Store ambitiøse bygge- og anlægsprojekter på vej i Odense

Bygge- og anlægsbranchens aktører skal sætte et stort kryds ved Odense. Byen er inde i en rivende udvikling og byder de kommende år på flere nye visionære byudviklingsprojekter og spændende ambitiøse byggerier.

På Building Networks og Fyns Erhvervs bygge- og netværkskonferencen, der fandt sted 29. november 2022 på Tøystrup Gods på Midtfyn, kunne deltagerne høre meget mere om fremtidige projekter og udviklingsplaner for Odense indre havn, Tech Town Odense, Fremtidens Vollsmose og opførelsen af mediebyen Media City Odense.

Adm. direktør Jacob Petz fra BoligGruppen, der udvikler ejendomme til attraktive investeringsobjekter med bolig- og erhvervslejemål, var konferencens første oplægsholder. Jacob Petz præsenterede ideerne og helhedsplanerne for den løbende udvikling af Tech Town Odense, Danmarks nye område for ambitiøse Scale-up tech virksomheder. På over 15.000 m2 udbydes erhvervslejemål i fem unikke bygninger, hvor stærke og inspirerende faglige og sociale fællesskaber er i fokus. I 2023 skal der i Tech Town Odense opføres en ny topmoderne stort IT-hus på 4.300 m2, der cementerer Tech Town Odense som byens nye vækstcentrum for innovative tech-virksomheder.


Projektchef Peter Boas fra FAB, Fyns Almennyttige Boligselskab, fortsatte konferencen med at fortælle om næste fase i udviklingen af Fremtidens Vollsmose. Bydelsområdet skal frem mod år 2030 omdannes til en attraktiv mangfoldig bydel med flere mindre kvarterer og tidssvarende og blandede boliger. Den primære drivkraft i omdannelsesprocessen bliver et privat arealudviklingsselskab, hvor blandt andre Odense Kommune og FAB udgør ejerkredsen. Nogle nuværende boliger skal enten rives ned eller renoveres. Infrastrukturen skal forbedres gennem åbning af flere veje og forbindelser på tværs af området. Anlæg af en letbane til Vollsmose er på den lokalpolitiske dagsorden. Afslutningsvis gjorde Peter Boas opmærksom på kommende FAB-udbud, herunder nybyggerier (ca. 235 mio. kr.) og helhedsplaner (ca. 1.015 mio. kr.) 

  

Afdelingschef Palle Priska og projektudviklingschef Kim Marcussen fra entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, fortsatte efter netværkspausen. Enggaard og PKA er i fuld gang med at realisere byudviklingsprojekter på den gamle Slagterigrund og på Pakhuskajen. Herudover er Enggaard i gang med et stort OPP-projekt ved Nyt OUH, OPP Psykiatrien, som er en opgave vundet i konkurrence. Enggaard og PKA har udover igangværende projekter to store udviklingsområder, som der arbejdes med. Udviklingsplanerne for den nye bydel Banebyen med kombineret bolig og erhverv er under udarbejdelse. Enggaard har købsoption på seks delområder ved Odense indre havn. Parallelopdrag for Banebyen er gennemført og en udviklingsplan er under udarbejdelse. Parallelopdrag for Odense indre havn er i gang. Vinderprojektet for Odense indre havn udvælges februar 2023. Udviklingsplanen for Odense indre havn opstartes herefter i 2023. Som en del af Palle Priskas oplæg fik deltagerne indsigt i de bærende elementer for en succesfuld byudvikling, hvor Enggaard og PKA fokuser på bl.a. inddragelse af borgere/interessenter, tager socialt ansvar, bidrager til Odense som by og generelt har som mål at sikre gode bydele, som kobler sig godt op på den bestående by. Et stort fokuspunkt er bæredygtighed – her går virksomheden forrest og har valgt at DGNB certificere på bydelsniveau på de to store kommende byudviklingsområder. I forhold til byggeplanerne, som vil strække sig over mange år, har virksomheden gode erfaringer med midlertidige aktiviteter, som f.eks. at stille områder til rådighed for kulturelle aktiviteter. I forhold til de kommende lejere/ejere er der også mange initiativer, som sikrer fællesskab og gode bydele, f.eks. etablering af bylivsforeninger, gode fællesfaciliteter, samt forskellige deleordninger, f.eks. delebiler eller cykler. Initiativer som er enormt vigtige for de meget store og langsigtede investeringer Enggaard og PKA gør i Odense, hvor driften efterfølgende også ligger i et fællesejet selskab.

Adm. direktør Anne Dyrehauge fra Media City Odense, var dagens sidste oplægsholder. Anne Dyrehauge gennemgik visionerne og de første skitser for opførelsen af et nyt mediehus i Odense, Media City Odense. Mediehuset skal blandt andet rumme traditionelle medievirksomheder, film, spiludviklere, marketing/kommunikation og uddannelsesinstitutioner. Media City Odense skal ligge på nabogrunden til Kvægtorvet ved banelegemenet i Odense og skal sætte rammerne for fremtidens arbejdsplads, hvor talent, teknologi og innovation er i fokus. Odense Kommune er strategisk partner i projektet, der er initieret af TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, Syddansk Universitet og TV 2 Fyn.

Business Consultant Jonas Vangsgaard fra IBinder, der leverer digitale informationsplatforme til bygge- og ejendomsbranchen, havde set frem til at deltage på netværkskonferencen 29. november på Fyn. Jonas Vangsgaard blev ansat hos IBinder i foråret.

”Building Networks konferencer har et spændende koncept. Du kan både netværke og lære mere om den enkelte oplægsholders virksomhed og høre mere i detaljer, hvad de går og sysler med af projekter. Der er flere af dagens oplægsholdere, vi gerne vil i dialog med. Ellers har jeg fokus på at netværke og lære nye mennesker at kende. Det er tredje gang, jeg er med. Generelt kommer jeg på konferencerne for at netværke og lære nye mennesker at kende,” fortalte Jonas Vangsgaard, der blev ansat hos IBinder i foråret.


 
Direktør Peter Gjerløff fra handelsvirksomheden Mogens Rasmussen Middelfart A/S, der leverer klimalofter, markiser og solafskærmning til byggebranchen, var for anden gang med til en Building Network konference.

”Jeg faldt over invitationen til konferencen her på Tøystrup Gods og besluttede at tage med, fordi arrangementet virkede spændende. Jeg vil gerne ud og netværke og høre mere om, hvad der sker i nærområdet. Jeg kender en del af indlægsholdernes projekter i forvejen, men der er mange af deltagerne, som jeg er interesserede i at få mig en snak med. Så i dag kommer jeg primært for at netværke.

 

Administrerende direktør Anne Dyrehauge fra Medie City Odense deltog som oplægsholder på konferencen. Anne Dyrehauge var begejstret over muligheden for at fortælle deltagerne mere om visionerne og planerne om at skabe en ny medieby i Odense.

”Vi vil meget gerne fortælle om den nye medieby, fordi vi synes, at det er en stor gevinst for Odense. Stifterne bag har underskrevet en hensigtserklæring med DSB Ejendomsudvikling om at skabe medietech-byen. Næste skridt er at få joint ventures med ombord. For før der kommer én med pengene, kan vi ikke forhandle om kvadratmeterprisen. Men det forventer vi er på plads inden længe. Jeg kan ikke sige, hvornår byggeriet går i gang. Vi er lidt forsinkede med tidsplanen, men alle vil det rigtig gerne, og der er en stor velvilje til projektet,” fortalte Anne Dyrehauge, som var begejstret for dagens konference:

”Det er et fremragende arrangement, og det er kun en gevinst for os at komme og fortælle om projektet. Det er godt, at du som oplægsholder står ved et bord i pauserne, hvor du har mulighed for at få en dialog med deltagerne og nye spændende samarbejdspartnere, det er super fint,” lød det fra Anne Dyrehauge.


Administrerende direktør fra BoligGruppen, Jacob Petz, var en af konferencens fire indlægsholdere. Jacob Petz var inviteret til at fortælle om planerne for udviklingen af Tech Town Odense, der skal tiltrække innovative Scale-up tech-virksomheder.

”Det er en super mulighed at komme i dag og tale med nogle mennesker fra branchen. Det er netværk og evnen til at dele viden, der gør os stærkere. Jeg har talt med én i pausen, der specialiserer sig i, hvad intelligente løsninger inde i bygninger kan gøre. Der er rigtig meget teknologi, der er på vej ind, og som vi som udviklere bare ikke ved nok om. Det at møde og tale med mennesker med den type erfaringer og måske få lavet et kaffemøde efterfølgende, det gør os alle sammen bedre. Så det er en fed oplevelse at være med i dag,” fortalte Jacob Petz.