Fulde huse til netværkskonference om østjyske bygge- og anlægsprojekter

Bygge- og anlægsbranchen har travlt med at realisere nye spændende opgaver i og omkring Aarhus. Onsdag d. 20. marts 2019 afholdt Building Network netværkskonference i Ecopark i Aarhus, hvor medlemmer og gæster fik mulighed for at tale med regionens rådgivere, entreprenører og leverandører og høre mere om forberedelserne til etape 2 af letbanen i Aarhus og andre kommende østjyske bygge- og anlægsprojekter.

Den innovative og grønne virksomhedspark Ecopark i den vestlige del af Aarhus dannede de perfekte rammer til afholdelse af konferencen, der blev indledt med frokost og prøvesmagning af lokale lækkerier. Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød herefter velkommen til et tætpakket konferencelokale, hvor de mange deltagere var mødt op for at få et unikt indblik i planlagte nye bygge- og anlægsprojekter og kommende udbud.

CASA A/S præsterer rekordstor ordrebog

En af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom, CASA A/S, kan glæde sig over at have en rekordstor ordrebog i 2019. Virksomhedens udviklingsdirektør, Rasmus Holbech var inviteret som oplægsholder for at give deltagerne et indblik i igangværende og kommende CASA-projekter.

Rasmus Holbech kunne indledningsvis fortælle, at CASA´s 180 medarbejdere har rigtig travlt med at opføre og renovere alle former for byggerier rundt omkring i landet lige fra butikscentre, kontorkomplekser, domicil-, lager-, logistik- og produktionsejendomme til parkerings- og bilhuse, detail og større boligprojekter.

CASA´s mange aktiviteter har skabt en årlig omsætning på omkring 2.0 mia. DKK. Alene i 2018 havde CASA 241.355 m2 boligbyggeri og 94.501 m2 erhvervsbyggeri under opførelse samt 78.441m2 bolig og erhverv under renovering i 2018. 

Rasmus Holbech gennemgik et udvalg af CASA´s brede vifte af igangværende byggeprojekter og renoveringsopgaver i Aarhus, Horsens og Vejle, hvoraf en del skal være afsluttet i henholdsvis 2019 og frem mod 2024.

Afslutningsvis gjorde Rasmus Holbech opmærksom på, at CASA i takt med deres vækst hele tiden udbygger deres leverandørkatalog.

Arkitektgruppen bygger kvalitetsboliger med fokus på bæredygtighed

Projektudviklingschef Claus Schovgaard Rasmussen fra Arkitektgruppen, der udvikler, opfører og afleverer nøglefærdige byggerier med fokus på bæredygtige byggematerialer, fortsatte konferencen. Claus S. Rasmussen var inviteret til at give et indblik i nogle af de mange igangværende og kommende bolig- og erhvervsbyggerier rundt omkring i landet og i særlig grad ved Amager Strand og Ørestaden, som Arkitektgruppen arbejder på.

Indledningsvis gennemgik Claus S. Rasmussen i korte træk historien bag og omkring Arkitektgruppen, der blev stiftet i 1986. Arkitektgruppen, der i dag har kontorer i både Århus, Odense og København, realiserede i 2017 et overskud før skat på 75,8 mio. kr.

Under sit oplæg med gennemgang af udvalgte cases og byggeprojekter i blandt andet Århus, Odense, Hillerød og København, fortalte Claus S. Rasmussen, hvordan og hvorfor bæredygtighed spiller en større og større hovedrolle i Arkitektgruppens projekter.

Et af deres nybyggerier, Ressourcerækkerne i Ørestaden, er eksempelvis opført af overvejende genbrugsmaterialer. I stedet for at bruge klassiske masseproducerede byggematerialer, har Arkitektgruppen udvalgt genbrugte og upcyclede materialer fra andre af Københavns byggerier, herunder aflagt beton fra det Københavnske metrobyggeri og genanvendte mursten fra Carlsberg bryggerierne. Den bæredygtige tilgang til byggeriet kan potentielt minimere byggeriets CO2-regnskab med op mod 80 %, forklarede Claus S. Rasmussen. 

AART Architects – arkitekturens prisbelønnede mestre

Teamleder Karsten Sinning fra AART Architects A/S, der en prisvindende dansk tegnestue med 150 medarbejdere og projekter og kontorer i både Danmark, Sverige og Norge, sluttede første halvdel af konferencen. AART architects, der blev etableret i 2000, er med sine fem gazellekåringer og nomineringer til både Årets Ejerleder og EY Entrepreneur of the Year med blandt den danske vækstelite. 

Karsten Sinning præsenterede deltagerne for igangværende og kommende AART-projekter i Danmark og resten af Skandinavien. Som eksempler er Pakhusene og Nicolinehus i Aarhus Ø, 235 ungdomsboliger i Aarhus, boliger i Lystrup udenfor Aarhus samt planer om at opføre familieboliger i fremtidens nye bæredygtige bydel Nye, der ligger nord for Aarhus.

Som en del af sit oplæg gav Karsten Sinning sideløbende med gennemgangen af AART-projekterne et spændende indblik i, hvordan AART bruger arkitekturen til at skabe en verden af muligheder for at leve sundere, smartere og et mere sammenhængende liv. Drivkraften for AART er at undersøge, hvordan de kan skabe bygninger og byrum, der har potentialet til at blive en katalysator til at forandre mennesker og fremme deres livskvalitet.

For AART architects handler ikke kun om at designe bygninger og byrum. Det handler i lige så høj grad om at være i stand til at dokumentere værdien af de muligheder, som AART skaber med arkitekturen, forklarede Karsten Sinning. Evaluering, dokumentation og forankring af viden er derfor en fast del af AART architects projektfortællinger. 

Efter tre spændende oplæg var der pause med tid til at netværke og komme i personlig dialog med konferencens oplægsholdere. 

Grønt lys til etape 2 af Letbanen i Aarhus

Udviklingschef Morten Springdorf fra Aarhus Letbane I/S, åbnede anden halvdel af konferencen.
Morten Springdorf havde takket ja til at komme og give en status på det kommende byggeri/anlæg af etage 2 af Aarhus letbane, herunder deres overvejelser vedrørende udbudsstrategien.

Morten Springdorf gav indledningsvis et indblik i organiseringen og finansieringen af etape 1 af Aarhus Letbane, der er i gang med de afsluttende aktiviteter på Letbanens anlægsarbejder på strækningen mod Grenaa og den sidste del af indre strækning i Aarhus. Første etape af Letbanen får i alt 50 stationer fordelt på 110 kilometer.

Morten Springdorf fortalte, at Aarhus Letbanen i samarbejde med Aarhus og Favrskov kommuner har færdiggjort udbudsmaterialet for rådgivning om etape 2. Rådgivningen er en del af den videre projektafklaring og miljøvurdering af en udbygning af etape 2 af letbanen. Letbanens etape 2 er delt op i tre delprojekter, fordi de tre nye strækninger er meget forskellige. 

Aarhus Letbane er i fuld gang med at undersøge og gøre sig overvejelser om, hvordan de kommende udbud på de tre nye etaper, skal se ud. Morten Springdorf forklarede, at en del af opgaverne formentlig bliver lokalt forankret.

Der er pt. ingen afklaring på, hvornår østjyderne kan stå på letbanetogene på de tre nye strækninger til henholdsvis Hinnerup, Brabrand og Aarhus Ø. Aarhus Letbane I/S sigter dog efter, at der ligger en konklusion ved udgangen af 2020 på projektafklaringen og VVM-undersøgelsen. Konklusionen skal herefter godkendes af byrådet, inden de forberedende arbejder under jorden og dernæst byggeriet kan gå i gang.

Boligforeningen Århus Omegn på vej med nybyggeri og renoveringsprojekter

Direktør Leif Jensen og teknisk chef Morten Buhrkall fra Boligforeningen Århus Omegn, rundede oplægsrunden af med at afsløre planerne for nogle af boligforeningens kommende nybyggerier og renoveringsprojekter.

Leif Jensen fortalte indledningsvis, at boligforeningen har 3.100 boliger fordelt på 17 afdelinger. Foreningen har 50 ansatte, hvoraf 20 sidder i administrationen. Over de kommende år planlægger Århus Omegn at realisere renoveringsplaner for 500 mio. kr., nybyggeri for 250 mio. kr. samt at bruge ca. 35 mio. kr. på årlig driftsvedligeholdelse af foreningens boliger, der primært er etagebyggeri.

Af nye udbud på vej i 2020-2025 er opførelse af 42 boliger i Solbjerg Have (42 boliger, forventes udbudt i hovedentreprise primo 2020) og Saltholmsgade (42 boliger, forventes udbudt i hovedentreprise i 2020).

Aarhus Kommune har desuden indgået en aftale med Århus Omegn og øvrige boligforeninger i Aarhus kommune om byggeri af 1.600 almene familieboliger forskellige steder i kommunen i perioden 2020-2023. Hertil kommer byggeri af erstatningsboliger i forbindelse med nedrivningen af boliger i Gellerup og Bispehaven.

Afslutningsvis fortalte Leif Jensen, at der foreløbig er to tilsagn og formentlig flere på vej om renovering/helhedsplaner i 2020-2025 for en lang række boligforeninger i Aarhus. Dette bliver afgjort, når man har i efteråret skal genforhandle Landsbyggefondens aftale, der udløber i 2019.

Masser af netværksdialog og tilfredse deltagere

Efter at have hørt fem spændende oplæg sluttede konferencen af med endnu en runde netværk og speeddating med talerne. Mickey Lund takkede samtidig de mange deltagere for at møde op. Samtidig opfordrede han netværkets medlemmer til at kontakte Building Network, hvis man har forslag, ideer og input til emner og oplægsholdere på kommende netværkskonferencer.

Afdelingsleder & Partner i BUUS Anlægsgartner A/S, Anders Bjørnlund, var med for første gang på en Building Network konference. Det var især listen med oplægsholderne, der trak.
– Jeg tilmeldte mig som gæst, fordi jeg gerne ville høre og tale med de spændende oplægsholdere, der er kommet i dag for at fortælle om deres projekter. Derudover ser jeg også mit snit til at bruge konferencen til at knytte nye relationer og styrke netværket med dem, vi kender i forvejen, fortalte Anders Bjørn, der afslørende, at BUUS Anlægsgartner A/S har pipelinen fyldt op i år og helt frem til 2022.

Relations- og markedschef Claus Kjøngerskov fra Enemærke og Petersen, Brabrand, har siden 2017 haft til opgave at sikre Enemærke & Petersens fortsatte vækst og udvikling i Jylland. Enemærke og Petersen har deltaget et par gange som gæster, men har nu valgt at blive medlem.
– Building Networks konferencer er et rigtig godt set-up. Derfor har vi besluttet os for at melde os ind. Selvom vi kender en del af netværkets medlemmer i forvejen, er det altid rart at møde dem i et andet forum, hvor der er flere interessentgrupper med. Netværket giver os også mulighed for at møde nye potentielle samarbejdspartnere. I dag har jeg for eksempel haft en god og spændende snak med hollandske BYLDIS, der leverer pre-fab materialer til højhusbyggerier.

Projektudviklingschef i Arkitektgruppens afdeling i Aarhus, Claus S. Ramussen, var inviteret med på konferencen som oplægsholder. Arkitektgruppen med hovedkontor i Odense har i dag koncentreret de fleste af sine aktiviteter i København, men arbejder målrettet på at levere kvalitetsbyggerier til Aarhus. Dagens netværkskonference var derfor en god anledning til at komme og fortælle, hvem Arkitektgruppen er.
-Før finanskrisen havde Arkitektgruppen en del opgaver i Aarhus. Nu mener vi, at tiden er kommet til igen at satse på Aarhus. Vi åbnede et kontor her i marts 2019 og er i fuld gang med at etablere os som en ny spiller, så dagens konference var en spændende mulighed for at hilse på bygherrer, rådgivere og andre potentielle samarbejdspartnere. Der har været en del deltagere ovre og tale med mig i netværkspausen. Så alt i alt har det været spændende og interessant at hilse på netværkets medlemmer og få lov til at komme og vise flaget og fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan, fortalte Claus S. Rasmussen.