Kommende bygge- og anlægsprojekter på Fyn præsenteret på velbesøgt netværkskonference

Konferencelokalet på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg var tætpakket, da direktørerne fra Building Network og Fynsk Erhverv bød velkommen til netværkskonference den 5. december 2017. Dagens oplægsholdere var bygherrer, rådgivere og entreprenører, der var inviteret til at løfte sløret for nye og kommende bygge- og anlægsprojekter på Fyn.

Det er anden gang, at Building Network og Fynsk Erhverv samarbejder om at invitere medlemmer og gæster fra de to erhvervsnetværk til at mødes på Fyn. Inden den officielle åbning af netværkskonferencen havde Sinatur Hotel Storebælt dækket op med lokale gastronomiske lækkerier fra hotellets økologiske køkken.

Fyns Almennyttige Boligselskab går en travl fremtid i møde

Projektchef Henrik Max Rasmussen fra FAB, Fyns Almennyttige Boligselskab, indledte konferencen. Henrik Max Rasmussen var inviteret til at fortælle om FAB og de mange store renoverings- og nybyggerisager, de har i støbeskeen de næste 4-5 år.

FAB huser ca. 20.000 beboere i selskabets 8860 boliger. Halvdelen af boligerne ligger i Odense, mens de øvrige er jævnt fordelt over det meste af Fyn. Boligerne tæller både rækkehuse, lejligheder og fritliggende huse. Boligselskabet har ca. 120 ansatte, hvoraf 45 sidder i administrationen og 75 i driften.

Henrik Max Rasmussen gennemgik, hvordan FAB i praksis organiserer, koordinerer og planlægger nye bygge- og renoveringsprojekter. Lige fra de indledende strategiske overvejelser til risikovurdering og sikring af, at der er sammenhæng mellem anlæg og drift.

Illustration KPF Arkitekter / Erik Møller Arkitekter

FAB har endvidere en række fokusområder, som karakteriserer alle deres projekter. Eksempelvis at sikre tidssvarende boliger af høj arkitektonisk kvalitet, konkurrencedygtige huslejeniveauer samt bæredygtige byggerier. FAB har et særligt fokus på, at deres boliger i Odense kvalitets- og fremtidssikres for at kunne konkurrere med de nye boliger, der opføres i Odense.

En god nyhed er, at der kommer mange spændende udbud fra FAB i den nærmeste fremtid. Henrik Max Rasmussen præsenterede syv store helhedsplaner for ca. 3.000 af FAB’s boliger i Odense. Anlægssummen er 3 mia. kr. Renoveringsprojekterne er omfattende og omkostningstunge, i det beboerne skal genhuses i 5-8 måneder. Hver af de syv projekter kommer i udbud i løbet af 2018-2020. Over 2000 af de boliger, der er omfattet i FAB´s helhedsplansboliger, ligger langs den nye Letbane i Odense, hvilket vækker stor begejstring hos FAB.

Udover de syv helhedsplaner har FAB otte nybyggerier rundt omkring på hele Fyn, hvoraf fire er under opførelse. De øvrige fire kommer i udbud i løbet af 2018-2019. De otte nybyggerier har en samlet anlægssum på 713 mio. kr. og repræsenterer ca. 400 boliger.

 

CREO Arkitekter vinder dykkerprojekt på Sydfyn

Partner og bestyrelsesformand i CREO Arkitekter A/S, Lars Møller Christensen, fortsatte konferencen. Lars Møller Christensen indledte sit oplæg med at fortælle om den historiske rejse, som CREO Arkitekter har været på siden midten af 1950, hvor tegnestuen vandt konkurrencen om opførelsen af Amtssygehuset i Odense og det nye Rigshospital i København. Hospitalsbyggerierne blev i sin tid startskuddet til et langt og bredt arkitektonisk virke.

I dag løser CREO Arkitekter større og mindre opgaver for forskellige kundegrupper, men har gennem alle årene holdt fast i at arbejde med sygehuse. Pt. sidder CREO Arkitekter og tegner på udvidelsen af Aalborg Sygehus og projekterer på Kolding og Herning sygehuse.

Et andet projekt, som CREO Arkitekter sidder og arbejder på, er et boligprojekt i Nordsjælland, SeniorCampus, hvor der skal tegnes 130 boliger til seniorer + 50 år. Med i boligkomplekset er svømmehal, restauranter, fitness og et bibliotek. CREO Arkitekter har været på inspirationsbesøg i USA, hvor konceptet med at opføre campus for seniorer udspringer.

Illustration: CREO Arkitekter

CREO Arkitekter har endvidere vundet projektet med at skulle tegne det nye dykkercenter til efteruddannelse af dykkere, der skal ligge på Sydfyn i nærheden af Oureskolerne. Lars Møller Christensen viste tegninger fra dykkercenteret, Waterlife, der udover en dykkerbrønd på 50 meter skal bestå af blandt andet svømmebassin, spa, hotel og et spisehus. Svendborg Kommune er blevet partner i projektet. Lokalplanarbejdet er i fuld gang, kommunen har samtidig skudt penge ind i projektet, der forventes at starte op i slutningen af 2018.

OBH Rådgivende Ingeniører A/S dækker bredt

Salgs- og souschef Ole Danielsen fra OBH Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, fortsatte oplægsrunden med en generel præsentation af OBH Gruppen og kommende bygge- og anlægsprojekter, som ingeniørvirksomheden har i støbeskeen.

OBH-Gruppen er en danskejet virksomhed med mere end 50 års erfaring med byggebranchen. OBH Gruppen har 200 medarbejdere og består af to driftsselskaber, OBH Ingeniørservice A/S og OBH Rådgivende Ingeniører A/S. OBH Ingeniørservice er Danmarks førende udbyder af huseftersyn, tilstandsrapporter, el-eftersyn og energimærkning. OBH Rådgivende Ingeniører A/S rådgiver inden for alle aspekter af et byggeri, herunder projektering, tilsyn og mangelgennemgang samt bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri og renovering, forklarede Ole Danielsen.

Ingeniørvirksomhedens kunder er både private, boligorganisationer, forsikringsselskaber, kommuner og regioner, samt erhverv og industri. OBH Gruppen har hovedsæde i Odense, men dækker hele landet. Kundeorientering står øverst på dagsordenen for OBH Gruppen, der ønsker at levere den bedste ingeniørrådgivning og være den førende spiller på markedet.

Ole Danielsen sluttede sit oplæg med at vise et bredt udvalg af de sager, som OBH Gruppen arbejder på i 2017 og 2018.  En del af dem er boligbyggerier og renoveringsopgaver i alle egne af landet.

Efter tre spændende oplæg var der en halv times netværkspause, hvor deltagerne fik mulighed for at komme i direkte dialog med oplægsholdere og de øvrige deltagere.

CUBO Arkitekter vinder opgaven med at udvide Nyborg Slot

Indehaver og arkitekt MAA Lars Juel Thiis fra CUBO Arkitekter var programmets næste taler. CUBO Arkitekter blev stiftet i 1992 og har i dag 70 medarbejdere. Opgavetyperne fokuserer på Sundheds-, Uddannelses- og Kulturbyggerier i den offentlige sektor. CUBO er blandt andet rådgiver på landets største sygehusbyggeri, Aarhus Universitetshospital. Lars Juel Thiis var i dagens anledning inviteret til at komme og fortælle om det nye Nyborg Slot, som CUBO Arkitekter har fået til opgave at restaurere, tilbygge og nyfortolke.

Det er ca. 1 ½ år siden, at CUBO Arkitekter vandt opgaven med at tegne det nye Nyborg Slot. Med et budget på ca. 350 millioner kroner er det den største opgave af sin art i Danmark. Formålet med restaurerings- og udbygningsprojektet er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og By som Danmarks middelalderlige hovedstad. Udbud kommer i maj 2018. Byggestart er november 2018.
Det nye Nyborg Slot skal efter planen afleveres og åbnes i efteråret 2020.

Slotsprojektet består af en række delelementer, herunder at skabe sammenhæng mellem slot og by, restaurering af det eksisterende slot samt 1600-2000 kvm. udstillingsfaciliteter. Lars Juel Thiis forklarede, at der er en del byggetekniske udfordringer i projektet. Nogle af dem er opstået løbende, som projektet skrider frem. Eksempelvis har arkæologer fundet bevaringsværdige fortidsruiner under slottet, efter tegnestuen fik opgaven og godkendt økonomien. Tegnestuen har derfor udtænkt et kompleks funderingsprincip for at kunne bevare ruinerne.

Illustration: CUBO Arkitekter

Ved hjælp af skitser, 3D-tegninger og fotos præsenterede Lars Juul Thiis restaurerings- og udbygningsplanerne for det nye Nyborg Slot. Et af de krav, der har voldt tegnestuen hovedbrud, er, at slottet skal være tilgængeligt for eksempelvis kørestolsbrugere. Lars Juul Thiis forklarede vanskelighederne ved at skulle renovere og udbygge et slot, som man i princippet ikke må røre ved, og hvor slottets historie skal forblive intakt.

Odense Kommune –  fra stor by til storby

Funktionsleder i Anlæg & Fornyelse i Odense Kommune, Poul-Ivan Ikkala, sluttede konference af med et oplæg om kommende bygge- og anlægsprojekter i Odense.

Odense er i fuld gang med at transformere sig fra at være en stor by til at blive en attraktiv og levende dansk storby. Transformationen er i fuld gang og indbefatter projekter i relation til bystrategi, byudvikling samt en række anlægsprojekter indenfor By- & Kulturforvaltningen. En del af projekterne er afsluttede, herunder opførelse af Byens Bro, Odins Bro, musik- og teaterhuset ODEON og Borgernes Hus. Parallelt med de projekter, der er under opførelse, kommer der i 2018 flere planlagte projekter, herunder byfornyelser og omlægning af Vollsmoses infrastruktur.

Odenses letbane, som er en central del af udviklingen af Odense, skal være færdig omkring 2020. Der er i alt 7 Civil Works hovedentrepriser i forbindelse med letbanen. Prækvalifikation af entreprenørvirksomheder for anlægsarbejderne er gennemført. Der er indgået fire hovedentrepriseaftaler. Tre andre er sendt i udbud. Det sidste hovedentrepriseudbud forventes udbudt medio januar 2018.

Poul-Ivan Ikkala pointerede, at Odense Kommune i disse år er i konkurrence med andre kommuner om at finde leverandører og arbejdskraft til fremtidige kommunale bygge- og anlægsprojekter. Odense Kommune er derfor interesseret i at komme i dialog med kvalificerede og kompetente leverandører, der ønsker at indgå et samarbejde med Odense Kommune om at være med til den spændende transformation af Odense.
Yderligere informationer om Odense Kommunes projekter findes på deres hjemmeside.

Building Network udvider i 2018

En velbesøgt konference med masser af spændende viden om kommende bygge- og anlægsprojekter på Fyn, sluttede af med dagens sidste speeddating med oplægsholderne. Forinden fortalte Mickey Lund om Building Networks visioner for 2018 og nogle af de aktuelle emner, som kommer på dagsorden i det nye år. Eksempelvis udfordringen med at finde kvalificeret arbejdskraft. 2018 åbner også op for et samarbejde med flere brancheforeninger og netværk, ligesom Building Network har planer om at invitere udenlandske aktører til at komme og fortælle om deres projekter.

Fynsk Erhverv sætter strøm til netværket

Også Fynsk Erhvervs direktør Jytte Reinholdt var som medarrangør godt tilfreds med konferencen og de mange nye kontakter, der blev skabt. Og hun bekræftede, at Fynsk Erhverv også bakker op om næste års konference.

-Denne form for konference ligger vældig godt i tråd med Fynsk Erhvervs DNA.  Her deler fynske virksomhedsejere og -ledere deres viden, erfaringer og kontakter med hinanden, og på den måde spiller vi hinanden stærke på Fyn.

-Derudover har vi netop sat strøm til det fynske erhvervsliv med lanceringen af Den fynske virksomhedsportal.  Her kan virksomhederne skabe sig markant større synlighed gennem deres egen virksomhedsprofil, ligesom de selv let kan finde frem til nye samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører m.fl. blandt de godt 20.000 fynske virksomheder, der findes i portalen.

Jytte Reinholdt nævnte til slut, at også virksomheder uden for Fyn kan blive optaget i portalen. Det kræver blot, at de har erhvervsmæssige interesser i det fynske.  Besøg portalen på www.fynskerhverv.dk.

Oplægsholder, Poul-Ivan Ikkala fra Odense Kommune, fortalte efterfølgende, hvorfor Odense Kommune har valgt at afsætte ressourcer til at komme og tale på dagens konference.
– Vi vil gerne signalere, at Odense er et godt og attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned. Især når den nye letbane står færdig i 2020. Samtidig har vi en masse spændende projekter bygge- og anlægsprojekter i Odense Kommune, som vi gerne vil samarbejde omkring med kvalificerede leverandører. For at knytte relationer til leverandører er det nødvendigt, at man har en dialog med dem, hvilket denne konferencen åbner op for på en rigtig god måde.

Claus Vangsager fra Per Aarsleff A/S, der sidder i virksomhedens renoveringsafdeling for Fyn og Jylland, var yderst tilfreds med dagens netværkskonference.
– Det er første gang, jeg er med, og det har virkelig været en god investering at deltage. Udover at jeg går hjem med en del nye og interessante kontakter, har oplæggene givet en masse brugbar viden og informationer. Det er virkelig effektivt at kunne nøjes med at bruge en enkelt eftermiddag på at få så mange nye relationer og aftaler, i stedet for at skulle bruge en masse tid på at ligge og køre land og rige rundt for at få det samme ud af det. Så dagen i dag har på alle måder været en god oplevelse og en rigtig god investering.