Tyske TÜV-analytikere blåstempler luftrensere fra UniqAir til effektiv rensning af luften for farlig virus

Åbne vinduer er ikke nok til at ventilere og rense luften for sundhedsskadelige bakterier og virus inden døre. Det konkluderer analytikere fra den verdenskendte tyske forskningsinstitution TÜV SÜD i ny undersøgelse. Løsningen er at bruge luftrensere med højeffektive partikelfiltre.

Den globale COVID-19 pandemi har for alvor sat fokus på nødvendigheden af at sikre ren og frisk luft inden døre i lokaler og rum, hvor mennesker er samlede og udgør en risiko for at smitte hinanden med sundhedsskadelige bakterier og virus. Skal luften ventileres effektivt er det ikke nok at åbne vinduer til at fjerne eksempelvis virus fra den indvendige luft. Det konkluderer tyske analytikere fra den verdenskendte og respekterede teknologiske institut, TÜV SÜD.

Aktivt kulfilter i finske luftrensere gør forskellen
TÜV-Analytikere fik til opgave at teste ændringen i virusbelastningi luften, når man ventilerer et lokale ved at åbne vinduerne, og når man bruger luftrensere. Undersøgelsen blev gennemført i to klasseværelser på en tysk skole ved hjælp af højt specialiserede måleteknikker og detektionskriterier for lækage på kernekraftværker.

Til at vurdere ændringen af viruskoncentrationen i klasselokalerne anvendte TÜV-forskerne luftrensere fra Finlands største producent af luftrensere. UniqAir. De finske luftrensere er udstyret med et specialudviklet filtersystem, der udover et højeffektivt partikelfilter, der effektivt renser luften og fjerner vira og bakterier har et af de kraftigste aktive kulfiltre på markedet, som fjerner farlige gasser fra skimmelsporer, formaldehyd, Chlor, Kvælstofilter, Svovloxider, Benzen og Ammoniak samt lugtgener fra eksempelvis tobaksrøg.

Undersøgelsen konkluderede, at luftrenserne fra UniqAir medførte et betydeligt fald i koncentrationen af vira, bakterier og anden uren luft. Uanset hvor i rummet forskerne placerede luftrenserne.

Investering i luftrensere nedbringer sygefraværet
Resultaterne fra den tyske undersøgelse slår dermed fast, hvor vigtigt det er at nedbringe smitterisikoen i lokaler og rum, hvor folk forsamles set ud fra et økonomiske og alment sundhedsperspektiv. Det forklarer Mickey Lund, ambassadør for UniqAir i Danmark.

– Vi er naturligvis glade for, at en højt respekteret og verdenskendt organisation som TÜV, der svarer til teknologisk Institut i Danmark, blåstempler effekten af vores luftrenserne. I UniqAir har vi længe været klar over, at det kan betale sig at investere i effektive luftrensere. Ren og frisk luft inden døre og nedsat smitterisiko nedbringer ikke bare sygefraværet, men skaber også generelt en bedre trivsel og sundhed blandt mennesker, der opholder i samme lokale. Hvad enten det er en forsamling på en uddannelsesinstitution, venteværelse hos lægen, fysioterapeuten, frisøren, i åbne kontormiljøer eller i kirke eller til indendørs sport.

I Finland er brug af luftrensere i den offentlige og private sektor meget udbredt. UniqAir er Finlands største producent af specialudviklede luftrensere til den offentlige og private sektor med en årlig omsætning på mere end 20 millioner kroner. UniqAirs fabrik vedligeholder mere end 1500 aktive luftrensere på hospitaler, plejehjem, uddannelsesinstitutioner, industrivirksomheder og i private hjem. UniqAirs luftrensere er i Danmark også meget udbredt i offentlige institutioner og private virksomheder.

– Hos UniqAir i Danmark oplever vi, at der er kommet et langt større fokus hos offentlige og private virksomheder på at iværksætte tiltag, der kan reducere risikoen for smittespredning blandt mennesker inden døre. Den tyske undersøgelse af forskellen på at ventilere luften ved at åbne vinduer i forhold til at bruge luftrensere bekræfter også, at det er en rigtig god ide at anskaffe sig en luftrenser.

Forventer markant stigning i efterspørgslen på luftrensere
Mickey Lund er ikke i tvivl om, at luftrensere inden for en kort årrække bliver en fast del af inventaret inden døre i de fleste offentlige og private virksomheder. Dog er der flere ting, du skal være opmærksom på, når du skal ud at købe eller leje en luftrenser.
– Det er rigtigt vigtigt at have for øje, at en luftrenser ikke bare er en luftrenser. Der er stor forskel på, hvor effektive de er. Ønsker man at anskaffe sig en af markedets med effektive luftrensere, kommer man ikke udenom UniqAir. Vores dygtige ingeniører har udviklet et af verdens bedste luftrenserteknologier med et højeffektivt partikelfilter, et kraftigt aktivt kulfilter til fjernelse af et bredt spektrum af gasser og en luftrenser, som ikke selv afgiver biprodukter eller skadelige stoffer, hvilket er en af årsagerne til, at de er så populære i hele Skandinavien, lyder det afslutningsvis fra Mickey Lund.