Flot modtagelse af Building Network i Aarhus

Aarhus og omegn er i en rivende udvikling og oplever et sandt boom af bygge- og anlægsaktiviteter. Building Network havde derfor inviteret til en eksklusiv netværkskonference d. 12. oktober 2017 i Danmarks Japanske Have, PARK13, der ligger 15 min. kørsel fra Aarhus C.

Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød efter en lækker frokost i det stemningsfulde konferencelokale, velkommen til mere end et halvt hundrede forventningsfulde deltagere. Med på konferencen var bygherrer, rådgivere og entreprenører fra regionen, der var mødt op for at præsentere og udveksle viden om fremtidige byudviklingsplaner samt bygge- og anlægsprojekter i Aarhus, herunder de spændende planer og visioner for Gellerup-området.

Det er første gang, at Building Network afholder en konference i Aarhus. Med mange nye ansigter på deltagerlisten benyttede Mickey Lund lejligheden til at give en kort introduktion til Building Network, der gennem de senere år har haft deltagelse af langt over 1000 virksomheder.

Mickey Lund kunne fortælle, at Building Network er i en rivende udvikling og tiltrækker nye medlemmer over hele landet. Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har fået øjnene op for vigtigheden af at være en del af et succesfuldt erhvervsnetværk, hvor man får den nyeste viden om kommende bygge- og anlægsprojekter. Og hvor man kan tale ansigt til ansigt med beslutningstagere og potentielle samarbejdspartnere.

Inden mikrofonen gik videre til dagens første oplægsholder, takkede Mickey Lund konferencens medarrangør, Carlo de Silva fra One Lounge, for at være med til at synliggøre konferencen overfor deres netværk og få placeret Building Network på det Aarhusianske landkort.

Olav de Linde satser på kvalitet og skæve ideer
Martin Fasdal, direktør for udlejning og marketing i byggeselskabet Olav de Linde, åbnede 1. halvdel af konferencen med et oplæg om selskabet og kommende udviklings- og renoveringsprojekter.

Olav de Linde har eksisteret siden 1974. Virksomheden har specialiseret sig i at opkøbe og istandsætte eksisterende byggerier, ligesom de etablerer nyopførte ejendomme. Olav de Linde beskæftiger ca. 90 funktionærer og timelønnede medarbejdere og har omkring 2.000 offentlige og private erhvervslejere fordelt på en portefølje i Aarhus, Odense og København.  Visionen for Olav de Linde er at tilbyde en bred vifte af attraktive lejemål til liberalt erhverv og institutioner.

Under sit oplæg præsenterede Martin Fasdal et udvalg af nye og kommende boligprojekter, herunder fredede ejendomme i Aarhus, som byggeselskabet har opkøbt og istandsat. Eksempelvis Skolegade 19, Havnegade 8, Klostergade 28-30 samt ejendoms- og arealopkøbet af den bevaringsværdige Mindet 4 ved Aarhus Havn.

Martin Fasdal fortalte, at byggeselskabet ikke er bange for at satse på skæve ideer og føre dem ud i livet. Målet er at udvikle projekter, der skaber liv og giver brugerne plads til udfoldelse og udvikling. Nøgleordene for de projekter, som Olav de Linde lægger navn til, er at være omhyggelige og kvalitetsbevidste. Både i forhold til den enkelte ejendoms bygningsdetaljer, den konkrete kontekstuelle sammenhæng, det arkitektoniske formsprog og ikke mindst hvad angår ejendommens tidligere anvendelse.

JCN Bolig A/S udvider mod øst
Adm. direktør Flemming T. Rasmussen fra JCN Bolig A/S A/S, var næste taler. JCN Bolig A/S er totalleverandør af alle typer af boliger. Virksomheden beskæftiger 70 medarbejdere og har til huse i Vildbjerg og Viby i Østjylland.

JCN Bolig A/S opererer primært med fokus på Østjylland, men er på vej til at etablere sig på Sjælland. Målet er at dække Aarhus og København og være den bedste totalentreprenør i år 2020 indenfor boligbyggeri BtB. Den første kontrakt i København er allerede på plads, ligesom flere andre er i støbeskeen.

Med store planer for fremtiden er JCN Bolig A/S meget interesseret i at samarbejde med underentreprenører og –leverandører, der har modet til at gøre en forskel indenfor boligbyggeri. – – Vi ønsker at samarbejde med leverandører, som ønsker at vokse sammen med os, og som tør specialisere sig og satse på kompetencer, og som ikke glemmer omkostninger og pris, fortalte Flemming T. Rasmussen

Afslutningsvis gennemgik Flemming T. Rasmussen en række af virksomhedens nye og kommende bygge- og anlægsprojekter. Et af dem er opførelse af 55 boliger i en ny bydel nord for Aarhus, der omfatter mere end 1000 boliger. Den nye bydel satser på bæredygtighed og social fællesskab. Første halvdel af byggeriet skal stå færdig i 2. halvår 2018.

I Åbyen har JCB Bolig hovedentreprisen på opførelsen af 202 ungdomsboliger, der skal stå færdig medio 2018. Skanderborg Andelsboligforening har også indgået en aftale med JCN Bolig A/S om opførelsen af 85 boliger, der skal stå færdig i 2. halvår 2018.

Visualisering (Transform og Vandkunsten)

JCN Bolig A/S har i prækvalifikation vundet pilotprojektet med renoveringen af den første blok i Gellerupområdet, blok B4, der efter planen skal stå færdig medio 2018. Blokken bliver shinet op, både indvendigt og udvendigt, med renovering af både lejligheder og facade. Det særlige ved blokken er, at der skal indbygges en port i bygningen, en slags gylden triumfbue, hvor bilisterne kan køre ind i Gellerups midte. Porten, som har fået navnet Den Gyldne Port, skal signalere, at Gellerup er under forandring og ved at åbne sig mod resten af byen.

Konferencens 1. halvdel sluttede ved, at Mickey Lund forklarede formålet og rammerne for Building Networks konferencer. Til forskel fra mere traditionelle erhvervsnetværk er målet, at Building Networks medlemmer får mulighed for at komme i direkte personlig dialog med oplægsholdere og deltagere.
– Visionen er, at I ikke går hjem, uden at I har fået talt med dem, som I har sat kryds ved på jeres liste. En af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe jer med, at det lykkedes, understregede Mickey Lund.

Efter en energisk og livlig pause med masser af dialog mellem deltagerne og lange køer til speeddating hos oplægsholderne, åbnede Ole Bech Jensen fra Brabrand Boligforening 2. halvdel af konferencen med et indlæg om de nye store fremtidsplaner for Gellerup og Toveshøj.

Transformationen af Gellerup i fuld gang

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har i samarbejde udviklet en helhedsplan for transformationen af Gellerupområdet. Fra at være et socialt udsat boligområde skal området senest i år 2030 udvikle sig til at blive en trendy og attraktiv bydel. For at kunne nå målet er det afgørende at ændre beboersammensætningen. Det vil man blandt gøre ved at bygge private boliger ind i området. I dag bor der 6.500 beboere i området. Når transformationen er afsluttet om ca. 10-12 år, skal der bo 12.000 mennesker i Gellerupområdet.

Transformationen af Gellerup og Toveshøj skal ske gennem en massiv fysisk omdannelse af det store almene område, der indbefatter renovering af de nuværende ca. 2200 boliger samt opførelse af nye private boliger. Området skal også rumme og integrere erhvervslivet, butikker og en lang række kulturtilbud for at åbne bydelen fysisk mod resten af Aarhus.

Ole Bech Jensen fortalte, at projektet med at transformere Gellerup, er det første af sin slags i Danmark. Projektet har derfor stor politisk bevågenhed, fordi det kommer til at stå som et paradigme for, hvordan man omdanner og løfter et udsat boligområde. Udover den fysiske indsats, vil der være massiv fokus på sociale indsatser, ændring af infrastrukturen og på at rebrande hele området gennem en målrettet kommunikationsstrategi.

Ved hjælp af overheads med plantegninger og billeder, præsenterede Ole Bech Jensen en række af de projekter, der skal transformere hele området. Eksempelvis skal blokkene i Gellerup, der repræsenterer 2200 boliger, renoveres. Der skal opføres 400 nye boliger samt 400 ungdomsboliger i syv etager. Et nyt kontordomicil skal give plads til 1000 kommunale arbejdspladser. Området skal have en ny spændende infrastruktur, der skal udvikles en bazar under sloganet ”Smagen af Gellerup”, ligesom der skal bygges et iværksætterhus og Skandinaviens største verdensbad. Sidstnævnte bliver en stor attraktion, der skal tiltrække mennesker fra nær og fjern.

I foråret 2018 vil der være udbud af renovering af tre blokke, ligesom der er mange andre nye udbud på vej.
– I kan derfor godt begynde at slikke jer om munden, for der vil være fuld beskæftigelse til jer ude i Gellerupområdet i mange år endnu, lød det gode budskab fra Ole Bech Jensen. Han pointerede, at boligforeningen ønsker at samarbejde med mange forskellige aktører indenfor bygge- og anlægsbranchen. Eksempelvis har de allerede brugt mange små nystartede arkitektstuer for at få nye ideer og innovation ind i området.

Ole Bech Jensen sluttede et spændende oplæg med at proklamere, at Gellerup bliver et nyt centrum i Århus, og at det bliver fantastisk at følge udviklingen at området.
– Vi har altid levet med Gellerup. Men når vi mødes igen om 10 år, er jeg sikker på, at alle vil sige, at nu lever vi ikke med Gellerup, men af Gellerup.

Arbejdernes Andelsboligforening har rigtig travlt
Projektchef Morten Strunge fra Arbejdernes Andelsboligforening Aarhus fortsatte konferencen med et oplæg om kommende nybyggerier, vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Andelsboligforeningen blev etableret i 1919 og har i dag 57 afdelinger med i alt ca. 8.500 boliger. I projektafdelingen er der 15 medarbejdere, alle med en teknisk/byggeteknisk baggrund, der har ansvaret for foreningens planlagte vedligeholdelse, nybyggeri, renovering og udarbejdelse af helhedsplaner samt mindre ombygningsprojekter og interne projekter.

Af større projekter i støbeskeen er opførelsen af 200 familieboliger på Psykiatrisk Hospital i Risskov, 94 familieboliger i Skæring, 81 familieboliger i Skæring, 110 familie/ungdomsboliger i Risskov, 240 kollegieboliger på Godsbanen. Derudover er der udarbejdet helhedsplaner for afdeling 25, hvor der med støttetilsagn fra Landsbyggefonden skal laves nye facader, brandrenovering og altaner. I afdeling 37 er helhedsplanen under opstart, dog er udbudsformen uafklaret, ligesom man afventer Landsbyggefondens tilsagn. Forventet rådgiverudbud er 2019.

Morten Strunge præsentere yderligere en række mindre og større projekter, der efter planen skal realiseres over de næste 5-6 år. Derudover får andelsforeningen løbende opgaver indenfor bygningsgennemgang, tilstandsvurderinger, skimmelsager og facaderenoveringer.
– Der kommer hele tiden nye projekter, så vi er en stor butik med en stor omsætning på mellem 100-200 mio. kr. om året, fortalte Morten Strunge.

Udviklingen af Aarhus stiller store krav til driften
Sidste oplægsholder var Trine Buus Karlsen, chef for Anlægsafdelingen i Center for Byens Anvendelse ved Aarhus Kommune. Trine Buus Karlsen var inviteret til at fortælle om udviklingen i Aarhus i relation til nyanlæg af veje, pladser og stier i landets næststørste by.

Aarhus vokser med 5-6000 nye indbyggere om året. Fremtidsscenariet er, at befolkningstallet i år 2030 er øget med 50.000, og antallet af arbejdspladser er øget med 30.000. Derudover viser beregninger, at der i år 2030 vil være 20.000 flere personbiler i Aarhus.

I takt med at Aarhus er i vækst og udvikler og forandrer sig til en storby, stiger presset på at løse de trafikale forhold, fordi flere og flere mennesker skal færdes på de eksisterende arealer. Trine Buus Karlsen forklarede videre, at den daglige drift og vedligeholdelse sjældent får den samme opmærksomhed som de store projekter og planer. Men at driften fylder rigtig meget i hverdagen for borgere og kollegaer.

Med en by i en rivende udvikling er kommunen ved at udarbejde en ny trafik- og mobilitetsplan for Aarhus Midtby – som afventer endelig godkendelse. Oplægget er at den samlede mobilitet i Midtbyen skal udvikles, så væksten sker i cykel, gang og kollektiv trafik. Målet er, at mindst 70 % af turene i Midtbyen i 2025 foretages med kollektiv trafik, cykel og gang, og at højst 30 % af turene er med bil. Derudover forsøger kommunen har finde alternative og innovative trafikale løsninger i Midtbyen.

Trine Buus Karlsen fortsatte oplægget med en gennemgang af nye byggemodningsprojekter, der er i støbeskeen de kommende år. Eksempelvis skal Lisbjerg i den sydlige del af Aarhus byudvikles. Den nye letbane går derud, og områderne er gjort klar til salg.

Et af de store anlægsprojekter er udvidelsen af Viborgvejen til fire spor. Finansieringen er på plads, og VVM undersøgelserne er ved at blive gjort klar. Et andet stort projekt er Ringgaden/Søren Frichs vej, hvor man skal omlægge krydset og forskønne vejene på begge sider.

Afslutningsvis fortalte Trine Buus Karlsen, at kommunen håber, at de sidste godkendelser til åbningen af første etape af Aarhus Letbane snart er på plads – så man kan begynde at kigge på næste etape af Aarhus Letbane.

Masser af netværksdialog og tilfredse deltagere
Efter et spændende og informativt indlæg fra Trine Buus Karlsen, sluttede en velbesøgt og succesfuld konference med dagens sidste netværksrunde, hvor der blev etableret kontakter og udvekslet de sidste visitkort.

Medarrangør af konferencen, Carlo de Silva fra One Lounge, der har specialiseret sig i hjælpe sine kunder med at arbejde strategisk med deres erhvervsrelationer, var glad for at være medarrangør af Building Networks første konference i Århus
– Jeg synes, at Building Network er et fantastisk forum, hvor folk i byggebranchen kan mødes og høre om nye byggeprojekter og være sammen og tale med andre i branchen. Derfor er det med et smil på læberne, at jeg og mine medarbejdere har givet Building Network en hånd med at invitere folk i vores netværk til konferencen.

Oplægsholder Trine Buus Karlsen fra Aarhus Kommune, udtrykte også begejstring for konferencen, som fandt sted i en af PARK13´s mange spændende konferencelokaler i den japanske havepark på 12.000 m2, der giver en smuk kulisse til events, konferencer og andre arrangementer.
– Det er altid spændende at komme ud og fortælle om vores projekter. Vi er en by under stor forandring. Alene i min afdeling er der projekter for mellem 700 millioner og 1 mia. kr. om året, og der kommer mange nye spændende udbud i de kommende år, og det vil vi selvfølgelig gerne ud og fortælle om.

Susan Buskov Møller, advokat i Interlex Advokater, deltog som gæst på konferencen. Interlex Advokater har 55 medarbejdere, der arbejder indenfor erhverv, fast ejendom, landbrug og insolvens. Susan Buskov Møller, der arbejder med fast ejendom, havde hørt om konferencen gennem One Lounge.
– Jeg valgte at tage med, fordi jeg synes, at det er spændende at komme ud og høre, hvad der sker i byggebranchen. Jeg synes, at det har været et super arrangement. Det er genialt med pauserne, hvor der er afsat tid til speeddating og dialog. Det er tit i pauserne, der sker en hel masse. Jeg har mødt mange ny potentielle samarbejdspartnere i dag, så jeg er rigtig godt tilfreds med hele arrangementet.

Salgsleder Henrik Kjær fra Per Aarsleff A/S, en af Danmarks førende entreprenørkoncerner, var blandt de mange deltagere, der stod i kø for at komme til speeddating hos oplægsholderne.
– Vi udtænker, planlægger og udfører store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, og energi. Jeg sidder i afdelingen for rørteknologi og valgte at tage med til Building Networks konference for at finde ud af, hvad det er for et forum. Det har været utrolig positivt med de her lines-up, hvor vi har haft mulighed for at komme i personlig dialog med oplægsholderne. Derudover er der også mange potentielle samarbejdspartnere med i netværket.