Store bygge- og anlægsprojekter på vej i fremtidens Kongens Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune er i fuld gang med at udvikle en helhedsplan for fremtidens Kongens Lyngby. På Building Networks konference d. 30. august 2021 på Sinatur Hotel Frederiksdal kunne deltagerne høre om kommunens visioner. Repræsentanter fra SKALA Arkitekter, RIB A/S og JS Ventilation A/S deltog også med oplæg omkring skabelse af naturnære boligmiljøer og digitale og energibesparende byggeløsninger.

Chefkonsulent i Center for Udvikling, Plan og Byggesag ved Lyngby-Taarbæk Kommune, Karen Birgitte Rasmussen, var konferencens første taler. Karen Birgitte Rasmussen præsenterede visionerne for fremtidens Kongens Lyngby. Målet er at skabe en levende videns- og universitetsby med et attraktivt by- og handelsliv, udvikle Firskovvej samt fortsætte realiseringen af Dyrehavegård-programmet. Den overordnede plan for hvordan fremtidens Kongens Lyngby skal udvikle sig, forventes at blive offentliggjort i foråret 2022.  

 

Kreativ leder Henrik Ulsfort fra arkitektfirma, Skala Arkitekter, fortsatte oplægsrunden. Henrik Ulsfort kom med eksempler på de arkitektoniske overvejelser, som den prisvindende virksomhed fokuserer på, når de løser opgaver. En af de opgaver, som Henrik Ulsfort gik mere i dybden med, var ideerne bag den helhedsplan, som Skala Arkitekter har udarbejdet for den kommende nye bydel ved godsbanearealet i Horsens. Fokus på tegnebrættet har været at skabe boliger til ca. 3000 mennesker, der er tæt integreret i områdets grønne natur og placering nær midtbyen, campus, stationen og Bygholm Park.   

District Manager Klaus Hansen fra RIB A/S, fortsatte efter pausen med et oplæg om fordelene ved at integrere digitalisering i alle faser af et byggeri. RIB A/S har specialiseret sig i at udvikle digitale værktøjer til bygge- og anlægsbranchen, der understøtter et projekt lige fra design over til byggeri og levering. Byggerier er traditionelt forbundet med høje omkostninger, manuelle arbejdsgange, stort ressourcetræk og risiko for fejl. Bygherrer og entreprenører kan dog minimere risici markant og skabe merværdi for byggeriets aktører ved at anvende digitale værktøjer i alle byggeriets faser, forklarede Klaus Hansen.


  
Sales Manager Brian Olander Hjort fra JS Ventilation A/S var dagens sidste taler. JS Ventilation er eksperter i at levere bæredygtige ventilationsløsninger, der skaber et sundere indeklima, forbedrer trivslen og øger produktiviteten i virksomhederne. Brian Olander præsenterede i sit oplæg JS Ventilations innovative og patenterede system, Cool Ceiling, som er et kombineret køle/varme/ventilations loftssystem. Cool Ceiling kan håndtere store indeklimabehov.

Både oplægsholdere og deltagere meldte positivt tilbage om deres oplevelse og udbytte af at deltage på konferencen, der blev afholdt i Kongens Lyngby på det smukt beliggende Frederiksdal Sinatur Hotel.

Chefkonsulent i Center for Udvikling, Plan og Byggesag ved Lyngby-Taarbæk Kommune, Karen Birgitte Rasmussen, var inviteret med som oplægsholder. Hun udtrykte stor begejstring for at få lejlighed til at møde branchen og præsentere planerne for den strategiske byudviklingsproces i Kongens Lyngby, der strækker sig over de kommende 10-15 år.
– Jeg afsætter meget gerne tid af til at komme og fortælle, hvem vi er, og hvad vi laver. Specielt når vi har så gode historier at fortælle til bygge- og anlægsbranchen om kommunens ambitiøse planer for byudvikling af Kongens Lyngby. Vi samarbejder med en række rådgiverteams, der arbejder på et parallelopdrag, og som hver især giver et bud på, hvordan visionerne for Kongens Lyngby kan realiseres i en helhedsplan. Ved udgangen af februar 2022 har vi et grundlag til at kunne vurdere de ideer, der er, og træffe nogle beslutninger om hvilken vej, vi skal gå. Når helhedsplanen er besluttet politisk, skal de private investorer på banen, lød det fra Karen Birgitte Rasmussen.

 
RIB A/S har været medlem af Building Network i gennem en del år.  Med som gæst og repræsentant fra RIB A/S var Heidi Mink Vester, som havde held med at skabe nye relationer og fortælle mere om de digitale værktøjer og løsninger, som RIB A/S kan byde ind med.
– Det er anden gang, jeg er med på en af Building Networks konferencer. Begge gange har jeg udvekslet visitkort med deltagere, som har været på udkig efter et digitalt system som vores, der er simpelt og intuitivt, og som kan dækker alle faser i et byggeprojekt. Måske er det et spørgsmål om generationsskifte. Men byggebranchen har været lidt langsomme til at finde af, at dét at bruge digitale værktøjer er en stor gevinst for bygherren og alle andre involverede aktører. Min opgave her på konferencen som repræsentant for RIB A/S er jo netop at komme ud og tale ansigt til ansigt med branchen og finde ud af, om der er et positivt match mellem vores produkter og virksomhedernes ønsker om at få deres byggeprojekt til at køre på skinner fra start til slut, fortalte Heidi Mink Vester.