Stor interesse for eksklusive øer i hjertet af København og nye storkøbenhavnske projekter

Storkøbenhavn er klar med flere nye spændende bygge- og anlægsprojekter, herunder udvikling af nye byområder i blandt andet Albertslund og Høje-Taastrup. Building Network havde derfor inviteret medlemmerne til en eksklusiv netværkskonference 18. januar 2018 på Quality Hotel i Høje-Taastrup, hvor bygherrer og rådgivere var mødt op for at fortælle om nogle af de kommende projekter.

Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød efter en lækker frokost i Quality Hotels restaurant velkommen til konferencedeltagere og oplægsholdere.

Byudvikling i Høje-Taastrup

Illustration: COBE og Holteprojekt A/S

Ole Pedersen fra Holteprojekt A/S åbnede konferencen med en præsentation af byudviklingsplanerne for Høje-Taastrup C. Målet med byudviklingsprojektet er at forvandle Høje-Taastrup til en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. Et Arealudviklingsselskab skal styre projektet igennem. Den endelige lokalplan skal ligge klar i juli 2018.

Udviklingsområdet åbner op for en samlet byggemulighed på 261.883 m2 byggeretter fordelt på boliger, detail, erhverv og offentlige arealer/bygninger. Derudover skal der placeres et nyt rådhus, der skal stå færdig i slutningen af 2019. Høje Taastrup Kommune har ansvaret for infrastrukturen og de overordnede veje i byudviklingsområdet. Arealudviklingsselskabet er den centrale aktør ”mellem byggefelterne”, mens investorerne arbejder inden for byggefelterne, forklarede Ole Pedersen.

Visionen for det nye byudviklingsområde blev præsenteret. Planen er, at en aktivitetsbaseret park skal skabe en naturlig forbindelse mellem City 2 og Høje-Taastrup Station. Målet er at skabe en levende og grøn bydel, der har fokus på fællesskab og mangfoldighed også i forhold til boligtyper og målgrupper. De arkitektoniske spilleregler og valg af byggematerialer til de nye boliger, der skal opføres på området, blev ligeledes gennemgået.

Eksklusive øer i hjertet af København

Illustration: NVP A/S og Danielsen Architecture

Anette Krarup fra NPV A/S, der udvikler bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og de større byer i Danmark, var inviteret til at give et indblik i nye NPV-projekter.

NPV er blandt andet projektudvikler på Engholmene ved Enghave brygge. Området består af 10 nyanlagte øer, som fuldt udbygget kan rumme 2.600 boliger og 1.600 arbejdspladser. Et af byggeprojekterne på øerne er Sivholm, hvor NPV A/S i samarbejde med Danielsen Architecture skal opføre 43 luksus-rækkehuse. NPV forventer at tage det første spadestik i foråret 2018. Indflytning i boligerne på den private luksus-ø forventes i 2019.

Et andet af NPV´s projekter er på Gammelhavn i Vejle, hvor planen er at bygge en 96.500 m2 stor sammenhængende ejendom med butikker, boliger, kontorer og p-pladser. Gammelhavn skal opføres som en urban randbebyggelse, der omkranser en frodig og grøn bypark, der skal anlægges oven på en underjordisk parkeringskælder.

NPV er endvidere bygherre på Røde Port, et nyt område på 91.500 m2 i Roskilde. Planen er at forbinde Røde Port med det eksisterende Roskilde for dermed at styrke byen som en lokal og attraktiv handelsby. På det nye byområde planlægges opførelsen af boliger, butikker, hotel og kontor/erhverv samt en p-kælder.

Efter dagens første to oplæg var der afsat en halv time til netværk og speeddating med talerne.

Vejdirektoratets kommende projekter

Illustration: Vejdirektoratet

Projektchef i Vejdirektoratet, Ulrik Larsen, åbnede anden halvdel af netværkskonferencen med et oplæg om Vejdirektoratets kommende anlægsprojekter. Vejdirektoratet har ansvaret for landets statsvejnet.  Opgaverne består bl.a. i at undersøge behovet for og anlæggelsen af nye veje samt drifte og vedligeholde disse og de omkringliggende arealer. Statsvejnettet udgør pr. 1/1-2017 ca. 3803 km.

Ulrik Larsen gennemgik Vejdirektoratets igangværende og planlagte projekter rundt omkring på de danske statsveje. En del af de planlagte og besluttede projekter er fortsat ikke finansieret. En af de finansierede projekter er udvidelsen af motorvej E20 ved Vestfyn. Den 24 km lange motorvej udvides fra 4 til 6 spor. Udgiften beløber sig til 2.3 mia.kr. Der er udbud i 2018. Anlægsarbejdet skal ske i perioden fra 2018-2022/23.

Et andet stort projekt under Vejdirektoratet er nedrivningen af den eksisterende Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster. Nedrivningen er planlagt efter den nye bro åbner fra 2023. Udbud for nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro forventes i 2021/22. Udgiften forventes at være ca. 300 mio. kr. Af andre projekter har Vejdirektoratet planer om at sikre en bedre mobilitet på statsvejene i hovedstadsområdet. På vejdirektoratets leverandørportal (www.vejdirektoratet.dk) findes uddybende oplysninger om aktuelle og kommende udbud.

Udvikling af Albertslund Midtby og Hersted Industripark

Illustration: Henning Larsen Architects

Projektchef Anne Marie Holt Christensen og planchef Pernille Bech fra Albertslund Kommune afsluttede oplægsrunden ved at præsentere de nye planer for udvikling af Albertslund Midtby og Hersted Industripark. Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. Albertslund Kommune ønsker at være med til at dække det store og voksende behov for nye boliger i hovedstadsområde. Samtidig arbejder man i kommunen målrettet på at samle Albertslund på tværs af veje og jernbanen.

Det centrale i de nye fremtidsvisioner for Albertslund er at udvikle ”Albertslund Midtby”, der skal fungere som samlende enhed for det nye Albertslund. Visionen er at udvikle området ved bl.a. at opføre velfungerende kvalitetsboliger med fritids- og kulturtilbud i Albertslund Midtby, hvor fællesskab og miljømæssig bæredygtighed skal være i centrum. Nedlæggelsen af det nærliggende Vridsløselille Statsfængsel frigiver et stort areal, der bliver en vigtig brik i udviklingen.

Anne Marie Holt Christensen gennemgik de overordnede rammer for udviklingen af Albertslund Midtby og status for lokalplanerne.  Som led i fremtidsplanerne for Albertslund, har kommunen forsøgt at opsamle og inkorporere nogle af de ideer, tanker og ønsker, som kom frem i den omfattende borgerinddragelsesproces ifm. udviklingen af visioner, mål og rammer for, hvordan kommunen skal se ud i 2024.

Pernille Bech fortalte om det andet store udviklingsprojekt Hersted Industripark. I samarbejde med ingeniørvirksomheden Rambøll vil man i perioden januar-maj 2018 analysere og afdække mulighederne for at udvikle Hersted Industripark. Planen er at udvikle det store industriområde til også at rumme områder til erhverv, uddannelse og boliger. Hersted Industripark ligger med nem adgang til vejnettet og offentlig transport. I 2024 åbner en af de nye 27 nye letbanestationer ved Herstedvester Industripark, hvilket øger tilgængeligheden til området markant. Kommunen håber at kunne udvikle Hersted Industripark ved bl.a. at tiltrække nye innovative virksomheder inden for grøn teknologi.

16 regionale konferencer på tegnebrættet i 2018

Efter fire spændende oplæg og endnu en omgang speeddating, rundede Mickey Lund konferencen af. Mickey Lund kunne fortælle den gode nyhed, at Building Network er i fuld gang med at planlægge 16 regionale konferencer for bygherrer, rådgivere og entreprenører i 2018. Datoerne er klar for netværkskonferencerne i Roskilde, Nordsjælland, Vestsjælland, Trekantområdet og Fyn. På tegnebrættet er man ved at få konferencer på plads i Aarhus, København, Frederiksberg, Køge, Vestegnen og Midtjylland.

Konferencedeltagerne udtrykte efterfølgende stor begejstring for dagens netværkskonference. En af dem var salgschef Jan Jørgensen fra den internationale koncern Wacker Neuson, der bl.a. leverer innovative entreprenørmaskiner til markeder verden over.

– Jeg er med som gæst i dag som repræsentant for Wacker Neuson. Min oplevelse er, at Building Network understøtter og supplerer det, som vi har behov vi har for at møde bygherrer og entreprenører i byggebranchen. Udover at blive klædt på med informationer om nye og kommende projekter, er der rige muligheder for at danne nye netværk. Jeg var med som gæst i dag, men har lige besluttet at blive nyt landsdækkende medlem af Building Network.

Anette Krarup, udviklingsdirektør i NPV A/S, var en af dagens oplægsholdere. Anette Krarup havde rosende ord til Building Network og arrangementet.
– Det har virkelig været en god konference. Speeddating med os talere fungerer på en tilgængelig og uhøjtidelig måde. Jeg oplever også, at Building Network har udviklet sig i en meget positiv retning. Netværksmøderne er blevet mere effektive samtidig med, at det foregår i en behagelig atmosfære. Deltagerere er efter min mening blevet trænet i at netværke og er meget engageret. Det at være engageret er grundlaget for at skabe et succesfuldt netværk.

Projektleder og konsulent Morten Tommerup fra Altiflex, der leverer modulære og fleksible produkter til lukning af åbninger i bygninger, er især begejstret for åbenheden blandt Building Networks medlemmer.
– Det er super vigtigt at skabe relationer og møde folk i branchen, der bidrager med viden og nye input. Åbenhed er nøgleordet i et velfungerende netværk. Jeg oplever, at deltagerne på Building Networks konferencer er meget åbne og interesseret i at netværke. Derfor vil jeg klart anbefale Building Network til andre, der har den samme positive indstilling.