Mange bolig- og erhvervsprojekter på vej i Roskilde og på Midtsjælland

Der er fuld gang i bolig- og erhvervsbyggeriet i Roskilde, ligesom nye spændende bygge- og anlægsprojekter er på vej rundt omkring på Midtsjælland. Mandag d. 5. februar 2018 var Building Networks medlemmer og gæster inviteret til eksklusiv konference på Comwell Roskilde for høre mere om projekterne. Blandt oplægsholderne var bl.a. repræsentanter fra Roskilde kommune, Boligselskabet Sjælland, Fors A/S og Oluf Jørgensen A/S.

Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød velkommen til deltagerne og panelet af oplægsholdere, der bestod af bygherrer og rådgivere fra Roskilde og Midtsjælland. Første taler var Lars Bloch, leder af Musicon-sekretariatet i Roskilde Kommune. Lars Bloch var inviteret til at fortælle om udviklingen af den 250.000 m2 nye bydel, Musicon, der ligger mellem Roskilde Dyreskueplads og Roskilde Station.

Ny kreativ bydel under opførelse i Roskilde
Lars Bloch kunne indledningsvis fortælle, at udviklingen af Musicon går over al forventning. Når området er færdigudviklet om ca. 10-15 år, vil Musicon være en bæredygtig, dynamisk og kreativ bydel bestående af en blanding af erhverv, boliger, uddannelse, kultur og iværksætteri. Visionen er, at Musicon med tiden skal rumme 1000 boliger og 1000 arbejdspladser.

Musicon adskiller sig fra lignende bydelsprojekter ved, at udviklingen af området er aktørdrevet og sker i et tæt samarbejde med folk fra kultur- og erhvervslivet og med ejendomsudviklere, som har lyst til at være med til at præge og skabe en dynamisk og mangfoldig bydel her på den gamle Unicon-grund, som Roskilde Kommune købte tilbage i 2003.

Illustration: Arkitema

Siden 2003 er der bl.a. bygget 200 ungdomsboliger, det ikoniske Ragnarock Museum og Roskilde Tekniske Skole. Mange af de eksisterende industribebyggelser er desuden restaureret og bruges i dag til f.eks. kontorer, kunstværksteder og dansescener. Flere af de gamle store industrihaller er også blevet udnyttet til events og andre arrangementer.

Udover realiserede projekter på Musicon gennemgik Lars Bloch andre af kommunens kommende bygge- og anlægsprojekter på området. Eksempelvis har kommunen netop solgt seks byggegrunde til 3 udviklere, der over de kommende år skal opføre 400 boliger, herunder ejerboliger, lejelejligheder og bæredygtige andelsboliger. Der vil fortsat løbende blive udbudt grunde med mulighed for at opføre erhvervsbyggeri og boliger, forklarede Lars Bloch.

Afslutningsvis blev Lars Bloch spurgt ind til parkeringsforhold og infrastrukturen på Musicon. Kommunen vil opfører 3 parkeringsanlæg, og det første forventes at blive igangsat inden for få år. Med hensyn til infrastrukturen kører busser ind i bydelen, ligesom der skal anlægges en sti fra Roskilde Station til Musicon.

Oluf Jørgensen A/S projekterer på Slagterigrunden
Tegnestuechef Carsten Sørensen fra det rådgivende ingeniørfirma, Oluf Jørgensen A/S, fortsatte talerrækken. Virksomheden, som har mere end 70 års erfaring med planlægning, bygherrerådgivning, projektering og projektledelse, har 130 ansatte, hvoraf de 50 sidder i afdelingen i Roskilde.

Efter en kort præsentation af firmaets mission, vision og organisering viste Carsten Sørensen eksempler på de forskellige typer af opgaver, som Oluf Jørgensen udfører. Disse varierer i størrelse og kompleksitet og spænder lige fra boligbyggeri til supersygehuse. Udover almindelige ingeniørmæssige opgaver har firmaet stor erfaring med bygningsrenovering, drift og vedligeholdelse, energibesparelser, indeklimamålinger og miljøgodkendelser.

Af aktuelle projekter i det succesrige ingeniørfirma er byggeriet af Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der går i gang medio april 2018. Projektet er udbudt, og kontrakterne er lukket. Carsten Sørensen gav et kort indblik i den kompleksitet, der ligger i byggeriets funderingsprincipper.

Illustration: Aarstiderne Arkitekter

Et andet stort projekt er opførelsen af 196 almene og private boliger på den gamle slagterigrund i Roskilde. Projektering foregår frem til juni 2018 og udførelse ligger fra september 2018 til juni 2020.  Oluf Jørgensen har desuden indgået et samarbejde om 12 projekter med Bonava, som udvikler og sælger Svane- og miljømærkede boliger. De 12 projekter omfatter 800 boliger på i alt 85.000 m2. Carsten Sørensen forventer, at der i fremtiden kommer mange flere projekter fra Bonava, som også kan være interessante for Building Networks medlemmer.

Boligselskabet Sjælland bygger løs
Byggechef Per Bro fra Boligselskabet Sjælland var inviteret til at give et indblik i boligselskabets kommende bygge- og renoveringsprojekter. Selskabet har 8500 almene familie- og ungdomsboliger i Roskilde Kommune. Derudover er 700 nye boliger på vej, ligesom der er planlagt udvidelser af selskabets eksisterende boligafdelinger.

Boligselskabet har udarbejdet helhedsplaner for 15 afdelinger, hvor renoveringsprojekterne forventes udført i perioden fra 2018-2022. Den samlede udgift er beregnet til ca. 2 mia. kroner. Der kommer udbud på nogle af projekterne i løbet af foråret 2018.

Illustration: Boligselskabet Sjælland / Liv Planning

Over de næste år skal boligselskabet opføre en lang række nye boliger rundt omkring i Roskilde Kommune, herunder i Trekroner, Viby Sjælland og Ågerup. Derudover har Boligselskabet Sjælland sammen  med KPC købt det tidligere skoleslagteri inde i Roskilde bymidte. Planen er at opføre 114 almene boliger på den gamle slagterigrund. Forventet byggestart er slutningen af 2018 med indflytning i midten af 2021. KPC vil derudover opføre ca. 90 private boliger. Udfordringen i projektet er, at området er én stor byggeplads, noget skal rives ned, andre bygninger skal blive liggende. Der bliver bygget tæt, da der er flere byggeprojekter i gang på grunden, så det bliver udfordrende at komme ind- og ud på byggepladsen, forklarede Per Bro.

Af andre kommende projekter, der kommer i udbud, er ombygningen af det tidligere alderdomshjem i Skt. Peders Stræde 7 i Roskilde, hvor der skal bygges 32 ungdomsboliger. Er man interesseret i at vide mere om boligselskabets planlagte byggeprojekter, kan man se en præsentation af projekterne på deres hjemmeside: www.bosj.dk.

BIM LAB tilbyder gratis kompetenceløft
Inden konferencens første netværksrunde og speeddating med talerne fik Jacob Christensen fra Erhvervs Akademi Sjælland ordet. Jacob Christensen præsenterede BIM LAB, der er oprettet som en del af bygningskonstruktøruddannelsen i Næstved. BIM står for ”Building Information Modeling” og er en arbejdsmetode, hvor man digitaliserer byggebranchen ved hjælp af eksempelvis droner og 3D-modeller. Formålet er at gøre byggerierne bedre og med færre fejl. Undersøgelser viser, at byggebranchen kan spare op til 10-15 procent ved at implementere BIM, som er en del af det landsdækkende projekt Digital Vækstkultur.

Jacob forklarede, at Erhvervs Akademi Sjælland tilbyder små og mellemstore virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i region Sjælland at komme gratis ud og lave virksomhedsspecifikke BIM-projekter. Herigennem får virksomhederne et kompetenceløft og et unikt indblik i BIM.

Nye bygge- og anlægsprojekter i Roskilde Kommune
Lauge Brandt, bygningschef i Roskilde Kommune, åbnede 2. del af konferencen. Lauge Brandt var inviteret til at komme og give et indblik i kommunens aktuelle og kommende bygge- og anlægsprojekter.

Et af de igangværende store prestigeprojekter, som Roskilde Kommune er med til at finansiere projektet sammen med en række fonde er opførelsen af Roskilde Festival Højskole, der integreres ind i den gamle betonhal i den nye kreative bydel Musicon. 100 elever skal bo og undervises i den nye højskole, der efter planen slår dørene op for de første elever til januar 2019. Lauge Brandt viste fotos og gennemgik processen med at omdanne den gamle betonhal til en højskole.

Første spadestik er også taget til en ny moderne svømmehal i Roskilde, der efter planen bliver indviet primo 2019. På Kildegården i Roskilde er man ved at opføre kulturhuset Kunstens Hus. Ved siden af kulturhuset har man anlagt en eventcirkel, hvor man kan spille bold, optræde og skate. 23. oktober 2017 holdt man rejsegilde for byggeriet af det store nye idræts- og bevægelsescenter RIB´en, der også ligger på Kildegården. RIB´en forventes at blive taget i brug 1. september 2018.

Lauge Brandt præsenterede flere andre igangværende byggeprojekter, herunder opførelsen af et P-hus i Algade med ”hængende grønne haver” samt opførelsen af Hyrdehøj, som er et nyt plejecenter for mennesker med demens. Byggeriet af plejecenteret er netop gået i gang. Ibrugtagning bliver primo 2020.

Af andre kommende projekter er der planer om at udvide Trekronerskolen fra de nuværende 3 spor til 4 spor. Kommunen har også købt den gamle Pharmacosmosgrund og de tilhørende bygninger. Planen er at bygge nye boliger og et bibliotek/kulturhus på grunden. Der er pt. afsat 37 mio. kr. til projektet. Afslutningsvis præsenterede Lauge Brandt planerne om at bygge en ny idrætspark i Roskilde. Kommunen er snart klar med et udbud.

Rail Baltic-projektet kører på skinner
Gints Alberts Norlinds fra Letlands Ambassade fortsatte konferencen med et kort oplæg om det store Rail Baltic-projekt. Den 870 km lange jernbanestrækning skal forbedre infrastrukturen mellem de Baltiske Lande og det øvrige Europa. Den topmoderne jernbanestrækning til ca. 37 milliarder danske kr. skal være færdigbygget i 2025. Jernbaneprojektet involverer mange lande og bliver opdelt i delprojekter. Der bliver rig mulighed for at udenlandske producenter og underleverandører indenfor jernbane-, stål- og metalindustrien kan blive en del af Rail Baltic-projektet.

Letlands investerings- og udviklingsdepartement LIAA er d. 22-23 februar 2018 vært for den internationale konference ”The Second Mechanical Engineering and Metalworking Business Forum”. Med på programmet er en præsentation af Rail Baltic-projektet. Konferencedeltagerne bliver også introduceret til de mange investerings- og etableringsmuligheder, der er i Letland. Deltagelse på konferencen er gratis.

Fors A/S styrker kommunikationen med leverandører
Sidste oplægsholder var indkøbschef Charlotte Kjeldsen fra Fors A/S, der er forsyningsvirksomhed for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Koncernen har en omsætning på 660 mio. kr. og investerer 240 mio. kr. årligt indenfor vand, spildevand, varme og affald. Fors A/S servicerer og forsyner 181.000 indbyggere.

Charlotte Kjeldsen gennemgik investeringerne indenfor de fire hovedområder. Fors A/S investerer 13,3 mio. indenfor affald, 23,7 mio. kr. indenfor vand, 237,6 mio. kr. indenfor spildevand og 77,1 mio. kr. indenfor varme.

Forsyningsvirksomheden er i en proces, hvor de er gået fra decentralt til centralledet indkøb. Indkøbene skal fremover følge en fælles ambition om at skabe gennemsigtighed, sikre synergier på tværs og give alle interesserede leverandører en fair chance. Målet at skabe en gevinst, der kan investeres i bedre kundeoplevelser, bedre driftsforhold og nye projekter, forklarede Charlotte Kjeldsen.

Fors A/S vil i fremtiden være mere synlige med, hvad det er for nogle opgaver, de byder ud. Det skal bl.a. ske gennem en styrkelse af kommunikationen til leverandører om kommende konkurrenceudsættelse ved hjælp af udbud, licitationer samt bekendtgørelser på udbud.dk.  Udbudsplanen for 2018 bliver lagt ud på Fors A/S hjemmeside om 3-4 uger. Charlotte Kjeldsen fortalte, at der er rig mulighed for at få tilkendt en kontrakt hos Fors A/S.

Afrunding og tilfredse deltagere
Konferencen sluttede med en sidste speeddating. Herefter kunne medlemmer, gæster og talere netværke videre omkring restaurantbordene, hvor den prisvindende konferencekok Rasmus Rasmussen, som i 2010 vandt titlen som ”Verdens bedste konferencekok” ved VM i Chicago havde dækket op med velsmagende lækkerier fra køkkenet.

Oplægsholder Lauge Brandt fra Roskilde Kommune, var efterfølgende meget tilfreds med dagens konference.
– Vi har rigtig mange projekter i Roskilde Kommune og vil naturligvis gerne ud og fortælle, hvad vi går og roder med. Netværksmøderne giver os mulighed for at møde potentielle samarbejdspartnere ansigt til ansigt, der kan levere kvalitet og gode priser. Det gode ved Building Network er netop, at der er fokus på at deltagere og taler kommer i dialog med hinanden.

Søren Grindsted fra firmaet Anlægsgartner Gottlieb A/S, havde set frem til konferencen og til at møde nogle af områdets store bygherrer.
– Vores virksomhed ligger i Skibby. Derfor var det oplagt at komme i dag og møde områdets store bygherrer, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Vi har været medlemmer i Building Network i tre år, og vi synes, at netværket fungerer ganske glimrende, ellers blev vi ikke ved med at komme. Vi ser vores medlemskab som en investering i at synliggøre os og vise, hvem vi er, og hvad vi kan byde ind med.

Otto Alstrup fra Skovsager Group, ville heller ikke gå glip af konferencen og de muligheder, som han oplever, at netværksmøderne åbner op for.
– Skovsager Group er altid repræsenteret på Building Networks konferencer. Vi kommer for at skaffe opgaver til vores virksomhed, og vi har absolut forestået af udnytte vores medlemskab i Building Network, både hvad angår konkrete ordrer, kontrakter og gode samarbejdspartnere. Skovsager Group har investeret i ny teknik, en 3D-laser, der bruges til bygningskonstruktioner. Udfordringen er at gøre folk opmærksom på, at 3D-laseren sparer tid og penge i forhold til de traditionelle metoder til bearbejdning af konstruktionsstål. Ved at komme til netværkskonferencen får vi mulighed for at gøre de andre deltagere opmærksomme på vores nye investering.

Iværksætter Christian Ebbesen fra Flexowaste, der tilbyder løsninger inden for affaldssortering, var med som gæst. Christian Ebbesen har arbejdet med affaldssortering i mange år. Han brænder for affald, men ikke for at brænde det af, som han siger. For et par år siden sprang han ud som iværksætter og etablerede firmaet Flexowaste, som han fik held med at synliggøre på dagens konference.
– Det er første gang, jeg er med. Det fungerer rigtig godt. Oplægsholderne er meget positive og stiller sig til rådighed. Det synes jeg er fantastisk. Jeg havde en rigtig god snak med en af oplægsholderne om affaldssortering, og vi kommer helt sikkert til at mødes igen. Han var meget interesseret i at høre, hvad jeg kunne tilbyde. Jeg fik desuden en øjenåbner på konferencen. Nemlig at det kunne være spændende, hvis entreprenører, arkitekter og bygherrer har fokus på affaldssortering allerede, når man projekterer. I fremtiden kommer der flere og flere krav om genanvendelse af affald og ressourcer, så man kan lige så godt være forberedt.