Byudviklingsprojekter præsenteret på netværkskonference

Flere og flere storkøbenhavnske kommuner er i fuld gang med at planlægge nye byudviklingsprojekter, herunder Brøndby og Høje Taastrup kommuner.
Torsdag d. 13. september 2018 var Building Networks medlemmer inviteret til at høre mere disse projekter. Med på programmet var også Best Greens varmepumper og inspiration til, hvordan virksomheder kan optimere deres salg.

Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød indledningsvis medlemmer, gæster og oplægsholdere velkommen til netværkskonferencen, der fandt sted på Quality Hotel Høje Taastrup. Herefter præsenterede Mickey Lund i korte træk en række af efterårets netværksarrangementer, der som altid byder på unik viden om de nyeste danske bygge- og anlægsprojekter.

Mickey Lund informerede medlemmer om, at de snart modtager en invitation til at deltage og udstille på den store internationale bygge- og anlægskonference, Building Network Construction Conference 2018, der finder sted på Marriott Hotel i København d. 15. november.  Formålet med konferencen er at skabe et unikt internationalt forum, hvor bygherrer på nogle af de største bygge- og anlægsprojekter i Skandinavien kan mødes og komme i dialog med bl.a. udenlandske og danske rådgivere, entreprenører og leverandører om deres kompetencer og produkter.

Læs mere om Building Network Construction Conference 2018

Building Network har i gennem de sidste 7 år opbygget en kommunikationskanal, der når ud til mere end 5000 relevante personer i branchen. Kanalen står fremover gratis til rådighed for relevante nyheder og pressemeddelelser, som medlemmerne ønsker at synliggøre overfor f.eks. bygherrer, rådgivere og entreprenører samt andre centrale aktører inden for bygge- og anlægsbranchen. Har man brug for professionel hjælp til at skrive nyheden eller måske styrke sin virksomheds visuelle identitet, kan man som medlem kontakte Building Networks kommunikationsteam, fortalte Mickey Lund.

Ny bydel på vej mellem City2 og Høje Taastrup station

Første oplægsholder var den nytiltrådte direktør Lars Bloch fra Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup C. Lars Bloch skal de kommende år sammen med et enigt byråd stå i spidsen for at gennemføre en omfattende og ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup station og City2.

Over en årrække skal Høje Taastrup C, som området hedder, omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel, der i fremtiden skal rumme ca. 120.000 m2 til erhverv, 22.000 m2 offentlige funktioner og 1200 nye boliger med plads til 3000 nye beboere.

Centralt i det nye byområde bliver skabelsen af et aktivt parkstrøg med grønne stier, landskabelige øer, pladser, cafeer og plads til sportstilbud til både beboere, medarbejdere og besøgende. Lars Bloch fortalte, at man er ved at undersøge, hvordan man skal håndtere regnvandet, så det styrker oplevelsesmulighederne i parken.

Lars Bloch illustrerede, hvordan byen i dag er præget af de to store veje, Blekinge og Skåne Boulevarder, der skærer byen over og skaber bagsider og øde områder i byen. Ved at samle de dobbelte vejbaner på boulevarderne og fjerne overflødige vejudlæg og parkeringsarealer ved City2, frigør man den nødvendige plads til opførelse af det nye byområde.

Høje Taastrup C ønskes omdannet til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel – Illustration: Høje-Taastrup C

En af de første opgaver for Arealudviklingsselskabet er at begynde byggemodningen og anlægge park og mindre veje i området samt igangsætte salg af byggefelter til investorer, der har lyst til at sætte sine sparepenge i et godt projekt, fortalte Lars Bloch. Der er tilstrækkelig med almennyttelige boliger i Høje Taastrup kommune. Derfor er det pt. planen kun at opføre ejer- og andelsboliger, bofællesskaber og lejeboliger

Det nye Høje Taastrup C skal også huse et nyt innovativt rådhus, der skal kickstarte den nye bydel. Prækvalifikationen er gennemført og fem arkitektteams er pt. i gang med at give deres bud på, hvordan det nye rådhus skal se ud. Byggeriet af rådhuset forventes igangsat til efteråret, når man får frigjort den pågældende grund.

Brøndby Kommune kickstarter fornyelsesproces

Direktør for Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune, Casper Toftholm, var næste oplægsholder. Casper Toftholm var inviteret til at fortælle om den fornyelsesproces, der er i gang i flere bolig- og erhvervsområder i Brøndby Kommune. Kommunen forventer, at befolkningstallet i den centralt beliggende forstadskommune i løbet af de næste 10 år stiger fra ca. 36.000 til 40.000 indbyggere.

Casper Toftholm gav en kort præsentation af Brøndby Kommune, der i dag består af tre bydele og tre store erhvervsområder.  Historisk set er Brøndby præget af mangfoldighed, fællesskab og en stærk idrætskultur.  Endvidere har kommunen en af landets største almennyttige boligmasse samt 80 forskellige etniciteter, hvilket er både en styrke og en udfordring.

Casper Toftholm præsenterede som en del af sit oplæg tre konkrete udviklingsprojekter – Kirkebjerg, Brøndby Strand og Sportsbyen.

Kirkebjerg er i dag et stort erhvervsområde. Planen er i samarbejde med grundejere og private investorer at konvertere Kirkebjerg til et attraktivt og grønt boligområde. Over de næste 6-7 år er det planen at opføre minimum 2000 boliger. Udviklingsplanen for Kirkebjerg er på vej i høring.

Brøndby kommune ønsker at konvertere erhvervsområdet i Kirkebjerg til et attraktivt og grønt boligområde Illustration: Brøndby Kommune

Et andet stort projekt er nedrivningen af fem ikoniske højhuse ved Brøndby Strand, der skal rives ned på grund af PCB. Nedrivningen, der finder sted i løbet af 2020, giver nye muligheder for bydelen, der dækker ca. 16.000 borgere. Kommunen er pt. i fuld gang med at udarbejde en strategisk udviklingsplan. Målet er i samarbejde med det private erhvervsliv at omdanne Brøndby Strand til et oplevelsesrigt, levende og bymæssigt område.

Sportsbyen i Brøndby er udpeget som et regionalt udviklingsområde for idræt og oplevelsesøkonomi i det, man omtaler som Fingerplanen. I dag huser kommunen 53 idrætsforeninger, hvoraf mange er landsdækkende. Gennem dialog med erhvervs- og foreningslivet skal kommunen indsamle ønsker og ideer for sportsbyen. Herefter skal der laves en fælles vision for sportsbyen, der skal munde ud i en konkret udviklingsplan.

Casper Toftholm sluttede sit oplæg af med at give en kort præcisering af de mange udviklingsmuligheder, som Letbanen åbner op for, når den 28 kilometer lange Letbane mellem Lyngby og Ishøj åbner i 2025 med to stationer i Brøndby (Kirkebjerg og Brøndbyvester). Trafikforholdene i Brøndby Kommune er i forvejen gode med S-tog, S-busser og motorveje. Når Letbanen åbner, bliver hovedstaden bundet sammen på et helt ny måde, forklarede Casper Toftholm.

Efter to spændende oplæg var der en halv times pause med tid til speeddating og netværk deltagerne imellem.

Stort marked for Best Greens varmepumper

Projektchef Nicolai Kipp fra Best Green, der leverer grønne og vedligeholdelsesfrie varmeløsninger til private, kommuner og virksomheder, fortsatte talerrækken.

Best Green er ejet af moderselskabet Insero, der ligger i Horsens, og som blandt andet arbejder med kommercielle grønne energiløsninger. Målsætningen i Danmark er, at alle olie- og gasfyr skal udskiftes med varmepumper i løbet af de næste 20 år.

Hovedfokus for Best Green er at tilbyde finansierede varmepumpeløsninger på abonnement til boligejere og virksomheder uden for fjernvarme og naturgasområder.

Nicolai Kipp gennemgik under sit oplæg, hvordan Best Green køber og installerer varmepumper hos kunden, der herefter betaler et årligt serviceabonnement og en fast pris pr. kWh varme. Best Green ejer varmepumpen og påtager sig de løbende udgifter til drift, service, vedligehold og online overvågning. Varmepumpens driftsøkonomi er dermed Best Greens hovedpine til forskel for, hvis man selv skal ud og investere i en pumpe, forklarede Nicolai Kipp.

Best Green har indgået et samarbejde med Danmarks Investeringsfond, der stiller kapital til rådighed til køb af varmepumper.  Foreløbig har Best Green finansiering frem til 2020, hvorefter de skal ud og finde nye investorer.

Nicolai Kipp gennemgik de tekniske detaljer omkring installation af varmepumperne, ligesom han gav eksempler på, hvordan man kan spare både miljøet og penge på at gå fra olie og gas til Bests Greens varmepumper.  Store bygninger, erhverv og det offentlige, sparer fra 10-25 procent på sine omkostninger fra dag ét af med Best Greens varmepumper. Og det er vel og mærke uden nogen startinvestering, fortalte Nicolai Kipp.

Best Green har indgået et samarbejde med det lokale forsyningsselskab på Lolland, REFA, hvor der er sat 100 anlæg op alene det første år. Der er nemlig et stort marked i de danske yderområder, hvor ejerne har oliefyr og ikke så mange penge.

Kom i mål med salget for 2018

Ejer af Optimax, Jørgen S. Lauritsen, sluttede konferencen af med at give et par gode ideer og konkrete værktøjer til, hvordan deltagerne optimerer salgsfunktionens resultater og øger virksomhedens indtjening.  Optimax har netop specialiseret sig i forretnings- og salgsudvikling, ligesom de afholder kurser i, hvordan virksomheder udvikler en forretningsplan og styrker kvaliteten i salget.

Jørgen S. Lauritsen kom blandt andet med forslag til, hvordan man holder fokus og strukturer sin arbejdsdag. Eksempelvis kan man med fordel sørge for at kort- og skemalægge sine arbejdsopgaver samt undersøge, hvordan man bedst udnytter sin virksomheds kompetencer.

På et konkurrencemarked er det også vigtigt at kende og klarlægge virksomhedens positioneringsparametre, hvad angår eksempelvis tilgængelighed, kundepleje, service, support, garanti og priser. Endvidere skal man give sine sælgere værktøjer til at kunne differentiere sig fra konkurrenterne og værktøjer til at udpege optimale kundeemner, understregede Jørgen S. Lauritsen.

Afrunding og feedback fra deltagere

En vellykket konference med masser af spændende oplæg blev rundet af med endnu en omgang speeddating og masser af netværksdialog deltagerne imellem.

Kasper Bulow fra DKTV Sikring, som er en selvstændig del af Dansk Kabel TV under TDC-group, var meget begejstret for dagens netværkskonference.
– Vi er specialister i at levere skræddersyede løsninger indenfor alarmanlæg, adgangskontrol og videoovervågning til erhvervslivet og det offentlige. Derfor er det super relevant for os at være med i det her forum og høre om de projekter, der er i gang rundt omkring, da vi arbejder med alle faser i byggeriet, lige fra rådgivningsdelen til udførelse og den efterfølgende service. Sidst vi deltog, fik vi en del kontakter, som allerede har affødt et godt samarbejde og konkrete opgaver.

Kim Laursen, der arbejder med klimasikring og håndtering af regnvand hos den finske virksomhed Uponor, ser mange muligheder i at bruge Building Network som afsæt til at få opgaver i nye kommende projekter.
– Vi er med som gæster i dag, fordi vi er interesserede i at høre mere om de mange byudviklingsprojekter, der er rundt omkring i kommunerne. Det var utrolig spændende og inspirerende at lytte til oplægget om byudviklingen af Høje Taastrup C, hvor der vil være en del opgaver i forhold til klimasikring og håndtering af regnvand. Det giver god mening af være medlem af Building Network, fordi det åbner muligheden for at finde nye samarbejdspartnere og komme med på projekterne i et tidligt stadie, så vi overvejer seriøst at melde os ind.

Børge Zinck-Madsen fra IGS Rådgi