Nye by- og havneudviklingsprojekter i pipelinen i flere fynske byer

Fynske kommuner som Svendborg og Faaborg planlægger nye spændende byudviklingsprojekter. Flere af projekterne blev præsenteret på Building Networks og Fynsk Erhvervs konference, der blev afholdt den 24. april 2022.

Med som oplægsholdere var også repræsentanter fra NCC, Sweco, AG Gruppen og CASA Arkitekter, der blandt andet gjorde deltagerne klogere på emner som integreret rådgivning og træbyggerier i storskala.

Det var femte gang, at de to erhvervsnetværk inviterer talere, medlemmer og gæster til en fælles netværkskonference. Denne gang fandt arrangementet sted på det smukke Tøystrup Gods udenfor den fynske by Ringe.

Efter en lækker frokost fandt bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører vej ind til det ny-renoverede konferencelokale. Her stod direktør i Building Network, Mickey Lund og direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt klar til at byde velkommen til et tætpakket program.

Afdelingsleder Mai-Britt Helle Jensen fra Faaborg-Midtfyn Kommune åbnede konferencen. Faaborg-Midtfyns kommune investerer i at udvikle Faaborg og havneområdet til et oplevelsesøkonomisk centrum for vækst og udvikling med udgangspunkt i byens historie. Mai-Britt Helle Jensen fortalte videre, at kommunen også investerer i byudvikling, infrastruktur, byggemodning og klimahåndtering i byer som Årslev, der med sin placering tæt på Odense Kommune skal udvikles til Fremtidens Forstad.

Kreativ leder Mette Fuglkjær og Teamleder for Byggeri, Per Svop, begge fra rådgiverfirmaet Sweco Architects, fortsatte oplægsrunden. Per Svop indviede deltagerne i Swecos positive erfaringer med at arbejde målrettet på at integrere det tværfaglige samarbejde mellem arkitekter og ingeniører og andre relevante faglige kompetencer. Samarbejdsmodellen bidrager til at sikre en fælles retning og optimering af konkrete projekter. Mette Fuglkjær sluttede oplægget af med at fortælle om et idekatalog for klimatilpasningsløsninger, som Sweco har udarbejdet, og som blandt andet kommer med løsningsforslag på regnvandshåndtering ved veje.Direktør Tony Christrup fra udviklings- og totalentreprenørselskabet AG Gruppen,
kom med eksempler på, hvordan de som socialt bevidste projektudviklere arbejder med strategisk udvikling af nye ”blandede” byområder. Bæredygtighed, fællesskab og en tæt politisk dialog er centrale elementer i AG Gruppens projektudvikling. Tony Christrup pointerede, at AG Gruppen har gode erfaringer med, at de bedste byudviklingsløsninger kræver stærke partnerskaber og samarbejde på kryds og tværs. Det skaber værdi for dem, der skal bo der – og for investorerne.

Senior tilbudsprojektchef Lasse Ebier fra NCC Building, fremviste en totalentreprise, som NCC Building har vundet, nemlig byggeriet af en 30.000 31.000 m2 bæredygtigt kontorhus i Lerchesgade i Odense. NCC arbejder målrettet med træbyggeri for at nedbringe C02-belastningen. Træ bliver også det gennemgående materiale i Lerchesgade-projektet. Lasse Ebier Ebler fremviste skitser af projektet og gik i dybden med udfordringer og overvejelser indenfor træbyggeri, herunder byggefaser, brandsikkerhed og fugtstrategier. Lerchegade-byggeriet er startet op med forventet afslutning ultimo 2024. 

Plan- og udviklingschef Anders Tang Kjærved og Ejendomschef, Peter Mouritsen, begge fra Svendborg Kommune, præsenterede en række kommende bygge- og anlægsprojekter. Befolkningstallet i Svendborg stiger hvert år. Der bliver også flere og flere ældre. Derfor har kommunen flere byudviklingsprojekter i støbeskeen, ligesom der bliver investeret i infrastruktur, plejecentre og børnehaver. Deltagerne fik også indblik i visionerne for ”Fremtidens Havn” i Svendborg. Svendborg Havn skal i fremtiden være en åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv og huse arbejdspladser, uddannelser og boliger i samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet.

CEO Birgit Rasmussen fra CASA Arkitekter sluttede konferencen af med kort at præsentere tegnestuen, som yder totalrådgivning i alle byggeriets faser fra idéoplæg til udførelse. Birgit Rasmussen fremviste under oplægget afsluttede og igangværende CASA-projekter indenfor kommunalt og privat nybyggeri, ombygning, renovering og transformation. Afslutningsvis fremviste hun skitser af en af tegnestuens mange skole- og daginstitutionsbyggerier, hvor CASA Arkitekter har brugt træ som det bærende byggeelement.

Efter at have hørt alle oplæggene fra dagens talere var det tid til konferencens sidste netværks-seance. Her kunne deltagerne netværke på kryds og tværs og få sig en personlig snak med oplægsholdere.

Tilbagemeldingerne på deltagernes og oplægsholdernes oplevelse af konferencen var positive:

Udviklingsdirektør Annelene Hausmann fra Brandts Klædefabrik, var meget begejstret for den inspiration, hun fik på konferencen. Brandts Klædefabrik er nemlig i fuld gang med at hente inspiration til en genudvikling af det historiske og kulturelle bygningskompleks og center, der ligger i centrum af Odense.
”Vi er i fuld gang med at blive klogere på, hvordan man udvikler en by i byen. Odense Kommune vil gerne byudvikle med kvalitet og omtanke. Det gælder også i forhold til planerne om at genudvikle Brandts Klædefabrik. Jeg fik flere guldkorn med fra oplæggende. Det var specielt interessant at få viden om udviklingsplanerne i Faaborg. Jeg fik også inspiration og ideer fra AG Gruppen måde at arbejde strategisk med at involvere alle involverede aktørerne og interessenter i deres byudviklingsprojekter.”

CEO Birgit Rasmussen fra CASA Arkitekter deltog som en af dagens seks oplægsholdere. Hun lyttede med stor interesse til de andre oplægsholderes præsentationer.
”Jeg synes, at der var en masse spændende oplæg i dag, som jeg sagtens kan bruge som inspiration. For eksempel var det interessant at få indblik i den helhedstænkning indenfor byudvikling, som man arbejder med i Faaborg. Generelt har det været en super fin konference. Jeg kan godt lide, at konferencen ikke er hierarkisk opbygget, men at der er en åbenhed, og at man kommer i dialog med hinanden i netværkspauserne. Det fungerer rigtig godt.”

Plan- og udviklingschef Anders Tang Kjærved fra Svendborg Kommune var inviteret til at holde oplæg om Svendborg Kommunes byudviklingsprojekter. Han har ikke tidligere deltaget på Building Networks konferencer.
”Det er nyt for mig at være her. Det har været en god oplevelse. Flere af deltagerne har været forbi og spørge nysgerrigt ind til udviklingen af Svendborg Havn, som efter planen kommer til at ske i etaper henover de næste mange år. Vi regner med, at der er noget mere konkret på bordet efter sommer. Svendborg har de sidste par år oplevet et boom med nye faste tilflyttere, så jeg har også fortalt om nogle af de andre byudviklingsprojekter, vi har i pipelinen, og som skal realiseres over de kommende år.