvægten af boligmassen ligger i det centrale Aarhus.

Morten Homann viste projektskitserne for nogle af de 750 nye boliger, der efter planen skal opføres over de kommende år. De nye boliger har for størstedels vedkommende en bynær placering. Centralt for projekterne er et fokus på bæredygtighed og en markant arkitektur, ligesom målet er at tiltrække en blandet beboersammensætning. Morten Homann forklarede, at selvom de er almennyttige, arbejder de målrettet på at indgå stærke partnerskaber med de private aktører.

Direktør Morten Homann viste illustrationer af nogle af de 750 bæredygtige boliger, Boligkontoret Århus efter planen skal opføres over de kommende år  – Illustration: Sleth Arkitekter

Efter en gennemgang af boligkontorets igangværende og kommende boligprojekter, viste Morten Homann en række helhedsplaner for nogle af kontorets større afdelinger, herunder Rydevænget og Kalmargade i Aarhus. Ved at løfte arkitekturen og opgradere bygningerne gennem en fysisk omdannelse understøtter man sociale forandringer og åbner op for at tiltrække andre typer af beboere.

Morten Homann opfordrede afslutningsvis deltagerne til at være med til at samarbejde om boligkontorets kommende projekter. ”Byd ind på dem, vi vil gerne udfordres på nogle af vores principper, herunder bæredygtighed og et anderledes og markant byggeri”, lød det fra Morten Homann.

 

Travlhed hos Årstidernes Arkitekter
Partner i Årstidernes Arkitekter, Anders Kærsgaard, fortsatte konferencen efter en halv times pause med speeddating og netværk deltagerne i mellem. Årstidernes Arkitekter er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med over 300 ansatte og mere end 30 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri. Anders Kærsgaard fortalte, at arkitektvirksomhedens DNA er, at projekterne skal præge omgivelserne på den bedst mulige måde. Til dette formål tager Årstidernes Arkitekter afsæt i funktionalitet, æstetik samt social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed.

Anders Kærsgaard præsenterede en bred vifte af nogle af de mangeartede projekter, der pt. er i pipelinen hos Årstidernes Arkitekter. Disse tæller nybyggerier af boliger og skoler i blandt andet Silkeborg, Herning, Vejle, Randers, Viborg og Aarhus. Flere af projekterne ligger på gamle fabriksgrunde, herunder den gamle Tulipgrund i Brabrand, slagteriet Danish Crown i Randers og Gasa-grunden i Tilst. Årstidernes Arkitekter har endvidere fået til opgave at bygge et nyt plejecenter for demente i Aarhus. Plejecenterets arkitektoniske udformning forsøger at tage højde for demente menneskers udfordringer med eksempelvis at kunne finde rundt i omgivelserne.

Aarhus har fuld fart på byudviklingen
Chef for Bolig og projektudvikling, Bente Lykke Sørensen fra Aarhus kommune, fortsatte konferencen. Bente Lykke Sørensen var inviteret til at give Building Networks deltagere en unik viden om byudviklingen i Aarhus.

Bente Lykke Sørensen indledte med en fremtidsprognose, der peger på, at 9 ud af 10 danskere bor i byerne i 2050 og at byerne til den tid vil se markant anderledes ud. Globale trends går i retning af mere bæredygtige byer med energirenoverede bygninger, mere kollektiv trafik og flere cykler.

I disse år mærker de store byer verden over en kraftig tilstrømning af indbyggere. I 2017 havde Aarhus en nettotilvækst på ca. 5.000 indbyggere, ligesom der fra september 2016 til september 2017 kom ca. 6.200 nye arbejdspladser til Aarhus.

Den markante befolkningstilvækst har resulteret i, at Aarhus oplever en stor efterspørgsel på boliger, ligesom der er behov for flere arbejdspladser, undervisningsinstitutioner og offentlige og private servicefunktioner. Alt sammen noget, der kræver mere plads. Fortætning er derfor et emne, der i høj grad præger udviklingen af Aarhus, fortalte Bente Lykke Sørensen.

Aarhus Kommune har set på de muligheder, der er for fortætning og herefter udpeget en lang række områder, der har potentialet til at omdannes til nye byområder. I rækken af områder er bl.a. byens gamle containerhavn Aarhus Ø, Sydhavnskvarteret og Godsbanearealerne. Med i kommunens udviklingsplaner er også opførelse af højhuse, omdannelse af ældre erhvervsområder og overflødiggjorte bygninger og anlæg. Initiativerne har til formål at imødekomme Aarhus’ udvikling fra stor by til ”Storby”.

Bente Lykke Sørensen præsenterede flere af Aarhus Kommunes igangværende og kommende udviklingsplaner – herunder planerne for Aarhus Ø, hvor der er fuld gang i både bygge- og anlægsprojekterne. Målet er, at der i fremtiden skal bo 12.000 mennesker på Aarhus Ø i almene og private boliger – dertil kommer 10 -12.000 arbejdspladser i bydelen. I løbet af 2020 er der desuden opstart på opførelsen af et hotel- og konferencecenter på Aarhus Ø med plads til mere end 2.000 gæster.

Med i porteføljen af de mange områder, der er under omdannelse i Aarhus, er også Amtssygehuset i Tage-Hansens Gade. Den 67.700 m2 store grund skal omdannes til et nyt og spændende bykvarter. Udbud igangsættes i efteråret 2018.

 

Chef for Bolig og projektudvikling, Bente Lykke Sørensen fra Aarhus kommune fortalte om de mange områder og bygninger herunder Amtssygehuset i Tage-Hansens Gade, der skal byudvikles. Illustration: Vandkunsten

Aarhus Kommune udvikler også uden for midtbyen – bl.a. i Lisbjerg nord for Aarhus, hvor et af Danmarks største byudviklingsprojekter er i gang. Lisbjerg vil i løbet af de næste ca. 65 år byde velkommen til omkring 25.000 nye indbyggere. Fra og med 2020 forventer Aarhus Kommune en tilvækst på ca. 700 nye indbyggere årligt til Lisbjerg, der med direkte adgang til det østjyske motorvejsnet tilbyder optimale pendlerforhold. Lisbjerg udgør ca. 1 mio. etagemeter boliger og ca. 250.000 m2 erhverv.

Afslutningsvis gennemgik Bente Lykke Sørensen visionerne for Godsbanearealerne, der skal omdannes til en ny pulserende og ungdommelig bydel. En bydel med plads til det eksperimenterende og som skal summe af liv, fortalte Bente Lykke Sørensen. Bydelen, der kaldes ”Aarhus K”, skal bidrage til den eksisterende by med kultur, uddannelse, bolig og erhverv.

Bente Lykke Sørensen præsenterede nogle af de igangværende og kommende udviklingsplaner for blandt de bynære havnearealer, herunder Aarhus Ø, hvor der er fuld gang i bygge- og anlægsprojekterne. Målet er, at der i fremtiden skal bo 12.000 mennesker på Aarhus Ø i almene og private boliger. I løbet af 2028 er der desuden opstart på opførelsen af et hotel- og konferencecenter på Aarhus Ø med plads til mere end 2000 gæster.

Med i porteføljen af de mange områder og bygninger, der skal byudvikles i Aarhus er bl.a. Amtssygehuset i Tage-Hansens Gade. Bygningen og den 67.700 m2 store grund skal omdannes til et nyt bykvarter. Udbud igangsættes medio 2018.

Et af Danmarks største byudviklingsprojekter lidt uden for Aarhus, Lisbjerg, skal i løbet af de næste ca. 65 år byde velkommen til 25.000 nye indbyggere. Fra og med 2019 skal der hvert år flytte 700 nye indbyggere til Lisbjerg, der har direkte adgang til det østjyske motorvejsnet. Lisbjerg, der bliver udviklet som en økonomisk bæredygtig bydel, kommer til at udgøre 1 mio. etagemeter bolig og 250.000 m2 erhverv.

Afslutningsvis gennemgik Bente Lykke Sørensen visionerne for godsbanearealerne, der skal omdannes til en ny pulserende og ungdommelig bydel, som har lyst til at eksperimentere og udvikle sig og summe af liv, fortalte Bente Lykke Sørensen. Bydelen, der kaldes ”Aarhus K”, skal bidrage til den eksisterende by med kultur, uddannelse, bolig og erhverv.

Aarsleff A/S springer med succes ud som totalentreprenør
Sektionsdirektør Ulrik Therkilsen fra Per Aarsleff A/S var dagens sidste oplægsholder. Aarsleff A/S har siden etableringen i 1947 udviklet sig fra jord- og siden betonentreprenør til i dag at være en bred entreprenørforretning, der siden 2013 med stor succes er kommet ind i byggeriet som totalentreprenør. Forretningsområder ligger bredt indenfor alt fra erhverv/kontor til boliger, sygehuse, hoteller og skoler og institutioner.

Aarsleff har specialiseret sig i at være en kreativ og fleksibel samarbejdspartner, der gør det nemt at være bygherre. Koncernen tilbyder en konkurrencedygtig totaløkonomi, transparente samarbejdsaftaler og at gå ind som totalentreprenør med ansvar for den samlede koordinering af byggeriet. På den måde skaber vi minimal risiko for byggeriet, økonomien og for samarbejdet, forklarede Ulrik Therkildsen.

En række af Aarsleffs afsluttede og igangværende byggesager i Aarhus og andre steder i landet, blev præsenteret for konferencedeltagerne. Aarsleff skal blandt andet være totalentreprenør på opførelsen af en af Danmarks højeste bygninger, Lighthouse 2.0, der skal placeres på den yderste spids af bydelen Aarhus Ø.  Den ca. 130 meter høje bygning skal rumme mere end 400 boliger og forskellige bylivsaktiviteter.

Afslutningsvis viste Ulrik Therkilsen planerne for projektudvikling af fremtidens business park i Aarhus Syd, hvor Aarsleff er gået på markedet for at finde lejere og købere til de nye kontorbygninger, der efter planen skal opføres på nabogrundene.

Gratis tilbud til netværkets medlemmer
Inden den sidste speeddating rundede Mickey Lund konferencen af med at annoncere, at medlemmer af netværket som noget nyt i 2018 gratis kan offentliggøre relevante pressemeddelelser gennem Building Networks kommunikationskanaler, herunder netværkets nyhedsbreve, der kommer ud til mere end 5.000 beslutningstagere inden for bygge- og anlægsbranchen. Som medlem kan man også få hjælp til at skrive pressemeddelelser og til at beskrive og formidle referencer, eksempelvis når man vinder nye projekter.

Mickey Lund gjorde afslutningsvis opmærksom på årets kommende netværksarrangementer, der annonceres løbende med datoer på hjemmesiden.

Begejstrede oplægsholdere fik nye input
Mia Manghezi fra PensionDanmark var med som oplægsholder for 2. gang. Hun var meget tilfreds med konferencen og netværksformen.
– Det er relevant for alle parter i byggeriet at få det tværgående samarbejde op og køre og forstå hinandens præmisser. Der er en bred repræsentation af byggeriets aktører her i dag, så det er meget relevant for os at komme. Jeg har fået en del henvendelser fra netværkets medlemmer, der ville tale med mig om alt fra byggelogistik, affaldssortering til samarbejdsmuligheder. Generelt er jeg meget tilfreds med, at netværksmødet er så faciliteret og systematiseret, som det er. Det er en god form, der tillader, at alle komme til orde og få netværket med hinanden.

 

Jakob Thiel, projekt- og tegnestueleder i Kærsgaard & Andersen A/S, er ikke i tvivl om, at netværksopbygning  og –pleje er vejen frem.
– Vi er dybt afhængige af relationer i bygge- og anlægsbranchen, der koger i disse år. Derfor har vi valgt at komme i dag for at fortælle om vores projekter og opbygge relationer og møde nye mennesker. Vi har rigtig travlt, så det passer os fint med den tid, at netværkskonferencen varer, og hvor der er mulighed for, at man kan få sig ny viden og en kort dialog med deltagerne.

Direktør Morten Homann fra Boligkontoret Århus var meget tilfreds med konferencen og for de muligheder, som Building Netværks arrangementer åbner op for.
– Jeg synes, at det er utrolig spændende at mødes med et bredt udvalg af folk i bygge- og anlægsbranchen og diskutere og blive konfronteret med de ting, vi arbejder med og høre, hvordan andre ser på det. Konferencen åbner op for, at både deltagere og oplægsholdere kan berige hinanden og gå hjem med input og nye ideer til produkter, der kan kvalificere ens projekter og give stof til eftertanke.