C02-venlige byggeprojekter var på dagsordenen på Building Network konference

Byggebranchen investerer som aldrig før i bæredygtige løsninger og C02-venlige byggematerialer. Den nye grønne udviklingskurs var også på dagsordenen på Building Networks konference i Aarhus 19. september 2023, hvor repræsentanter fra blandt andre Rambøll, Horsens Kommune, AAB Aarhus, AL2Bolig og Sygehusgrunden P/S præsenterede masser af igangværende og kommende miljø- og klima-venlige bygge- og anlægsprojekter.

Stadsarkitekt Jesper Pagh fra Horsens Kommune var konferencens første taler. Jesper Pagh præsenterede udviklingsplanerne for Nørrestrand nord for Horsens. Nørrestrand er et af Danmarks største naturområder. Visionerne for det 6,8 km2 store areal, hvoraf 2,5 km2 er fredet, er at skabe en bydel med lavt CO2 aftryk og op til 2000 boliger. Centralt i projektet er at inkludere naturen og landskabet i bydelens fællesarealer og skabe masser af plads til friluftsaktiviteter. Den nye bydel skal være med til at sikre boligudviklingsmulighederne i Horsens, som over de seneste 10 år har haft en befolkningstilvækst på ca. 1000 borgere om året.

Direktør Morten Homann fra AAB Aarhus var konferencens næste taler. AAB Aarhus har vundet udbuddet med at opføre 37 bæredygtige seniorvenlige boliger i Hørning ved Skanderborg. Morten Homann var inviteret til at præsentere projektplanerne. Det nye boligområde er døbt ”Smedens Have”, fordi der ligger en gamle smedje på området. Smedjen skal omdannes til fælleshus for områdets beboere. På grunden skal der gøres plads til et regnvandsbassin udformet som en sø omgivet af rekreative opholdsarealer og med offentlig adgang. Smedens Have skal efter planen opnå certificering til DGNB Guld.
Planarbejdet afsluttes medio 2024. Første spadestik til Smedens Have forventes i starten af 2025.


Byggechef Kristina Rytter fra AL2Bolig fortsatte talerrækken. Al2Bolig har godt 5.000 boliger fordelt på 70 afdelinger i Aarhus og Favrskov Kommune. Boligorganisationens varemærke er at være ansvarlige i forhold til økonomi, klima og som administrator af andre menneskers hjem. Med udgangspunkt i tre aktuelle projekter gennemgik Kristina Rytter klimapotentialet ved renovering kontra nedrivning med nybyg. Kristina Rytter fortalte også, hvordan AL2Bolig renoverer bygninger med respekt for kulturarv og identitet og genbruger byggematerialer med det formål at bidrage med at nedsætte byggebranchens alt for høje klimaaftryk.

Administrerende direktør Thomas Leerberg fra Sygehusgrunden P/S var inviteret med til Building Networks konference i Aarhus for at fortælle om arealudviklingsselskabets planer om at transformere Holstebro Sygehus til en ny levende bydel. Thomas Leerberg gennemgik både udfordringer og mulighederne ved bevarelse frem for nedrivning af hospitalsgrundens 86.000 m2 gamle bygninger. Fokus for transformationen af området er at skabe et så lavt C02-aftryk som muligt i den nye bydel. Det skal blandt andet ske gennem anvendelse af cirkulært materiale-kredsløb og en cirkulær økonomi, hvor overskuddet geninvesteres i bæredygtige løsninger.

Fagansvarlig partner indenfor Leg & Læring hos Nordic Office of Architecture, Lisbeth Olsen, holdt oplæg om C02-venlig bevaring og forbedring af landets daginstitutioner og skoler. Lisbeth Olsen er specialiseret indenfor arkitektur med særlig fokus på skole-, unge- og børneområdet. Ved hjælp af en række cases kom Lisbeth Olsen med eksempler på, hvordan indeklima, sundhed og ressourcevenlige byggematerialer kan skabe attraktive og inkluderende rammer for børn. Lisbeth Olsen præsenterede også Nordic Office of Architectures erfaringer med at udvikle byggesystemer med brug af træmaterialer, der gør det hurtigere og nemmere at tilbygge og udbygge nye faciliteter.

Markedsdirektør Stefan Højen Væggemose fra Rambøll var konferencens sidste taler. Stefan Højen Væggemose holdt oplæg om træbyggeri i stor skala og gennemgik samtidig et par af Rambølls projekter, hvor ny designfilosofi, energioptimering og nedbringelse af C02-aftrykket er i fokus. I samarbejde med Henning Larsen Architects har Rambøll eksempelvis vundet opgaven for AP Pension med at realisere Marmormolen, som bliver et af Danmarks største træbygninger. Marmormolen ligger i det københavnske Nordhavn-kvarter og skal efter planen stå færdig i 2024. Ved at bruge træ bliver Marmormolens C02-belastning reduceret med cirka 50 % sammenlignet med brug af traditionelle byggematerialer som beton og stål.

Efter konferencen talte vi med både nye og gamle netværksdeltagere, der alle var begejstrede for dagens arrangement i Aarhus:

Søren Qvist Hansen fra OBH Rådgivende Ingeniører
Der har været mange spændende indlæg i dag, det må jeg sige. Jeg har også fået netværket og skabt kontakter. Netværksdelen betyder rigtig meget. Så det er godt, at der er afsat god tid mellem oplæggende og under frokosten til at tale med de andre deltagere,” fortalte Søren Hansen, som har deltaget flere gange.

Julie Hansen fra Forenom Aps
Jeg kommer til konferencerne ud fra en interesse i at høre mere om, hvad der foregår ude i landet og lokalt. Det har nemlig betydning for mig som østjyde og i forhold til mit arbejde. I dag var det mega spændende at høre om projekterne i Holstebro og om planerne i Aarhus og Skanderborg,” fortalte Julie Hansen, som er fast genganger ved konferencerne. 


Janne Ohrt Jensen fra Afry
Det har været rigtig godt at være her i dag. Gode indlæg og informationer, som jeg kunne bruge. Formen er også rigtig fin med korte og konkrete indlæg. Jeg havde skimmet foredragsholderne på forhånd, og de havde alle noget spændende at byde på. Og så har jeg naturligvis benyttet muligheden mellem oplæggende til at komme i dialog med de andre deltagere,” fortalte Janne Ohrt Jensen, som deltog for første gang.

Mike Leth fra Carl Stahl
Det har været spændende at være med. Det er en helt anden verden, vi går i møde nu med nytænkning og bæredygtighed i byggebranchen. Jeg kunne også gode lide formen på konferencen med dens kombination af indlæg og netværk. Det fungerer rigtig godt,” forklarede Mike Leth.