Få dine nyheder ud til langt flere potentielle kunder

Målrettet kommunikation og evnen til at synliggøre sin virksomheds produkter og kvaliteter er en af de mest succesfulde veje til at vinde nye bygge- og anlægsopgaver. Det viser alle erfaringer. Imidlertid er det ikke alle virksomheder, der har succes med at skrive pressemeddelelser og kommunikere nyheder ud til de rette kanaler og modtagere. Building Network har derfor skabt et unik tilbud til medlemmer i netværket, der har brug for en hjælpende hånd til at komme i mål med deres budskaber og skabe større opmærksomhed omkring deres virksomhed.

– Mange af vores medlemmer har gennem lang tid givet udtryk for, at de oplever, at det kan være både besværligt, tidskrævende og dyrt at komme bredt ud med for eksempel pressemeddelelser og relevante nyheder. Derfor har vi efter ønske fra vores medlemmer besluttet at tilbyde en bred vifte af enestående muligheder for at få et talerør og mere taletid i branchen. Det sker blandt andet ved, at vi stiller nogle af netværkets kommunikationskanaler gratis til rådighed for medlemmerne og hjælper medlemmerne med at skabe overblik og få mest værdi for pengene hos et bredt udsnit af branchens største aktører, siger direktør i Building Network, Mickey Lund.

Building Network sender løbende nyhedsbreve ud til relevante aktører indenfor bygge- og anlægsbranchen, herunder blandt andet private og offentlige bygherrer, entreprenører, underentreprenører, arkitekt- og ingeniørvirksomheder, fagspecialister og repræsentanter fra de mange talere, der gennem årene har holdt oplæg på Building Networks konferencer.
– Vi tilbyder nu også vores medlemmer at få 30 minutters 1:1 sparring, et par gange om året, når de har gode historier eller nyheder, som de gerne vil have hjælp til at formidle ud til langt flere potentielle kunder.  Så sørger vi for at finde de meste fordelagtige tilbud på tværs af branchens største fagmedier og synliggør artiklen kvit og frit på vores hjemmeside samt sender dem videre ud i vores netværk i vores nyhedsbrev og på LinkedIn, hvilket uden tvivl muliggør den største eksponering på tværs af bygge- og anlægsbranchens forskellige medier, siger Mickey Lund.

Har man som virksomhed ikke tid eller kapacitet til selv at skrive f.eks. pressemeddelelser, eller har man brug for at få et par professionelle øjne til at tjekke eller rette ens tekster igennem, inden man trykker på send-knappen, er der også hjælp at hente.
– Vi har nogle dygtige kommunikationsfolk tilknyttet Building Network. Efter aftale tilbyder de at skrive og skarpvinkle vores medlemmers pressemeddelelser og gode historier, så de bliver set og læst og ikke, som det desværre ofte er tilfældet, ender i skraldespanden.

Et af de medlemmer, som for nylig har gjort brug af Building Networks kommunikationstilbud, er hollandske BYLDIS, der er i fuld gang med at etablere sig i Danmark.
– BYLDIS har med succes valgt at gøre brug af muligheden for at komme ud i vores forskellige kommunikationskanaler. Resultatet har blandt andet været, at de har fået optaget deres pressemeddelelser i et stort antal fagmedier. Derved har de fået øget deres eksponering og skabt interesse om deres produkter. Samtidig er det lykkedes BYLDIS at gøre brug af vores kommunikationsplatforme til at få danske arkitekter til at komme ned og besøge deres fabrik i Holland, hvor de fremstiller præfabrikerede betonelementer til blandt andet højhusbyggerier og få 75 bygherrer og rådgivere til at tilmelde sig deres Symposium.

Se et par af pressemeddelelserne herunder:

Nye muligheder for højhusbyggeri

Symposium sætter fokus på prefab byggeri

BYLDIS REALITY SYMPOSIUM 2018

Den hollandske betonproducent BYLDIS får flot modtagelse på det danske marked

Mickey Lund er ikke i tvivl om, at mange af Building Networks medlemmer vil få glæde og gavn af at få et større fokus på virksomhedens kommunikationsindsats.
– Vi ser frem til at kunne servicere flere af vores medlemmer på kommunikationsområdet. Der er ingen tvivl om, at en god kommunikationsindsats er med til at skabe synlighed og derved resultater på den korte og lange sigt. Jeg anbefaler derfor vores medlemmer til at kontakte os og tage en uformel snak om, hvad vi kan gøre for at skabe større synlighed omkring deres virksomhed og eksponering af for eksempel nye produkter og projekter.