Bæredygtige udviklings- og vækstplaner i Aarhus

Grønne bygge- og anlægsprojekter og fokus på bæredygtig byudvikling er i disse år ved at forvandle Aarhus til en topmoderne storby. På Building Networks konference d. 4. marts 2020 i Ecopark i Aarhus kunne netværkets medlemmer, regionens rådgivere, entreprenører og leverandører høre mere om bæredygtighed i byggeriet og hvilke projekter, der skal bane vejen for udvikling og vækst i Aarhus.

Traditionen tro dannede den innovative og grønne EcoParks moderne konferencelokaler i Aarhus V rammen om Building Networks konference, der blev indledt med prøvesmagning af lokale frokostlækkerier. Netværkets direktør Mickey Lund bød herefter velkommen til deltagerne og dagens tre veloplagte indlægsholdere fra henholdsvis NCC, DEAS A/S og Aarhus Kommune.

NCC bidrager til bæredygtighed i byggeriet

Markeds- og kundechef i NCC, Litta Gantzhorn, indledte konferencen. NCC har ca. 16.500 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. kr. Som en af Nordeuropas førende virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling var Litta Gantzhorn inviteret til at fortælle om NCC´s bidrag til bæredygtighed i byggeriet og give eksempler på aktuelle bæredygtige NCC-byggerier.

Indledningsvis afslørede Litta Gantzhorn, at NCC i disse år oplever en kraftig vækst indenfor bæredygtige byggerier. Alene sidste år var der krav fra bygherrernes side om bæredygtighed i 11 ud af NCC´s 18 nye byggeordre.

Udviklingen hen imod et bæredygtigt samfund kræver ifølge NCC et helhedsperspektiv ved at sociale, miljømæssige, økonomiske og tekniske forhold indgår i et tæt samspil. Fokus på forpligtende partnerskaber, bæredygtighed som værdifællesskab og regulering af indlejrede drivhusgasser er med på listen af tiltag, der bidrager med at reducere byggebranchens miljøpåvirkning, forklarede Litta Gantzhorn.

På den korte og lange bane ser den svenske entreprenørgigant NCC store perspektiver i at levere ekstraordinære bæredygtige løsninger, hvilket konkret skal ske gennem en mere balanceret udnyttelse af ressourcer og udvikling af nye tekniske løsninger og produkter i byggeriet.

En af udfordringerne ved at bygge bæredygtigt er, at det koster penge. Især hvis man ikke tænker det tidligt ind i processen, forklarede Litta Gantzhorn. Certificeringer på genanvendelse af gamle materialer og spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for genanvendte materialer ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv, blev også nævnt som væsentlige udfordringer på vejen mod at realisere bæredygtige byggerier.

Afslutningsvis præsenterede Litta Gantzhorn to aktuelle NCC-byggerier, der begge er certificeret til DGNB Guld. Det drejer sig om det kommende 9.100 m2 kontorbyggeri Omega Company House i det nordlige Aarhus, hvor fokus er på indeklima, solenergi og vandopsamling. Det andet er kontorbygningen Frederiks Plads Company House II, som NCC er ved at opføre. Her er målet at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø, indrette fleksible indrettede arealer og bæredygtige løsninger i såvel byggeriet som i driften af ejendommen.

Grøn omstilling og strategier for DEAS A/S ejendomsporteføljer

Afdelingschef i DEAS A/S Thomas Dahl Jensen fortsatte konferencen med at fortælle om hvilke strategier, som DEAS benytter i forhold til deres ejendomsporteføljer. Og hvorfor og hvordan DEAS ønsker at hjælpe deres kunder med at arbejde i en grønnere og mere bæredygtig retning.

Thomas Dahl Jensen gav indledningsvis en kort præsentation af DEAS, som er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i hele landet indenfor bolig, erhverv og shoppingcentre. DEAS´ kernekompetencer ligger indenfor byggeherrerådgivning, ejendomsadministration, Asset Managment og facility services, herunder byggetilsyn og ejendomsservice. Kundelisten tæller institutionelle investorer, udenlandske ejendomsinvestorer, private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger.

Den grønne bølge har ramt mange af DEAS kunder. Energioptimeringspotentialet og en reduktion af CO2-belastningen i større ejendomsporteføljer er nemlig kolossal, forklarede Thomas Dahl Jensen. Flere og flere ejendomsejere beder derfor DEAS om at hjælpe til med at identificere energi- og opvarmningsoptimering i deres bygninger.

En af de kunder, som DEAS med stor succes har hjulpet med at gennemføre energirenovering og etablere en indeklimastrategi, er for FRB. C Shopping, der ejes af Danske Shoppingcentre. Indeklimastrategien og energirenoveringen sikrede i 2018 centeret en pris som Danmarks mest veldrevne ejendom. FRB. C´s ejere står i dag som et grønt forbillede for andre store ejendomsinvestorer, fortalte Thomas Dahl Jensen.

Andre af DEAS initiativer, strategier og værktøjer indenfor grøn omstilling, energioptimering og bæredygtighed, som DEAS har fokus på at implementere i deres store portefølje af erhvervs- og boligejendomme, blev også gennemgået. En aktuel case i denne sammenhæng er den fredede ejendom Lille Christiansborg. Her har DEAS fået til opgave at gennemføre en gennemgribende renovering med fokus på at bevare ejendommens unikke historie og arkitektur samtidig med, at man forbedrer bygningens energiforbrug og indeklima.

Efter dagens første indlæg var der en halv times pause, som blev flittigt brugt af deltagerne til at netværke og komme i personlig dialog med repræsentanterne fra NCC og DEAS.

Infrastrukturprojekter baner vejen for vækst og udvikling i Aarhus

Aarhus Kommune fortsætter henover de kommende år med at igangsætte en lang række nye infrastruktur-, klima og bæredygtighedsprojekter. Til at fortælle om de nye bygge- og anlægsprojekter, der skal bane vejen for den forsatte vækst og udvikling i Aarhus, fik konferencen besøg af kommunens afdelingsleder for Mobilitet Martin Pape og Dennis Erichsen, Afdelingsleder i Vejanlæg og Bydesign.

Deltagerne fik et indblik i, hvordan trafikbelastningen i Aarhus er steget i takt med byens befolkningstilvækst. Aarhus Kommune har derfor med en ramme på over 1 mia. kr. over de næste 10 år , der skal sikre nye og bedre veje, trafiksikkerhed og miljø, stianlæg, kollektiv trafik og intelligente transportsystemer.

Et af kommunens store anlægsprojekter er udvidelsen af en 12 km vej mellem Bering og Beder. Sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen skal vejen udgøre en del af en ny ringvejsforbindelse rundt om Aarhus, der skal aflaste de mindre lokalveje i området og løse udfordringerne med den trængsel, der er til og fra byen. Projektet til 400 mio. kr. løber over de næste tre år.

Et andet af kommunens store projekter som er på tegnebrættet er anlæggelse af en tunnel under Marselis Boulevard. Tunnelen, der forventes at koste ca. 2,2 mia. kr.,  skal blandt andet bidrage med at aflaste en kraftig vækst i trafikken til og fra Danmarks største containerhavn. Projektet er ikke på nuværende tidspunkt vedtaget.  

Martin Pape og Dennis Erichsen præsenterede under deres oplæg også planerne for 2. etape af byens letbane og etableringen af nye supercykelstier, der tilsammen skal skabe en mere sammenhængende by til glæde for borgerne og erhvervslivet.

Som en del af byens udviklings- og vækstplaner har Aarhus Kommune desuden fem store kommunale byudviklingsprojekter i gang eller på vej. Disse tæller blandt andre områderne ved Lisbjerg, Godsbanearealerne, Sydhavnskvarteret, Amtssygehuset og Aarhus Ø, hvor målet er at skabe masser af nye arealer med plads til både boliger og erhverv. 

Afslutning og ros fra netværksdeltagerne

Konferencen i EcoPark sluttede med endnu en netværkspause og en opfordring fra Mickey Lund om at kontakte Building Network, hvis man har forslag til emner eller oplægsholdere til de kommende netværkskonferencer. Mickey Lund gjorde også opmærksom på, at netværkets medlemmer har mulighed for at få gratis adgang til Building Networks mange medieplatforme og kommunikationskanaler, hvis man som virksomheder ligger inde med spændende nyheder eller gode relevante historier.

Efter konferencen var der ros til Building Network fra blandt andre salgschef Henrik Bøgh fra virksomheden QuickTube, der er eksperter i rørlaserskæring. QuickTube er en del af Skovsager Group, der består af de tre virksomheder Næsby Maskinfabrik, Quicktube ApS og kinesiske Ningbo NMF.  Henrik Bøgh fortalte, at han med stor fornøjelse har deltaget på netværkskonferencerne i en række år. Og det er der en god grund til.
– Konferencerne er en døråbner for os til at møde repræsentanter fra en masse spændende og relevante virksomheder rundt omkring i hele landet. Vi oplever, at folkene bag Building Network er flinke til at brande QuickTube og til at gøre os til en aktiv del af netværket, hvilket vi har haft rigtig stor glæde og gavn af gennem årene, forklarede Henrik Bøgh.

Salgskonsulent Jan Berg Rasmussen fra Envac Danmark, der leverer fremtidssikrede automatiserede affaldsindsamlingsløsninger til nybyggerier, eksisterende boligområder, hospitaler og lufthavne, var med på konferencen som gæst. Jan Berg Rasmussen havde inden konferencen krydset et par navne af på oplægsholder- og deltagerlisten, som han ønskede at få sig en snak med i pausen.
– Der har været flere interessante og relevante mennesker med på konferencen i dag, som jeg har været ovre og prikke på skulderen her i pauserne. Så jeg er meget tilfreds. Jeg synes også, at vi har hørt nogle gode og spændende oplæg, ligesom jeg både har fået noget inspiration og flere gode kontakter med hjem, så alt i alt har det været en gevinst at sætte tid af til at være med i dag.

Projektchef Dorthe Hartung fra Phønix Tag Materialer, var ligeledes tilfreds med dagens konference. Phønix Tag Materialer har kunder over hele landet. Og hun ser gode muligheder i at brande deres bæredygtige tagmaterialer gennem Building Network.
– Det er super interessant for os at deltage på konferencerne. Vi bruger aktivt tiden til at udveksle erfaringer og komme i dialog med de bygherrer, rådgivere, arkitekter og andre aktører, der er med. I dag havde jeg blandt andre NCC og DEAS med på min liste over virksomheder, jeg ville have mig en lille snak med. NCC og DEAS tænker nemlig i bæredygtighed, ligesom os. Eksempelvis har nogle af vores produkter 50 års levetid, hvilket er lang tid, og det vil jeg naturligvis gerne fortælle mere om.

En af dagens oplægsholdere, Dennis Erichsen fra Aarhus Kommune, var også glad for at få mulighed for at møde op og give deltagerne et indblik i nogle af de bygge- og anlægsprojekter, der ligger på kommunens tegnebræt.
– Det er utrolig vigtige for os at være åbne om kommunens aktuelle og fremtidige projekter og strategier, også ude i erhvervsnetværkene. Og det er årsagen til, at vi vælger at komme her i dag. Hvis kommunens vækst- og udviklingsprojekter skal lykkedes, er det afgørende, at vi finder de rigtige samarbejdspartnere i bygge- og anlægsbranchen. Vi søger nemlig samarbejdspartnere, der følger med markedsudviklingen, og som sidder inde med den nyeste teknologiske viden. En anden vigtig ting for os ved at komme til Building Netværks konferencer er den spændende viden, vi får af at lytte til de andre oplægsholdere og tale med konferencedeltagere i pauserne, fortalte Dennis Erichsen.