Sjællandske kommuner giver grønt lys til nye spændende byudviklingsprojekter

Fællesskaber, naturskønne omgivelser og boliger med lavt CO2 aftryk kendetegner mange af fremtidens kommende nye byudviklingsområder. På Building Networks bygge- og anlægskonference 9. oktober 2023 på Sinatur Frederiksdal Hotel i Lyngby fik deltagere præsenteret visioner og planer for nogle af de spændende nye byudviklingsprojekter, der skal realiseres rundt omkring på Sjælland over de kommende år.

Chefkonsulent Dennis Ravn fra Frederikssund Kommune præsenterede planer og visioner for udvikling af Danmarks største byområde, Vinge, der ligger i Frederikssund Kommune. Med tiden skal der bo 15-20.000 borgere på det 370 hektar store område. Udover opførelse af bebyggelser og infrastruktur skal der etableres en erhvervspark med plads til 2.000 arbejdspladser. Byudviklingsprojektet har været 20 år undervejs. Kommunen investerer massivt i byggemodning og anlægsarbejder og er i samarbejde med private investorer i fuld gang med at realisere helhedsplanerne, der bygger på fællesskaber, bæredygtighed og grønne rekreative omgivelser for Vinges fremtidige borgere og virksomheder. 

Teamleder Anders Mosbæk Nielsen og byplanlægger Malene Wilhjelm, begge fra Køge Kommune, præsenterede status for igangværende og kommende offentlige og private byudviklingsprojekter. Bolig- og erhvervsområderne Køge Kyst og Køge Nord er allerede halvvejs inde i bygge- og anlægsprocessen. Lokalplanlægning af to ny byudviklingsområder, Ravnsborg og Herfølge Bjergby, er på trapperne, mens opførelsen af den vestlige tribune på Køge Idrætspark stadion er i høring. Med i kommunens pipeline over fremtidige projekter er anlæg af solcelleanlæg i det åbne land og et nyt erhvervsområde i Bjæverskov Vest.

Leder af bæredygtighed Karen Marie Fisker Langkjer fra LYTT Architecture gjorde deltagerne klogere på, hvordan en bæredygtig fremtid stiller nye og voksende krav til udvikling af byrum og landskabsprojekter. Med reference til flere af LYTT´s udviklingsprojekter fortalte Karen Marie Langkjer, hvordan bæredygtighed bruges som designparameter i arbejdet med biodiversitet, klimatilpasning og cirkularitet i landskabsprojekter. LYTT står også bag udviklingen af en ny metodik for LCA-beregninger på landskabsprojekter. Metoden giver blandt andet mulighed for at dokumentere klimaaftrykket og arbejde med bæredygtighed i en landskabskontekst.


Direktør for det kommende nye Ristinge Strandhotel, Mads Zangenberg, præsenterede planerne om at genopbygge det 100 år gamle forladte og faldefærdige badehotel på Langeland. Hotellet ligger både inden for strandbeskyttelseslinjen, i kystnærhedszone uden lokalplan og i et EU-naturområde med beskyttede plante- og fuglearter. Efter otte års intenst arbejde lykkedes det Mads Zangenberg til alles overraskelse at få myndighedernes godkendelser og tilladelser til projektet. Hotellet skal opføres med en banebrydende arkitekturform og kommer til at rumme 12 værelser og en restaurant. Projektet finansieres primært gennem salg af 375 folkeaktier til 45.000 kr.

Efter konferencen fik netværksdeltagerne lejlighed til at sætte ord på, hvad de synes om konferencen:

Christina E. Bay fra Anlægsgartner Gottlieb A/S
”Jeg synes, at Building Network gør tingene anderledes end mange andre netværk. Der er ikke kun en fast skare på konferencen. Der kommer mange nye mennesker fra gang til gang. Det skaber en god dynamik. Og så er der altid spændende oplæg med folk udefra, det synes jeg er super fedt.”Anders Mosbæk Nielsen fra Køge Kommune
”Jeg har deltaget et par gange og synes, at Building Networks netværkskonferencer og format er rigtig godt. Jeg oplever, at deltagerne får noget ud af at høre om hvilke projekter, der er i pipelinen, og hvornår de kan byde ind. Det er også derfor, vi i Køge Kommune siger ja til at komme og fortælle om vores kommende projekter allerede på et tidligt tidspunkt i processen.”


Karen Marie Fisker Langkjer fra LYTT Architecture
”For det første er det enormt hyggeligt at være her. Derudover er det guld værd, at der til Building Networks konferencer deltager folk fra forskellige brancher. På den måde kommer man uden for sin egen fagboble og kan tage nogle uformelle snakke med folk, der ser tingene på andre måder. For mig er det også spændende at være til konference med andre landskabsarkitekter, hvor vi kan have nogle faglige snakke og høre mere om, hvad vi hver især går og bakser med.”