Kom i dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører på Fyn

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kom i dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører på Fyn

9. maj 2023 12:00 - 16:30

Der er fuld gang i byudviklingen i Odense ligesom der også er planlagt mange nye spændende bygge- og anlægsprojekter på Fyn. Er du interesseret i at høre mere om nogle af innovative og bæredygtige projekter, som snart er på vej, inviterer Building Network og Fynsk Erhverv til netværkskonference tirsdag d. 9. maj 2023, hvor du blandt andet kan høre:

📢 Tidligere erhvervs- og udviklingschef i Nyborg Kommune Babak Djarahi præsenterer i sin rolle som selvstændig konsulent udvikling af stærke beboerfælleskaber i den største boligudstykning i Nyborg Kommunes historie, hvor naturen og bæredygtighed har haft stort fokus i planlægningen.

📢 Udviklingschef Annelene Hausmann give et indblik i nogle af de indledende tanker og ambitioner omkring tranformation af det kulturhistoriske fabriksområde, destinationsudvikling, klimatiltag og kombinationen til kunst, som kan danne grundlag for den innovative transformation af Brandts Klædefabrik. Og ikke mindst perspektivere til, hvad der sker rundt om i verden, som giver spændende inspiration til, hvordan ”Byen i Byen” kan være med til at skabe fremtidens by i balance.

📢 Markeds- og relationsdirektør Carsten Gregersen præsenterer, hvordan OBH Rådgivende Ingeniører hjælper ambitiøse bygherrer med at prioritere og realisere høje bæredygtighedsstandarder i DGNB kontekst herunder beretningen om det moderne uddannelseshus, TietgenSkolen, som snart åbner dørene for et sprudlende ungemiljø i CityCampus.  

📢 Chef for Erhverv, Kultur og Turisme Jane Marie Jegind fortælle om visionerne bag SHORES Langeland og hvordan en række kommende arkitektoniske og bæredygtige nyskabelser, bidrager til erhvervsfremme, sæsonudvidelse og læring til børn og unge omkring det farvand, der omkranser dem i det daglige.
 
📢 Senior bæredygtighedsspecialist Charlotte Lykke Pedersen præsentere nogle af de spændende opgaver og udfordringer INGENIØR’NE møder i forbindelse med indførelsen af de nye klimakrav  herunder det atypiske bæredygtighedsbyggeri, P-huset Asger Jorn, hvor der er krav til både DGNB-certificering, proces og materialer.

📢 Partnerne Thomas Nørgaard og Michael Werin Larsen fra CCO Architects berette om det nye epicenter for robotforskning og udvikling af automatiseret produktion til blandt andet vindmøller, skibe og bygningskonstruktioner, som SDU har på tegnebrættet på Lindø.

Udvikling af stærke beboerfælleskaber med naturen og bæredygtighed i fokus


De mange fælles grønne arealer inviterer alle Nyborgs beboere ind i det nye kvarter – Illustration Lytt Architecture

Nyborg har kommunen netop taget hul på planlægningen af den største boligudstykning i kommunens historie tæt på Hjulby Sø og eksisterende fredskov.

Integration af åbne marker, diger, regnvandshåndtering og andre naturinteresser spiller en væsentlig del i den godkendte helhedsplan, som understøtter områdets fantastiske potentialer.


Den blandede bydel forventes at bestå af parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri – Illustration: Lytt Architecture

 Tidligere erhvervs- og byudviklingschef Babak Djarahi præsenterer i sin rolle som selvstændig konsulent for Nyborg Kommune visionerne bag det 100 ha nye bydel samt hvordan planlægningen har haft stort fokus på at benytte bæredygtige principper, bevare de eksisterende naturkvaliteter og samtidig skabe nye attraktive områder i og omkring bebyggelsen, der kan styrke beboerfællesskabet.

Bebyggelsen giver mulighed for at opføre 410 nye boliger samt indpasse daginstitutioner og dagligvarebutikker – Illustration: Lytt Architecture

Ambitiøse mål for bæredygtighed, der skaber mest værdi


Den Nye Skole Tietgen City har en flot bølgende formgivning – Illustration: C.C. Contractor, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Sweco og DETBLÅ

Planerne for den nye skole Tietgen City med plads til 800 elever ved havnen i Odense er nu i fuld gang. Skolen bliver den sidste del af et kæmpe campusområde, der de senere år er skudt op i kvarteret med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som den nærmeste nabo og Fyns HF-kursus og Fyns HF & VUC lige i nærheden. Den moderne skole indeholder uddannelsestilbud på lidt over 8.000 kvadratmeter inden for kontor, handel, detail og eventområdet og er med til at styrke Odense som uddannelsesby og omdanne det nye Nørrebro til et helt nyt kvarter.

I løbet af 2024 forventes det moderne uddannelseshus med træbeklædt facade og runde hjørner at slå dørene op  – Illustration: C.C. Contractor, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Sweco og DETBLÅ

Markeds- og relationsdirektør Carsten Gregersen giver eksemplar på, hvordan OBH Rådgivende Ingeniører hjælper ambitiøse bygherrer med at prioritere og realisere høje bæredygtighedsstandarder i DGNB kontekst og fortæller hvordan bæredygtighed i dag er en integreret del af OBH’s forretningsstrategi og værditilbud som konstant udvikles

Tietgen City får et sprudlende ungemiljø til fremtidens handels-, detail-, event – og kontorfolk – Illustration: C.C. Contractor, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Sweco og DETBLÅ

Transformation af kulturhistorisk fabriksområde til attraktiv destination

Illustration: En ny trend i hele verden er at skabe roofscapes oplevelser i højden – Kreditering: LDA Design/Westgate Oxford Alliance

Brandts Klædefabrik var en af de første fabriksbygninger i Skandinavien, der i starten af 1980’erne blev transformeret til en blandet by med mix af det kommercielle, kunstneriske og kulturelle.

Brandts fik stor betydning for Odense i 80’erne og 90’erne, som en attraktiv destination og har været inspiration for mange efterfølgende projekter.

Hvis området fortsat skal være attraktivt i forhold til samtidens og fremtidens byrum er der behov for en stedspecifik udvikling og perspektivering af bæredygtighed, så Odense igen kan markere sig som nytænkende med bevarelse og genbrug af kulturhistoriske bygninger og arkitektur.

Udviklingschef Annelene Hausmann giver et indblik i nogle af de indledende tanker og ambitioner omkring destinationsudvikling, klimatiltag og kombinationen til kunst, som kan danne grundlag for den innovative transformation. Og ikke mindst perspektivere til, hvad der sker rundt om i verden, som giver spændende inspiration til, hvordan ”Byen i Byen” kan være med til at skabe fremtidens by i balance.

Byens tage er en spændende mulighed for at skabe nye spændende byrum og oplevelser i højden der fascineres os

Nye klimakrav og fokuseret bæredygtighedsproces

Det kommende p-hus Asger Jorn binder parkering, bæredygtighed, byliv og urban farming sammen på en helt ny måde – Illustration Nordland Arkitekter.

Det kommende p-hus Asger Jorn med den integrerede nærgenbrugsstation, restaurant og madskole får en grøn og rekreativ tagfarm på taget. Projektet, som forventes opført i 2024, skaber et nyt lokalt omdrejningspunkt for mobilitet, genbrug og bynatur svøbt i ålegræs som det primære facademateriale. Ålegræsset er en let tilgængelig, lokal ressource, der kan høstes flere steder omkring Sjælland og kommer i land naturligt uden indsats fra mennesker. I sin levetid binder ålegræsset betydelige mængder CO2 og reproducerer sig selv hvert år.

Senior bæredygtighedsspecialist Charlotte Lykke Pedersen præsenterer nogle af de spændende opgaver og udfordringer INGENIØR’NE møder i forbindelse med indførelsen af de nye klimakrav samt et stigende antal DGNB-certificeringer med stor variation i omfang og kompleksitet. For at komme i mål med kravene, uanset om et projekt skal bæredygtighedscertificeres eller ej, er en fokuseret proces, inddragelse af alle projektparter og et særligt spot på udførselsprocessen i fokus. Med udgangspunkt i et par projekter fortæller Charlotte om bæredygtighedsprocessens tilrettelæggelse.

Et af de projekter, som er atypisk’ for et bæredygtighedsbyggeri, er P-huset Asger Jorn, hvor der er krav til både DGNB-certificering, proces og materialer.

 

På parkeringshusets tag i Asgers Taghave placeres en tagfarm, restaurant og madskole, der skaber fællesskaber i byen til lokal produktion af råvarer, bevægelse og rekreation – Illustration Nordland Arkitekter

Paradis for vandaktiviteter

Langeland Kommune skaber et sandt aktivitetsparadis for alle, der har hang til SUP, lystfiskeri, UV-jagt, windsurf, kajak, sejlads, kitesurf, sauna, svømning og dykning – Illustration: LOOP Architects

Natur- og vandaktiviteter er at finde helt i toppen af danskernes foretrukne fritidsbeskæftigelser. SHORES Langeland er et storstilet projekt, hvor ildsjæle, foreninger og Langeland Kommune har arbejdet sammen om at sikre bevillinger til rekreativ anvendelse af kysten, som forstærket kontakten mellem land og vand til gavn for øens 12.000 beboere og de mere end 500.000 årlige overnattende gæster.

Øhavets hotspot kommer ikke bare til at fungere som dedikerede aktivitetssteder for vandentusiaster, men også for vandrere, cyklende og andre besøgende, der ønsker at nyde de helt rolige friluftsaktiviteter på øen – Illustration Loop Architects

Der skabes en ny kultur for vandaktivitet langs kysten og på havet med særligt fokus på børn og unge – Illustration Loop Architects

Erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Marie Jegind fortæller om visionerne bag SHORES Langeland og hvordan en række arkitektoniske nyskabelser, bidrager til erhvervsfremme, sæsonudvidelse og læring til børn og unge omkring det farvand, der omkranser dem i det daglige og lyst til at gå på opdagelse.

Dertil kommer etablering af Geopark- og SHORES besøgscenter i Rudkøbing, som formidler historien om den særlige geologi, natur- og kulturarv i det Sydfynske Øhav samt aktiviteter i og omkring vandet. Her vil man kunne få inspiration til og viden om oplevelser på Langeland. 

SHORES Langeland videreudvikler de mange fede spots for vandaktiviteter, der er ved kysten på Langeland og Strynø. – Illustration Loop Architects

Vartegn for innovation med respekt for industriel historie og tradition

Det nye vartegn for innovation får stærke referencer til både de eksisterende industribygninger på Lindø og til SDUs universitetsmiljø i Odense – Illustration Christensen & Co

Et epicenter for forskning og udvikling af automatiserede løsninger til blandt andet vindmøller, skibe og store bygningskonstruktioner forventes klar ved Lindøværftet i løbet af 2025.

Arkitekterne Thomas Nørgaard og Mikkel Hermann Sørensen fra Christensen & Co beretter om det nye Center for Large Structure Production, som SDU har på tegnebrættet og om tanker bag den fremtidige bygning, der bliver et vartegn for danske industriarbejdspladser og et pragmatisk møde mellem fortidens materialitet og synlighed af fremtidens innovation og vidensproduktion.

Havnens historie og DNA kombineret med LSP-centrets fremtidige forskning har været omdrejningspunkt for arkitekturen – illustration Christensen & Co


Med de nye faciliteter kan forskere og virksomheder udvikle robotter til de helt store konstruktioner, som ikke findes i dag – Illustration Christensen & Co

Foreløbigt program

11.50 Registrering og udlevering af navneskilte

12.00 Frokost

12.50 Velkomst af Building Network og Fynsk Erhverv

13.00 Helhedsplan med fokus på naturinteresser og bæredygtighed
v/ Tidligere erhvervs- og byudviklingchef ved Nyborg Kommune Babak Djahari 

13.25 Ambitiøse mål for bæredygtighed, der skaber mest værdi
v/ Markeds- og relationsdirektør Carsten Gregersen, OBH Rådgivende Ingeniører

13.50 Transformation af kulturhistorisk fabriksområde til attraktiv destination
v/ Udviklingschef Annelene Hausmann, Brandts Klædefabrik

14.15 Netværk med talere og deltagere

15.00 Nye klimakrav og fokuseret bæredygtighedsproces
v/ Senior bæredygtighedsspecialist Charlotte Lykke Pedersen, INGENIØR’NE

15.25 Paradis for vandaktiviteter
v/ Chef for kultur, erhverv og turisme, Jane Marie Jegind, Langeland Kommune

15.50 Vartegn for innovation med respekt for industriel historie og tradition
v/ Partnere og arkitekter Thomas Nørgaard og Michael Werin Larsen, Christensen & co

16.15 Netværk med talere og deltagere

16.45 Afrunding

Foreløbig deltagerliste

AA Euro  Group  Tina  Nielsen 
AI Arkitekter & Ingeniører Kim Østergaard
BoligGruppen Fyn A/S Jacob Petz
BoligGruppen Fyn A/S Susanne Blix
Brandts Klædefabrik Annelene Hausmann
CCO Architects Thomas Nørgaard
CCO Architects Michael Larsen
Dansk Anlægsteknik ApS Carsten Johansen
Dekoform Anja Lange
DKTV A/S Martin Nymark Christiansen
DKTV A/S Thomas H. Jørgensen
Dovista A/S Kenneth Greve
EKJ RåDGIVENDE INGENIØRER A/S Mads Sølvsten Dahl
Enemærke & Petersen Claus Kjøngerskov
Engel & Voelkers Brian Køhl
Fynsk Erhverv Jytte Reinholdt
Honeywell A/S Georg Markhovski
INGENIØR’NE Anders Friis-Wandall
INGENIØR’NE John Andresen
INGENIØR’NE Charlotte Lykke Pedersen
Inventarrum A/S Klaus Tønder Jensen
Kolon A/S Flemming Hansen
Krebs industriservice Danmark Michael Kramer
Langeland Kommune Jane Marie Jegind
Movato  Jacob Vestergaard
OBH Gruppen Carsten Gregersen
Rambøll Thomas Jensen
Redtz Glas & Facade A/S Morten Redtz
RIB A/S Klaus Hansen
Risbæk Architecture & Interior Design  Mette Risbæk
Sankt Anne Development Babak Djarari
SpeedLeads  Mette Schnipper
Stark Brian Løgstrup
Sweco Per Svop
Sweco Brian Rask
TOKSVIG Rådgivning ApS  Hans Toksvig
Zøllner Connie Wiuff

Dialog og netværk

Mellem oplæggene vil der være mulighed for at komme i dialog med dagens talere. 

Tilmelding

Arrangementet er åbent for medlemmer af Building Network, Fynsk Erhverv og gæster, som har tilmeldt sig ved at klikke på knappen herunder. 

Medlemmer af Building Network – 0 kroner

Partnere i Fynsk Erhverv – 600 + moms

Såfremt din virksomhed ikke er medlem af Building Network eller partner i Fynsk Erhverv har du mulighed for at 

  • få adgang til relevante aktører med en konferencebillet til DKK 3.000 + moms – Har din virksomhed ikke tidligere deltaget til en af vores netværkskonferencer, tilbyder vi at du kan kan afprøve dit første arrangement til en reduceret pris 1.875 + moms, så vi kan lære dig og din virksomhed bedre at kende.
  • få mere viden om udvalgte bygge- og anlægsprojekter med et årligt Flex klippekort for 7.500 + moms. hvor du eller dine kollegaer får “fire klip”, der giver mulighed for at 1 person fra jeres virksomhed kan deltage fysisk til fire udvalgte regionale netværkskonferencer samt I får mulighed for deling af op til 2 pressemeddelelser på vores forskellige kanaler.
  • skabe dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører med et årligt BOOST medlemskab for 15.500 + moms, hvor du eller dine kollegaer får adgang med op til 2 personer pr. regional konference samt I får mulighed for deling af op til 4 pressemeddelelser på vores forskellige kanaler.

Billetter kan indenfor 30 dage modregnes i et af vores medlemskaber. 

Læs mere om, hvordan Building Network kan hjælpe dig med at få mere viden om kommende bygge- og anlægsprojekter, skabe større synlighed overfor branchens aktører og komme i tidlig dialog med nye værdifulde relationer her:

Læs mere om Fynsk Erhverv og deres forskellige partnerskaber her:

Få ekstra eksponering før, under eller efter vores konferencer

Building Network’s unikke netværksform med korte indlæg og ekstra lange netværkspauser giver os mulighed for at øge medlemsplejen yderligere. Sidste år fik medlemmerne mulighed for at synliggøre deres gode historier og nyheder kvit og frit på Building Network’s forskellige portaler.

I år kan en virksomhed fra henholdsvis Building Network og Fynsk Erhverv fremvise deres innovative kompetencer og produkter med et regionalt partnerskab, der giver øget eksponering både fysisk og virtuelt før, under og efter vores eksklusive konferencer.

Læs mere, hvordan du får større synlighed over branchens aktører. 

Offentliggørelse af deltagerliste, billeder og video samt formidling af kontaktoplysninger 

Ved tilmelding til vores netværkskonferencer giver du normalt samtykke til at dit navn, virksomhed, titel og link til din LinkedIn profil bliver vist på den foreløbige deltagerliste på buildingnetwork.dk før, under og efter hvert arrangement samt at foto og evt. video offentliggøres fra arrangementet.

Deltagerlisten sendes endvidere ud med navn, virksomhed og titel på mail til alle de tilmeldte og samarbejdspartnere 1-2 dage før arrangementet samt uddeles i en printet udgave til arrangementet.

Såfremt du ikke ønsker, at vi synliggør og deler dine kontaktoplysninger med deltagere, arrangører eller konferencesteder, som vi afholder arrangementet i samarbejde med og offentliggør billeder eller evt. video af dig, bedes du venligst give os besked til os på contact@buildingnetwork.dk.

 

Detaljer

Dato:
9. maj 2023
Tidspunkt:
12:00 - 16:30

Arrangører

Building Network
Fynsk Erhverv

Sted

Tøystrup Gods – Kursus og konference
Blaakærvej 13
Ringe, 5750 Danmark
+ Google Maps
Telefon:
+45 70 27 00 55
Hjemmeside:
www.toystrup.dk

Arrangementer

Seneste nyt