Nyt Neurorehabiliteringscenter i Glostrup

Hjerneskadede patienter kan se frem til stærkt forbedrede chancer for at kunne vende tilbage til et aktivt liv efter en hjerneblødning eller ulykkestilfælde. Det sker, når Righospitalet, Glostrup afdeling åbner et nyt neurorehabiliteringscenter. Her vil man skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af hjerneskadede og patienter med skader på rygmarv. Det nye center skal betjene hele det østlige Danmark og kommer til at koste godt 600 millioner. Aktuelt er centret i projekteringsfasen. Bygherren regner med at centret sendes i udbud primo 2018. Det vil ske som en åben licitation.

Konsekvenserne af en hjerneblødning er ofte afasi, lammelser og forandringer i patientens personlighed. Men effekterne af hjerneskader og rygmarvs-lidelser kan ofte lindres betragteligt. Hurtig, effektiv og vedholdende genoptræning allerede umiddelbart efter skaden er svaret på de udfordringer patienter med hjerneskader står overfor. Til gengæld er resultaterne rigtigt gode. Og for patienter i det østlige Danmark bliver chancerne for at kunne vende tilbage til et aktivt liv – ikke mindst et aktivt arbejdsliv – endnu bedre.

Det sker, når et nyt neurorehabiliteringscenter ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup står færdigt om bare 30 måneder.

– Aktuelt er vi i færd med at lægge sidste hånd på arbejdet med at opnå den endelige byggegodkendelse for hovedprojektet. Det er stort arbejde. Blandt andet fordi vi ikke tidligere har samlet al den viden, der er til rådighed inden for området. Det har blandt andet betydet, at vi opererer med større patient-stuer, da patienter med lammelser eller andre skader på bevægeapparatet kræver flere tekniske hjælpemidler, som der skal være plads til, fortæller projektdirektør Morten Christiansson og understreger, at der til hver patientstue også opføres eget toilet og bad.

Han fortæller videre, at tidsplanen indtil videre holder. Byggeriet vil blive udbudt som EU-udbud og blive præsenteret i starten af 2018.

– Der bliver tale om en åben licitation, hvor vi så vil indbyde tre-fire hovedentreprenører til at give et endeligt bud på hovedopgaverne så som opførelse af råhus, tekniske installationer og eksempelvis aptering af det nye neurorehabiliteringscenter, fastslår Morten Christiansson.

Neurorehabiliteringshuset får god plads til genoptræning af patienter med sine 125 enestuer fordelt på 25.000 m2. Herudover vil udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at variere hverdagen. Det nye hus skal rumme alle livets aspekter fra ro og privatliv til snak og fællesskab, selvfølgelig kombineret med den bedste behandling og genoptræning.