Nye sjællandske byggeprojekter på vej

Køge Kommune er ligesom en lang række sjællandske kommuner inde i en rivende udvikling.  Building Network havde derfor i samarbejde med Innovationsnetværket Femern Bælt og Theilgaards inviteret Køge Kommune og udvalgte bygherrer, rådgivere og entreprenører til at løfte sløret for nogle af projekterne på Building Networks konference d. 23. november 2017.

Konferencen fandt sted i Køge i Den Hvide By på Theilgaards, der udover sit berømte køkken arrangerer møder, kurser og konferencer for erhvervslivet. Efter en hyggelig frokost med prøvesmagning af lokale lækkerier, bød Mickey Lund fra Building Network velkommen til oplægsholdere og mere end et halvt hundrede forventningsfulde deltagere.Køge Kommune vækster som aldrig før
Teamleder Anders Mosbæk Nielsen fra Køge kommunes Teknik- og Miljøforvaltning stod for konferencens første oplæg. Anders Mosbæk Nielsen var inviteret til at fortælle om kommunes vækstplaner, aktuelle lokalplaner og projekter samt fremtidige muligheder i kommuneplanen.

Køge kommune vokser og udvikler sig med hastige skridt. I 2017 bor der 60.100 indbyggere i kommunen. I 2029 stiger tallet til 69.000, hvis det lykkedes kommunen at få grønt lys fra Erhvervsstyrelsen til byudvikling af blandt andet Køge Nord, Ølby, Køge By og Haastrup. Kommunens vækst skyldes blandt andet den unikke beliggenhed med tre motorveje, der samles i Køge. Beslutningen om kommunalt jordopkøb i Køge i 1990 til skabelse af et service- og erhvervsområde har været en succesfuld investering, som kommunen høster godt af i dag. Områdets nyudvikling tiltrækker nemlig flere og flere virksomheder. Også af de helt store.

Anders Mosbæk Nielsen endvidere gennemgik de store projekter og forandringer, som Køge oplever i disse år med en ny jernbane, ny station, motorvejsudvidelse, udvidelsen af Køge Havn. I Køge Nord er der planer om at opføre en ny bydel med station, kontorer, parker og 1000 boliger. Der vil være løbende udbud for opførelsen af Køge Nord.

Køge Kyst er under opførelse. Når stationsområdet, Søndre Havn og Collstrop grunden under Køge Kyst er færdigbyggede, vil de tre områder blandt andet rumme 1300 boliger, biograf og kulturhus, et udvidet rådhus, boliger og kontorer, maritime aktiviteter og en ny strandpark.

Det nye Køge Universitetshospital til en samlet pris på 4. mia. kr. skal efter planen stå færdig i 2021. Campus Køge er også under opførelse. Nogle af bygningerne er færdige. Andre er på vej. Når Campus Køge er færdigbygget vil det bestå af en lang række uddannelsesinstitutioner. Endelig er lokalplanen til en ny stor idrætspark på tegnebrættet og ude i offentlig høring.

Anders Mosbæk Nielsen præsenterede afslutningsvis et bredt udvalg af mindre bygge- og anlægsprojekter, der skal realiseres rundt omkring i Køge Kommunes byer og områder over de kommende år. En del af projekterne er boligudbygning blandt andet i Ejby, Herfølge, Lellinge, Vemmedrup og Borup. Derudover er der planer om at bygge et nyt vandrehjem samt en multihal i Lellinge.

Digital strategier en succes hos Schou-Birkendorf Arkitekter
Hans Birkendorf, den ene halvdel af arkitektrådgivningsfirmaet Schou-Birkendorf Arkitekter, fortsatte med et oplæg om firmaets digitale strategi. Det succesfulde firma har specialiseret sig i projektering inden for boliger, erhverv, institutioner, kulturelle bygninger og sundheds- og plejesektoren. Kunderne er kommuner, boligselskaber, private virksomheder og bygherrer samt totalentreprenørfirmaer.

Schou-Birkendorf Arkitekters digitale strategi er indført og synlig i stort set alle firmaets aktiviteter. Eksempelvis er tegnestuens mapper og filer er clouded i dropbox. 90 % af alle sager projekteres i BIM, ligesom registrering af eksisterende bygninger sker med droner. Firmaets projekter tegnes i Revit 3D. Levering af bygningsdelkort sker også digitalt. Det samme gør udbud, licitation og byggestyring gennem projektweb.

Firmaet købte for to år siden en drone med dyrt og avanceret udstyr. I den forbindelse fik en af medarbejderne et dronebevis. Hans Birkendorf forklarede, at det kun tager 1-2 timer at lave en overflyvning på eksempelvis en bygning eller en grund. Dronen tager måske 100 fotos, der lægges ind i et program, der konverterer dem til en punktsky, som der kan tegnes efter. Dronen har vist sig at være et effektivt og tidsbesparende arbejdsredskab.

Efter en interessant gennemgang af firmaets digitale strategier, gav Hans Birkendorf et indblik i nogle af firmaets aktuelle projekter i 2017-18. Blandt andet skal de opføre 22 almene boliger i Nykøbing for Boligselskabet af 1942 med udbud i totalentreprise i december 2017. For boligselskabet Sjælland skal Schou-Birkendorf ombygge 12 boliger i Holbæk med nye badeværelser og køkkener. Udbud kommer her i december 2017 i hovedentreprise.

Afslutningsvis løftede Hans Birkendorf sløret for arkitektstuens strategiplan for det næste års tid. Et af målene er at udvide og styrke samarbejdet med boligskaber, kommuner, entreprenørfirmaer samt udvide medarbejderstaben. Det er også besluttet at etablere et selvstændigt ingeniørfirma med det formål at spare tid og penge.

Boligkontoret Danmark – fra ide til virkelighed
Byggeøkonomichef Erik Andresen fra Boligkontoret Danmark, var konferencens tredje taler. Boligkontoret administrerer over 26.000 lejemålsenheder for 58 boligorganisationer. Erik Andresen var inviteret til at fortælle om Boligkontorets byggeafdeling og om aktuelle og kommende renoverings- og nybyggerisager.

Indledningsvis fortalte Erik Andresen, at boligkontoret pt. arbejder på 135 ustøttede og 57 støttede renoveringssager til i alt 5,2 mia. kr. Derudover har kontoret 40 nybyggerisager for i alt 2,3 mia., hvoraf de 21 er sikre sager, mens de øvrige 19 er under udvikling.  Nybyggerisager sker typisk i samarbejde med kommunerne, der skal give grønt lys. Erik Andresen gennemgik herefter procesplanen i en nybyggerisag fra idéfasen til byggeriet er i drift.

Ud over Erik Andreasen har Boligkontoret Danmark yderligere 2 projektudviklere , der løbende søger nye muligheder hos både kommunerne, private grundsælgere, Boligselskaberne og private projektudviklere og gennemgår økonomi, lokalplan, boligtyper og udlejningsmuligheder.

Når projektudviklerne er nået til en kommunal godkendelse afleveres det til  Boligkontoret Danmarks projektleder. Herefter starter processen med rådgiverudbud/-kontrakt, udarbejdelse af projektforslag samt diverse godkendelser. Inden afslutning og drift af byggeriet, udarbejdes det endelige hovedprojekt med entrepriseudbud/-kontrakt.

Boligkontorets har byggeprojekter i alle størrelser rundt omkring i hele landet, dog med en koncentration i Nordsjælland. Erik Andresen præsenterede flere af boligkontorets byggeprojekter, ligesom han viste et filmklip af et planlagt nyt bolig- og kulturkvarter i Helsinge, som kommunen har udbudt. Erik Andresen sluttede sit oplæg ved at opridse nogle af de fordele, der er ved at benytte Boligkontorets byggeafdeling, herunder kontorets mange erfaringer og det forhold, at de er tæt på beslutningstagerne.

Efter konferencens tre første oplæg var det tid til at netværke og komme i dialog med talerne.


Nye helhedsplaner for Ringsted Ådal
Holger Petersen fra ingeniørgiganten Niras A/S åbnede anden halvdel af konferencen med et oplæg om helhedsplanen for Ringsted Ådal.  Niras er efter fusionen med Alectia sidste år blevet en ny skandinavisk ingeniørgigant med over 2.000 medarbejdere. Niras har store ambitioner om vækst inden for alle virksomhedens forretningsområder, der ligger indenfor byggeri, vedvarende energi, procesindustri samt miljø, vand og forsyning.

En af Niras mange projekter er Ringsted Ådal. Niras og Ringsted kommune er gået sammen om at udvikle en helhedsplan, som skal håndtere regnvand på en ny måde. Regnvandet skal bruges rekreativt i Ringsted Ådal til fordel for byens borgere. Projektet bliver udbudt inden for de næste fem år. Kommunen har pt. en bevilling på 4,5 mio. kr.

Holger Petersen gennemgik proces og køreplan for projektet, der på kort og lang sigt skal håndtere de øgede regnmængder, som fremtiden bringer. Typisk samler man regnvandet i store regnvandsbassiner, men i Ringsted arbejder man på at lede regnvandet i og omkring byen tilbage til Ringsted Ådal til gavn for naturen og de planter og dyr, som lever i området.

Et andet mål med projektet er at bringe Ringsted Ådal tættere sammen med byen. Det kan ske ved at udnytte regnvandet som en ressource, der skaber rekreative tilbud til børn og voksne i ådalen. Borgerne har været inddraget gennem workshops i 2016, ligesom helhedsplanen har været gennem høringer. Forundersøgelser skal afdække bindinger i forhold til naturværdier i vandløbet og ådalsområdet.

Holger Petersen viste under sit oplæg tegninger og fotos af de fem delområder ved Ringsted Ådal samt de konkrete planer for hver af de enkelte områder.Darktrace er fremtiden indenfor netværkssikkerhed

Jesper Holme og Bo Friis fra konsulenthuset Ai Ratio A/S, der arbejder med AI og cybersikkerhed, afsluttede konferencen. Jesper Holme og Bo Friis var inviteret til at fortælle om cyber-trusler og et nyt banebrydende produkt på markedet indenfor netværkssikkerhed, det AI-baserede Darktrace.

Det overordnede budskab fra Jesper Holme og Bo Friis var, at alle virksomheder, organisationer, offentlige instanser og privatpersoner risikerer at blive ramt af hackerangreb. Nogle virksomheder tager problematikken omkring hackerangreb meget alvorligt. Andre lukker øjnene og håber, at der ikke sker noget. I sidste ende handler det om, hvad man som virksomhed har på spil.  I de senere år har en række internationale virksomheder som eksempelvis Mærsk måtte erfare, at der var huller i deres it-sikkerhedssystem efter at selskabet i juni og juli måned blev udsat for et voldsomt hackerangreb, der kostede dem ca. 1,5 mia. kr.

Jesper Holme understregede, at den gamle måde at tænke cybersikkerhed ikke længere er tidssvarende. Der er brug for at tænke i helt nye baner, og det er, hvad udviklerne bag Darktrace har gjort. Darktrace er verden første operationelle Enterprise Immune System, der forebygger og beskytter mod netværkstrusler gennem en unik kombination af matematik, software og kunstig intelligens (AI). Det nye teknologiske system er opbygget som en selvlærende intelligens, der ligesom det menneskelige immunsystem fungerer ved at genkende og reagere på normal og unormal adfærd som eksempelvis udefra kommende virus og bakterier.

Enhver ansvarlig organisation og virksomhed bør ud fra et sikkerheds- og økonomisk perspektiv overveje at implementere et aktivt forebyggelses- og reaktionssystem som Darktrace, forklarede Jesper Holme. Med udgangspunkt i en virkelig case baseret på et Ransomware-angreb (ondartet software, der krypterer dine filer og kræver en løsesum for, at du kan få dem tilbage) demonstrerede han, hvordan systemet fungerer i praksis, når der opstår anormaliteter i en virksomheds netværk. Pointen var, at det er virkelig unikt, at man i realtid kan detektere og nedkæmpe et angreb af en type, man aldrig har set før, og dermed redde sine data inden skaden er sket. Darktrace er måske det eneste produkt i markedet, der reelt er i stand til at detektere og nedkæmpe endnu ukendte Ransomware-angreb, mens de sker. Derudover blev det understreget, at Darktrace kan beskytte personfølsomme data, samt i tilfælde af en elektronisk data-læk i organisationen kan hjælpe med til at besvare alle de kritiske spørgsmål, der skal kunne redegøres for, når den nye persondataforordning i EU (GDPR) træder i kraft 25. maj 2018.

Det tager kun en time at installere systemet, der kan bruges inden for alle brancher. Selv på byggepladser og smart-bygninger med åbne netværk, kan Darktrace opfange og informere om begyndende trusler og angreb samt nedkæmpe dem inden, de har spredt sig til mange maskiner på netværket.

Udenlandske aktører inviteres som oplægsholdere i 2018
Inden dagens sidste netværk og speed dating, rundede Mickey Lund konferencen af med at takke deltagere og talere for at møde op. Årets sidste netværksmøde finder sted i Nyborg på Fyn 6. december. Første netværksmøde i det nye år 2018 finder sted d. 18. januar i Taastrup i Storkøbenhavn. Afslutningsvis annoncerede Mickey Lund nyheden om, at Building Network i 2018 har planer om at invitere udenlandske aktører fra bygge- og anlægsbranchen med som oplægsholdere til netværkskonferencerne, som kommer for at fortælle om deres projekter.

Positiv feedback fra deltagere og oplægsholdere
Projektsælger Mikkel Snedgaard fra Junckers Industrier A/S var med for anden gang til en Building Network konference. Mikkel Snedgaard kom for at udvide sit netværk og for at komme i dialog med en af oplægsholderne. Begge dele lykkedes.
– Der er et bredt spekter af bygherrer, arkitekter og entreprenør her i dag, hvor jeg ser nogle rigtig spændende muligheder for at indgå et samarbejde om nogle fremtidige projekter. Jeg fik også en snak med Erik Andresen fra Boligkontoret Danmark, som allerede har mange af vores gulve liggende rundt omkring i de boligforeninger, de administrerer. I det hele taget har det være en god oplevelse at komme i dag. Alene det, at vi sidder ved runde borde, hjælper til, at man kommer i dialog med de andre konferencedeltagere.

Oplægsholder Holger Petersen fra Niras A/S, var også meget tilfreds med konferencen og muligheden for at fortælle om nogle af de projekter og udbud, som Niras varsler med de kommende år.
– Der kommer en del projekter i fremtiden i relation til de miljøkrav, som Danmark skal leve op til. Mange af projekterne involverer de større entreprenører, som skal udføre arbejdet med eksempelvis etablering af vådområder. Der er mange udbud de kommende år fra Niras og andre forsyningsvirksomheder i Danmark. I dag var jeg her for at fortælle specifikt om helhedsplanen for Ringsted Ådal, som er et tværgående projekt. Jeg synes, at det er en god og spændende ide, at konferencen er formaliseret på en nem og enkel måde, hvor vi som oplægsholdere har mulighed for at komme i direkte dialog med deltagerne.