Københavnske bygge- og anlægsprojekter i fokus på velbesøgt konference

Nye byudviklingsprojekter og andre spændende bygge- og anlægsopgaver i København og hovedstadsområdet var på dagsordenen, da Building Network afholdt netværkskonference torsdag d. 22. marts 2018 på The Red Carpet i Vanløse. Med som oplægsholdere var blandt andet repræsentanter fra Bygningsstyrelsen, HOFOR, PLH Arkitekter, Byggeri København og By & Havn.

Konferencen blev indledt med netværksdialog henover en velsmagende indisk frokostbuffet. Herefter bød direktør i Building Network, Mickey Lund, velkommen til de mange fremmødte medlemmer og gæster.

Mickey Lund fortalte indledningsvis nyheden om, at medlemmer af netværket som noget nyt i 2018 gratis kan offentliggøre relevante pressemeddelelser gennem Building Networks mange kommunikationskanaler, der når ud til mere end 5.000 beslutningstagere inden for bygge- og anlægsbranchen. Medlemmerne har også mulighed for at få hjælp til at beskrive og formidle de gode historier og referencer, eksempelvis når man vinder nye projekter.

Nye skybrudstunneler på vej i Hovedstadsområdet

Første oplægsholder på konferencen var senior projektleder for HOFOR A/S, Lene Nørgård Rasmussen, der var inviteret til at fortælle om byggeriet af Hovedstadsområdets kommende skybrudstunneler, der skal skybrudssikre København og Frederiksberg.

Undersøgelser peger på, at det i fremtiden kommer til at regne 30 procent mere. Derfor er der brug for at afkoble det overfladevand, der falder på gader og stræder. I stedet for at udvide kloakkernes kapacitet, skal vandet i fremtiden ledes ned i skybrudstunneler, forklarede Lene Nørgård Rasmussen.

Der er i alt afsat 11 mia. kr. til de mere end 300 små og store skybruds- og regnvandshåndteringsprojekter, der blev politisk vedtaget af Frederiksberg og Københavns kommune tilbage i 2013. Som en del af skybrudssikringen i de to kommuner skal der bores to uafhængige tunneler gennem den kalkholdige undergrund under Valby og fra Vesterbro til Kalvebod Brygge.

Lene Nørgaard Rasmussen præsenterede projektfakta og viste fotos og skitser over de nye skybrudstunneler. Valby og Kalvebod Brygge skybrudstunneler bliver op til tre meter i diameter og skal bores i en dybde fra 12-20 meter under havets overflade. Den store tekniske udfordring bliver boringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Det skyldes, at tunnelen skal krydse den nye metro cityring under Halmtorvet og Kødbyen. Der er ikke meget plads til at bore. Jorden under Kødbyens bygninger er forurenet, og samtidig skal man forsøge at genere byen og indbyggerne mindst muligt, forklarede Lene Nørgård Rasmussen.

Byggeriet af Valby og Kalvebod skybrudstunneler går i gang i starten af 2020. Efter planen skal de være færdige og klar til at modtage skybrudsvand i 2022.

PLH arkitekter klar med nye projekter

Direktør og partner i PLH arkitekter, Søren Mølbak, fortsatte konferencen. Den succesfulde tegnestue, der er grundlagt i 1977, og som i dag tæller ca. 90 medarbejdere, rådgiver bredt indenfor arkitekturen og dækker områderne arkitektur og byplan, bygherrerådgivning, industrielt design og workplace design.

Et af nøgleordene for PLH Arkitekter er at arbejde målrettet på at skabe arkitektur med variation og oplevelser, der beriger menneskers liv og relationer. Løsningerne skal også imødekomme fremtidens udfordringer, fortalte Søren Mølbak. Hver år kan 10.000 medarbejdere glæde sig over en ny arbejdspladsindretning, som PLH har designet. 450.000 mennesker benytter sig hver dag af tog- og metrolinjer, som PLH har designet. På den internationale bane har PLH gennem årene arbejdet på projekter i ikke færre end 55 lande, herunder USA, Singapore, Polen og Litauen.

PLH Arkitekter arbejder indenfor tre centrale ekspertiseområder, som afspejler tre temaer, der ifølge Søren Mølbak kommer til at definere fremtidens arkitektur. Nemlig Worklife & Office Buildings, Smarter Cities og Health Tech & Consultancy. Søren Mølbak præsenterede i den sammenhæng 16 igangværende og kommende projekter, der er i pipelinen i 2018. Disse tæller bl.a. opførelsen af Bispebjerg Psykiatri, udvidelse af Amager Centret, et designhotel i Vilnius, boligprojekter i Teglholmen og Rødovre samt kontordomiciler i Ørestaden.

Amager Centrets oprindelige 1950’er arkitektur skal frem i lyset igen – Illustration: PLH Arkitekter

På PLH Arkitekters hjemmeside findes en nærmere præsentation af projekterne.

Kommende byggerier i Københavns kommune

Dagens tredje oplægsholder var jurachef Thue Bay Jørsel fra Byggeri København, der er Københavns Kommunes bygherreenhed. København er på kun 20-25 år vokset fra 471.000 til 602.000 indbyggere. Tallet fortsætter med at vokse. I 2030 forventer man, at der bor 716.000 mennesker i København. I 2017 omsatte Byggeri København for 1,25 mia.kr. Den samlede aktive portefølje af byggeprojekter, hvor der pt. er ca. 200 igangværende projekter, ligger på ca. 7,5 mia. kr.

Typiske opgaver for Byggeri København er renovering, tilbygning og nyanlæg i relation til kommunens skoler og daginstitutioner. Derudover er der opgaver indenfor idrætsanlæg og bo- og plejetilbud samt opførelse og vedligeholdelse af museer og administrative bygninger. Thue Bay Jørsel gennemgik Byggeri Københavns ´taktik´ i relation til bygge- og anlægsprojekter i forhold til både udbudsstrategi, indkøb, krav til rammeaftaler, bygherrerådgivning og erfaringsopsamling.

Afslutningsvis præsenterede Thue Bay Jørsel Københavns kommunes kommende hoved- og totalentrepriseudbud i 2018. Projekttyperne ligger indenfor anlæg, renovering, nybygning, ombygning og tilbygning på blandt andet kommunens skoler og fritidsinstitutioner. Papirøen skal også have bygget et nyt vandkulturhus med en entreprisesum på over 200 mio. kr.

Københavns nye vand-kulturhus set fra Skuespilhuset – Illustration  Kengo Kuma / Cornelius Vöge

Bygningsstyrelsens 2018-projekter

Efter en halv times pause med netværk og trængsel foran oplægsholdernes speeddatingborde fortsatte konferencen med et oplæg om Bygningsstyrelsens kommende byggeprojekter. Rasmus Jessing, kontorchef i Bygningsstyrelsen, kunne oplyse, at Bygningsstyrelsen forvalter ca. 4 mio. m2 ejendomme inden for styrelsens kundekreds, der udgøres af landets universiteter, politi, domstole samt centraladministrationen. Hvert år omsætter styrelsen, der har ca. 270 medarbejdere fordelt på kontorer i Skanderborg og Valby, for ca. 3 mia. kr.

Bygningsstyrelsen har pt. for ca. 17 mia. kr. igangværende og planlagte byggerier. I den aktuelle pipeline er der 11 projekter til et samlet budget på 1,7 mia. kr. Rasmus Jessing forklarede, at Bygningsstyrelsen opgave er at levere de rigtige rammer for undervisning og arbejde og at levere byggerier til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Ofte er der stor politisk bevågenhed på de projekter, der lander på bygningsstyrelsens bord. Et eksempel er byggeriet af den nye politiskole i Vejle.

Som en del af Bygningsstyrelsens oplæg fik deltagerne oplyst de forventede datoer i 2018 for udsendelse af udbudsbekendtgørelser for prækvalifikation til styrelsens kommende byggeprojekter, der blandt andet tæller nybyggerier og moderniseringsprojekter på landets universiteter, byggeriet af Rigspolitiets nye politiskole i Vejle, modernisering af SKAT i Aarhus samt flere byggerier under Domstolsstyrelsen.

AAU Science & Innovation Hub – Illustration: COBE

Afslutningsvis viste Rasmus Jessing 3D-tegninger og planer for det kommende byggeri af Science & Innovation Hub på Aalborg Universitet. Den moderne universitetsbygning kommer til at bestå af blandt andet innovationslaboratorier, digitale værksteder, kontormiljøer og en række offentligt tilgængelige rum. Efter planen kommer projektet i udbud i september 2018. Totalrådgiver på det 200 million kr. dyre universitetsbygning, der går i gang foråret 2020 til ultimo 2021, er COBE med Oluf Jørgensen og STED som underrådgivere.

På byggestyrelsens hjemmeside kan man læse mere om de kommende projekter.

By & Havn står bag succesfulde byudviklingsområder

Sidste oplægsholder på den velbesøgte netværkskonference var Hans Vasehus, anlægschef & havnebygmester i By & Havn. Hans Vasehus var inviteret til at fortælle om By & Havn og udviklingen af Nordhavn og Ørestad.

By & Havn, der officielt blev stiftet tilbage i 2007, ejes af Københavns Kommune (95 %) og af staten (5%). By & Havn har til opgave at udvikle store og centrale byområder i København samt drive Københavns havn. Selskabet ejer blandt andet store arealer i Ørestad og Nordhavnen. Indtægterne fra grundsalget går til at nedbringe gælden fra finansieringen af metroen i København.

Ørestad og Nordhavnen, der hver især dækker et areal på henholdsvis 3,1 km2 og 3,4 km2, har gennemgået en rivende udvikling de sidste 10-15 år. Hans Vasehus viste ved hjælp af tegninger og fotos forvandlingen af de to områder, der fortsat er i fuld gang med at blive byudviklet. De fleste matrikler i Ørestad er solgt. Derudover er man i fuld gang med danmarkshistoriens største landvindingsprojekt, som afsluttes i 2022. Hele Nordhavn udvikles som et bæredygtigt byområde.

By & Havns succes med at udvikle byområder og skabe de mest optimale rammebetingelser til at byområderne vokser sig levende og er leve- og bæredygtige, har opnået international anerkendelse og kendes i dag som ´The Copenhagen Model´. En af de bærende elementer i modellen er at samarbejde med entreprenørerne og at tage det bedste fra det offentlige og det bedste fra det private erhvervsliv. En af selskabets særlige kompetencer er at optimere værditilvæksten i et samlet byudviklingsområde, således at den samlede løsning bliver til glæde og gavn for de mange mennesker, der skal bo og leve i byområderne.

Kommende Aarhus-konference og tilfredse konferencedeltagere

Efter fem spændende oplæg var der igen afsat tid til en sidste netværksrunde, hvor der hurtigt blev travlt foran speeddating bordene.

Mickey Lund sluttede konferencen af med at invitere til netværkskonference i Aarhus tirsdag d. 10. april 2018. Der er nemlig fuld gang i byudviklingen i Aarhus, ligesom der er planlagt mange nye bygge- og anlægsopgaver i Østjylland. På konferencen 10. april har deltagerne mulighed for at møde og tale med repræsentanter fra Aarhus Kommune, PensionDanmark, Kærsgaard & Andersen A/S, Boligkontoret Aarhus, Årstiderne Arkitekter samt andre af regionens rådgivere, entreprenører og leverandører.

Anne Grosskopf fra Arup Denmark, der var med som gæst, ser store muligheder i at deltage på Building Networks konferencer.
– Aarup er et engelsk ingeniørfirma med 14-15.000 medarbejdere over hele verden. Vi er i fuld gang med at etablere os i Danmark. Vi laver meget infrastruktur og tunneler. Derfor var det yderst relevant for os at  komme i dag og høre mere om de nye skybrudstunneler i København og mødes med relevante beslutningstagere. Jeg har fået nogle gode snakke med deltagere og oplægsholdere, så konferencen virker bestemt efter hensigten.

Projektchef Per Bach fra Phønix Tag Materialer A/S, Øst, var med på netværkskonferencen for anden gang. Ny viden, input og organisationsformen er nogle af årsagerne til, at Per Bach har meldt sig ind i Building Network.
– Det er super dejligt at få input fra andres verdener og høre mere om den måde, de arbejder på. Jeg kommer også for at få ny viden om, hvad der sker rundt omkring i bygge- og anlægsbranchen. Speeddating i pauserne er efter min mening en af de bedste ting ved Building Network, fordi man mødes ansigt til ansigt og hører tingene fra hestens egen mund, som man siger, ligesom jeg kan fortælle, hvad jeg kan byde ind med i forhold til konkrete projekter.

Oplægsholder Hans Vasehus fra By & Havn, var meget begejstret for dagens konference og for pauserne med speeddating.
– Vi siger næsten altid ja til at komme ud og mødes med rådgivere og entreprenører og fortælle, hvem vi er, og hvad vi laver. Vi er storindkøber, og det er ingen hemmelighed, at de personlige relationer er af stor vigtighed, når man skal finde samarbejdspartnere. En af de ting, som jeg synes har været rigtig godt i dag er pauserne med speeddating, hvor jeg får talt og udvekslet med deltagerne. Det er meget sjovere at tale med folk end kun at komme og agere pauseunderholdning og holde et oplæg og så gå hjem bagefter, lød det fra en tilfreds Hans Vasehus.