Byggebranchen ser frem til millioninvesteringer på Frederiksberg

Frederiksberg har gang i byudviklingen og byder på spændende nye bygge- og anlægsprojekter de kommende år. I samarbejde med Kjøbenhavns Erhvervsklub havde Building Network inviteret et spændende panel af rådgivere, bygherrer og entreprenører til at komme og fortælle om nogle af projekterne i KB´s Pejsesal på Frederiksberg torsdag d. 9. november 2017.

Mickey Lund, direktør i Building Network, indledte den eksklusive konference med at byde velkommen til oplægsholdere og deltagere. Herefter gik ordet til Henrik Eigenbrod direktør for Kjøbenhavns Boldklub, der gennemgik status for byggeriet af den nye KB Hallen. 

Byggeriet af den nye KB Hallen er i gang

Den gamle KB-Hal nedbrændte i 2011. Efter seks år med lokalplansforslag, høringer, byggetilladelser og udbud af hovedentreprenøropgaven, blev grundstenen til byggeriet af den nye multihal lagt i september måned. Den A. P. Møllerske Støttefond har blandt andet være med til at finansiere hallen, der kommer til at koste ca. 200 millioner kroner.

Det er den danske tegnestue Christensen og Co. Arkitekter, der vandt arkitektkonkurrencen om at genopføre hallen som et nyt event- og sportssted med plads til 5000 tilskuere. Henrik Eigenbrod fortalte om planerne for byggeriet. Ved hjælp af fotos fra byggepladsen viste han arbejdet med at lægge grundfundamentet, ligesom deltagerne fik et visuelt indtryk af den nye multihal.

Omfattende renovering af højhusene i Bellahøj

Kreativ direktør Ole Hornbek hos JJW Arkitekter, der er blandt de 10 største arkitektvirksomheder i Danmark med en årlig omsætning på ca. 62 mio.kr., var konferencens næste oplægsholder. De ca. 80 medarbejdere i JJW Arkitekter består af arkitekter, konstruktører, landskabs- og indretningsarkitekter. Virksomheden løser opgaver for både offentlige, halvoffentlige og private kunder.

Ole Hornbek viste et udpluk af tidligere JJW Projekter, der alle ligger indenfor virksomhedens tre afdelinger – By & Bolig, Læring & Kultur samt Erhverv & Sundhed. Et nyt spændende projekt, som JJW har vundet, er den omfattende renovering af de 266 boliger i højhusene i Bellahøj.  Byggeperioden er 2017-2020. JJW Arkitekter er totalrådgiver på projektet, der blandt andet indbefatter en omfattende renovering af husenes facader og etablering af et tidssvarende ventilationssystem.

Et andet projekt på JJW Arkitekters travle tegneborde er byomdannelse af Vejlegårdsvej i Vallensbæk Strand. Planen er at opføre nye rækkehuse og etageboliger med fælles tagterrasser. Det nye boligområde skal knytte sig til de eksisterende kvarterer og samtidig skabe interne rum og forbindelser. Ole Hornbek præsenterede de foreløbige tegninger over byomdannelsen, der dækker en grundstørrelse på 9768 m2.

Emcon A/S bygger pandaanlæg i København Zoo

Medejer og byggerådgiver Jesper Kyhl Gudmann fra den uafhængige rådgivningsvirksomhed, Emcon A/S, var inviteret til at fortælle om nogle af deres kommende projekter i København Zoo. Emcon A/S har eksisteret i 50 år og løser opgaver i alle faser i et byggeri. Typiske kunder er bygherrer, lejere og investorer. Eksempelvis har Emcon A/S været rådgivere på byggerier som Ny Carlsberg S-Station, Skovshoved Havn, DSV og Kvæsthusprojektet.

Emcon A/S er også bygherrerådgiver på det 4000 m2 nye pandaanlæg i København Zoo, der skal ligge, hvor det gamle elefanthus er placeret. Den samlede anlægssum er 160 mio. kr. Pengene er doneret af 16 af de største virksomheder i Danmark. Jesper Kyhl Gudmann gennemgik entrepriseopdelingen (storentrepriser og indbudt licitation) samt tidsplanen for pandaanlægget.

Nedrivning af elefanthuset og rydning af byggepladsen er ved at være afsluttet. Selve anlægget, der bliver formet som yin og yang-tegnene, finder sted i perioden januar 2018 til marts 2019. Udover pandaanlægget har Zoo København også givet Emcon A/S ansvaret for at rådgive om etableringen af det nye chimpansehus på 3000 m2 i Søndermarken.

Efter tre spændende oplæg var der pause og tid til at netværke og komme i dialog med oplægsholderne.

Store investeringer på vej i Frederiksberg Forsyning A/S

Stabs- og Strategichef Kristian E. Beyer fra Frederiksberg Forsyning A/S, var inviteret til at fortælle om Frederiksberg Energi A/S og om koncernens kommende klima- og anlægsprojekter og udbud.

Frederiksberg Forsyning A/S indgår i Frederiksberg Energi A/S-koncernen, der ejes 100% af Frederiksberg Kommune. Koncernen forsyner Frederiksbergs borgere med vand, gas og fjernvarme og varetager opgaven med at bortlede regn- og spildevand. Derudover leverer koncernen fjernkøling. I 2016 havde Frederiksberg Forsyning A/S en nettoomsætning på 600.065 mio. kr.

Inden for vand skal der de kommende år etableres en række løsninger, der udbygger kapaciteten i det eksisterende kloaknet. Løsningerne skal i fremtiden håndteres af tre parter – Frederiksberg kommune, Frederiksberg Forsyning og private. Målet er at reducere mængden af regnvand i kloakkerne med 30 %. Kommune, Forsyning og Private skal hver især stå for 1/3 af denne reduktion. Med et budgetoverslag over 20-25 år på 1.25 mia. kr. har Frederiksberg desuden planer om 56 skybrudsprojekter.

Kristian Beyer fortalte videre, at spildevandsstrukturen skal udbygges med tre store skybrudstunneler til en samlet investering af ca. 2,4 mia. kr. Frederiksberg Forsyning arbejder sammen med Hofor og Novofos om tunnelerne. Der er ikke fastsat en dato for færdiggørelsen af dem. Af yderligere investeringsprojekter for spildevandsselskabet de kommende år er blandt andet etablering af 1200 m betonledning med tunnelering i Nyelandsvej og Dalgas Boulevard.

En anden udfordring for Frederiksberg Forsyning er blødgøring af kommunens vand. Projekteringsfasen løber frem til udgangen af 2017. Primo 2018 tager bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning stilling til, om blødgøringsprojektet skal realiseres.

Af aktiviteter inden for Varme og Køl skal ledningsnettet på Roskildevej og Gammel Kongevej renoveres i 2018. Frederiksberg Forsyning vil også gøre en indsats for at forbedre energiudnyttelsen i kommunens ejendomme ved at udbrede og forbedre tilbud om serviceeftersyn i kundernes varmerum.

NRE Denmark A/S bygger unikt madkulturhus på Frederiksberg

Svend Blom fra entreprenørvirksomheden NRE Denmark A/S, sluttede konferencen af med en præsentation af to spændende NRE projekter, byggeriet af Madkulturens Hus på Frederiksberg Alle og opførelsen af The Silo i Nordhavnen i København. NRE Denmark A/S har i øjeblikket ca. 78.000 kvadratmeter under opførelse i Danmark, Sverige og Norge inden for bolig, retail og kontor.

Byggeriet af Madkulturens Hus er resultatet af en bygherrekonkurrence, som Frederiksberg Kommune har afholdt med Realdania By og Byg. NRE Denmark er totalentreprenør på byggeriet, hvor de har ansvaret for udvikling, finansiering, projekteringsledelse og byggestyring og aflevering af Madkulturhuset, der bliver placeret oven på den nye metrostation på Frederiksberg Alle, der åbner i 2019.

Madkulturens Hus kommer til at bestå af to etager med et lokalt forsamlingshus til foredrag, udstillinger og koncerter samt cafeer og boder, hvor man kan købe råvarer og streetfood. Oven på Madkulturhuset bliver der bygget 31 boliger. Svend Blom viste visualiseringer af den 3500 m2 store bygning, der bliver opført i perioden 2017-2019.

NRE Denmark har også haft rollen som totalentreprenør af The Silo i Nordhavn. Den oprindelige kornsilo, også kendt som Hva´ drikker Møller-siloen, er ombygget til 31 lejligheder og restaurant på toppen. Den største af lejlighederne i byggeriet ligger på 9. sal og er på 398 m2. Den er udbudt til 32 mio. kr. og er den dyreste nybyggede lejlighed i Danmark. Svend Blom viste fotos af arbejdet med at ombygge The Silo, som har høstet masser af ros og anerkendelse.

Afslutning på en vellykket konference

Inden dagens sidste speeddating med mulighed for at netværke og komme i dialog med oplægsholderne, sluttede Mickey Lund af med at takke deltagere og oplægsholdere for at møde op.

Consulting Manager Bettina Foltinger fra landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed, BDO Denmark, deltog som gæst på konferencen. Bettina Foltinger fortalte efterfølgende, at hun bestemt ikke gik tomhændet hjem.
– Jeg er meget positiv overrasket over konferencen. Da jeg så deltagerlisten, tænkte jeg, at der var et par stykker, der var interessante at tale med. Men jeg fandt hurtigt ud af, at der var mange flere, jeg gerne ville i kontakt med. Fakta er, at jeg går hjem med tre spændende mødeaftaler og et smil på læberne. Oplægsholderne var også utrolig spændende at høre på. De har nemlig et detailkendskab, jeg kan lære af og bruge i min tilsynsrolle i BDO Denmark.  Jeg har allerede besluttet at deltage på de kommende konferencer. Så det har virkelig været udbytterigt at deltage i dag.

Medlem i Building Network, Jan Moldrup fra Redmark, Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsfirma med 230 ansatte, var også meget begejstret for konferencen.
– Der var en masse gode oplæg i dag. Det var især spændende at høre oplæggene om projekterne i København Zoo og byggeriet af den nye silo i Nordhavn. I det hele taget er Building Network en af de bedre netværk, jeg kender. Jeg kan godt lidt konceptet og valget af de oplæg, der er med på konferencerne. I det hele taget er Building Network efter min mening et fantastisk og velfungerende netværk.

Klaus Tønder Jensen fra Inventarrum A/S, havde også kun rosende ord til konferencen og arrangørerne.
– Jeg er rigtig glad for at komme her. Der er altid nogle gode oplægsholdere, som du oven i købet har mulighed for at komme i direkte dialog med. Der er også masser af muligheder for at skabe nye relationer og åbne op for et samarbejde med de virksomheder, der er repræsenteret på konferencerne.