Fremtidens forstad og byudvikling i Odense præsenteret på velbesøgt netværkskonference

Odense er i fuld gang med at transformere sig fra en stor dansk by til i fremtiden at være en moderne storby. Nye kvarterer og bydele dukker op i H. C. Andersens fødeby. Og lidt syd for Odense planlægger man at opføre Fremtidens Forstad. Mandag d. 10. december afholdt Building Network og Fynsk Erhverv netværkskonference på det smukt beliggende Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Her kunne medlemmerne fra de to netværk høre meget mere om de kommende bygge- og anlægsprojekter i Odense og flere andre fynske byer.

Konferencen blev indledt med frokost og prøvesmagning af lokale fynske lækkerier i Sinatur Hotels hyggelige restaurant. Herefter bød direktør i Building Network Mickey Lund og direktør i Fynsk Erhverv Jytte Reinholdt velkommen til dagens talere og de mange fremmødte deltagere.

Gartnerbyen – Illustration: H. Skjøde Knudsen A/S

Skjøde opfører ny bydel i Odense

Peter Pedersen fra H. Skjøde Knudsens afdeling for projekt- og investorudvikling indledte konferencen. Peter Pedersen var inviteret til at fortælle om opførelsen af den nye bydel i centrum af Odense, Gartnerbyen, der over de næste 7-8 år skal udvikles til en ny grøn og levende bydel med moderne og bæredygtige leje- og ejerboliger, erhverv, butikker, og et hotel.

Det 133.000 m2 store område, der ligger på den tidligere GASA-grund i Odense, bliver udviklet i et samarbejde mellem H. Skjøde Knudsen A/S og Pensionskassen PFA, under navnet Gartnerbyen P/S, som investerer et trecifret millionbeløb i transformationen af Gartnerbyen. Selve byomdannelsen sker i en tæt dialog med Odense Kommune, og understøtter planen om at transformere Odense fra en stor dansk by til en moderne storby.    
 
Peter Pedersen gennemgik under sit oplæg tids- og byggeplanerne for opførelsen af Gartnerbyen, der finder sted i etaper. Det første spadestik til den nye bydel fandt sted i februar 2018, hvor man gik i gang med at bygge de første ca. 400 boliger, bestående af blandt andet almene familie-, og ungdomsboliger, private udlejningsboliger samt Town houses, der alle skal stå klar til indflytning i efteråret 2019. GASA fraflytter området med udgangen af 2018, og dermed er der skabt mulighed for opførelsen af de kommende etaper, som afleveres løbende over de kommende år.
 
Når Gartnerbyen er fuldt udbygget, vil den nye bydel bestå af tre kvarterer – Bykvarteret, Parkkvarteret og Havekvarteret, og omfatte ca. 1.300 boliger. Den kommende letbane i Odense, der forventes at åbne i 2020, vil have to stoppesteder tæt på Gartnerbyen, hvilket giver en nem og hurtig adgang til den indre by i Odense.

Fra stor by til moderne storby

By- og kulturrådmand Jane Jegind fra Odense Kommune fortsatte konferencen. Jane Jegind var inviteret til at fortælle om Fremtidens storby Odense og den ambitiøse plan om at transformere sig fra en stor dansk by til en moderne storby.

Byudvikling er vejen til vækst, flere arbejdspladser og nye indbyggere. Derfor har byrådet besluttet, at der over de kommende år skal investeres ca. 40 mia. kroner i strategisk byudvikling af Odense. Udviklingen skal ruste den fynske hovedstad til fremtiden og virke som en vækstmotor og løftestang for hele Fyn og regionen.
Allerede nu er der byggekraner overalt i Odense. Byggerier skyder op i nye kvarterer og bydele og på havnen, ved campus, hvor universitetet udvider, ligesom det nye supersygehus tager form.

Jane Jegind fortalte, at investorer og entreprenører har fuld tillid til byrådets mål om at transformere Odense, der efter planen skal udvide sin boligmasse med 6.000 nye boliger over de næste ca. 10 år. Kommunen stiller krav til investorer, bygherrer og entreprenører om, at man ikke vil gå på kompromis med kvaliteten i de boliger, der skal opføres. 

Jane Jegind præsenterede en række af de igangværende og kommende bygge- og anlægsprojekter, der bidrager til at sætte den fysiske ramme for forvandlingen af Odense til Fremtidens storby. En central rygrad i den kollektive trafik bliver den nye letbane, der åbner i 2020. Også Odenses bykerne, hvor der pt. bygges løs, skal efter planen stå færdig i 2020. 

Odense Kommune har for nylig valgt Per Aarsleff A/S som entreprenør på opførelsen af Det ny H. C. Andersens Hus, der har modtaget 300 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden. Odense Havn er også ved at udvikle sig eksplosivt. Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012. Planen er at udvikle området til en ny bydel med boliger, rekreative grønne områder og en stiforbindelse langs åen. Lokalplan er sendt i høring d. 4. januar 2019.

På tværs af de politiske partier i Odense kommune er der bred enighed om, at der skal ske noget markant nyt med Vollsmose, der har optrådt på listen over socialt udsatte boligområder hver år, siden den blev indført i 2010. Der er nedsat en udviklingsbestyrelse, der har til opgave at lave en plan for en transformation af Vollsmose, så man både kan være ejer og lejer.

Afslutningsvis kunne Jane Jegind fortælle, at kommunen har et mål om at imødekomme efterspørgslen på seniorbofællesskaber.

Nye helhedsplaner og renoveringsprojekter klar hos Civica

Direktør Jens Pihlholm fra Civica fortsatte oplægsrunden med at præsentere kommende helhedsplaner, renoveringsprojekter og nybyggerier.

Civica er én af landets store almene boligorganisationer med næsten 12.000 lejemålsenheder i Odense, Aarup, Glamsbjerg, Søndersø, Middelfart og Nyborg. Civica, der tæller 165 medarbejdere, har eksisteret som organisation siden 2014 i forbindelse med en fusion mellem Højstrup Bolig og OAB. I 2017 omsatte Civica for ca. 618 mio. kr.

Civica har etableret en professionel byggeafdeling. Af aktiviteter på byggesiden er der dag til dag-vedligeholdelse (budget i 2019 kr. 34,1 mio. kr. om året), planlagt vedligeholdelse (budget i 2019 er 117,4 mio. kr.) og forbedringsarbejder (investering i 2017 er 210 mio. kr.). Derudover har Civica en lang række helhedsplaner og nybyggerier, der skal realiseres over de kommende år.

Civica har i alt ca. 2.400 boliger ud af ca. 3.600 boliger i Vollsmose. Frem til 2030 er det planen, at 1.000 almene familieboliger skal nedrives/omdannes. 1.600 privatboliger skal nyopføres, ligesom der skal opføres ca. 66.00 kvm. erhverv og service. Endvidere indeholder ”Den sidste Vollsmoseplan”, erstatningsbyggerier, genhusning og omfattende renoveringer.

Afslutningsvis gjorde Jens Pihlholm opmærksom på, at Civica er omfattet af den offentlige udbudslovgivning. Civica bruger som udgangspunkt meget gerne lokale håndværkere og leverandører, hvis de kan levere bedst og billigst og levere varen. Endvidere søger Civica gerne langvarige, seriøse og effektive samarbejdspartnere.

Efter tre spændende oplæg var der pause med netværk og speed dating med de første talere

Ny bæredygtig Odense-forstad på vej

Maj-Britt Helle Jensen, leder af By- og Egnsstrategisk Sekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune fortsatte efter pausen med et oplæg om Fremtidens Forstad og byudvikling i Årslev-Sdr. Nærå. Maj-Britt Helle Jensen har arbejdet med byudvikling i 30 år og har til opgave at realisere kommunens byudviklingsprojekter.

Faaborg-Midtfyn Kommune tæller ca. 52.000 indbyggere og er den geografisk største kommune på Fyn. Kommunen har en målsætning om at tiltrække 2000 nye borgere frem mod 2030. Et af kommunens kommende store byudviklingsprojekter er skabelsen af en henholdsvis bæredygtig bydel og en samlende bymidte til en ny bydel ved stationsbyen Årslev og landsbyen Sdr. Nærå, der ligger sydøst for Odense, nær motorvej og med trinbræt på Odense-Svendborg-linjen.  Kommunen forventer, at 1.200 vil bosætte sig i Årslev og Sdr. Nærå, hvor der i dag bor tilsammen ca. 3.700 indbyggere.

Maj-Britt Helle Jensen præsenterede under sit oplæg de foreløbige skitser for, hvordan Fremtidens Forstad skal se ud. Vandkunsten og Holscher Nordberg har for nylig vundet arkitektkonkurrencerne om at skabe Fremtidens Forstad, der med sin beliggenhed forventes at blive en attraktiv ny forstad til Odense.

Frem til 2030 skal der efter planen bygges 550 boliger. Vandkunstens projekt ”Boliger i landskabet” består af tre bebyggelsesklynger, der bliver placeret midt mellem skov og å. Hver klynge har sit eget bytorv med fælleshus og fællesfaciliteter. Planen er at boligerne bygges tæt og i højden for at trække landskabet helt tæt på bebyggelserne. Borgerne i den eksisterende by har i projektforslaget fortsat både udsyn og nem adgang til det omkringliggende naturlandskab.

Fremtidens Forstad – Illustration: Vandkunsten

I Holscher Nordbergs projekts ”En samlende bymidte” er ”Polymeren”, Årslevs borgerdrevne kulturcenter i en nedlagt skofabrik, inspirationskilde, både arkitektonisk og i skabelsen af den samlende plads, Platformen. Arkitektonisk går fabriksmotiver igen og skaber et urbant miljø, mens Platformens fleksible anvendelsesmuligheder lægger sig tæt op ad borgernes brug af den nedlagte skofabrik.

Mai-Britt Helle Jensen sluttede sig oplæg af med at gennemgå tidslinjen og faserne for opførelsen af Fremtidens Forstad. Lokalplaner for bymidten og bydelen forventes vedtaget 2. halvår 2019. I 2020 starter 1. etape af salg af byggeretter, i årene 2021-25 går 2. etape af salg af byggeretter i gang. Og fra 2025 og frem til 2030 flytter 1500 nye borgere ind i Årslev-Sdr. Nærå.

På hjemmesiden aarslev.fmk.dk findes informationer om Fremtidens Forstad.

Italienske JV CMB/Itinera bygger Nyt OUH

Projektleder Aroldo Tegon og forretningsudviklinger Barbara Maccioni fra den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera var inviteret til at give en status for byggeriet af Nyt OUH og mulighederne for at blive leverandør på det nye supersygehus, der efter planen skal stå færdigt i slutningen af 2022.

Det syddanske regionsråd har lagt størstedelen af byggeriet af Nyt OUH i hænderne på CMB/Itinera, der for nylig har vundet opgaven med at skulle bygge de fire klynger på Nyt OUH. Den italienske storentreprenør har også skrevet kontrakt med regionsrådet om at bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnittene. Vidensaksen bliver rygraden i Nyt OUH og danner koblingen mellem klynger, behandlings- og sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Behandlings- og sengeafsnittet på Nyt OUH kommer til at udgøre bygningsanlæggets øst-vestgående midterakse på hver sin side af Vidensaksen og skal blandt andet indeholde operationsstuer og billeddiagnostik. På de øverste etager kommer de fleste af sygehusets enestuer til at ligge. De fire klynger kommer blandt andet til at indeholde sygehusets fælles akutmodtagelse, børn- og unge psykiatri, mor/barn afsnit, højisolation, ambulatorier, nuklearmedicin og apotek.

CMB/Itinera har blandt andet optimeret projektet ved at foreslå, at bygningerne skal bæres af søjler i stedet for, at det er selve facaderne, der er bærende. Flere af bygningselementerne til Nyt OUH skal præfabrikeres, ligesom planen er at standardisere flere installationer og rum på det nye universitetshospital. Fordele ved præfabrikation ses i forhold til byggestop, byggetid og bemanding. Forhold, der gør det muligt at bygge Nyt OUH indenfor det stramme budget uden at gå på kompromis med den overordnede kvalitet.

Nyt OUH – Illustration Region Syddanmark
 
Aroldo Tegon fortalte, at CMB/Itineras investerer mange penge og tid i udvikling af BIM-modeller, der er et stærkt redskab til at styre økonomi, tid og byggeprocessen fra A-Z. Aroldo Tegon viste gennem ord og ved hjælp af en video eksempler på byggeriets fuldt-integrerede 3D-design-modeller (3D BIM modeller). Herunder hvordan de sam-integrerer konstruktioner, installationer, belysninger og facader i de hospitalsklynger, der skal opføres.

Aroldo Tegon forklarede, at byggeriet af OUH er meget omfattende, og at det er en udfordring for CMB/Itinera at finde danske leverandører, der har kapacitet til at matche den stramme budget- og tidsramme for byggeriet. Den danske bygge- og anlægsbranche er i forvejen overbooket med opgaver og mangler arbejdskraft. Derfor er CMB/Itinera nødsaget til at involvere udenlandske leverandører og arbejdskraft, selvom der er forventninger til, at de benytter danske leverandører. 

På trods af udfordringerne har CMB/Itinera fokus på at indgå samarbejder omkring hospitalsbyggeriet med blandt andet Odense Kommune og lokale fynske producenter, leverandører og underleverandører. Derudover afholdes der møder med de danske fagforeninger for at sikre, at Odense Hospital Projektteam overholder og respekterer arbejdsrettighederne i henhold til danske normer og kontraktmæssige regler.

De første byggearbejder på Nyt OUH forventes at gå i gang til sommer 2019.

Nyt OUH får et diabetescenter

Projektleder Lars Loft Reuter fra Nyt OUH sluttede talerrækken med et indlæg om etableringen af det kommende Steno Diabetes Center i Odense (SDCO), der bliver placeret i forbindende med det kommende supersygehus, Nyt OUH. Region Syddanmark er bygherre. Bygherrerollen er givet til Projektorganisationen for Nyt OUH. Arkitema Architects er sammen med underrådgiver Brix & Kamp blevet udpeget som bygherrerådgiver på SDCO, der bliver centrum for forskning og behandling af diabetes i regionen. Novo Nordisk Fonden bevilligede i 2017 1,4 mia. kr. til en øget diabetes forskning, etablering og drift SDCO.

Lars Loft Reuter gennemgik principskitser og 3D-tegninger af bygningen, der bliver på 5. etager + kælder. Bruttoarealet til bygning, udgør cirka 12.000 m2, mens parkeringskælder udgør ca. 3.740 m2. Centeret bliver placeret i den sydøstlige kvadrant inden for Hospitalsringen på Nyt OUH.

Udbudsbekendtgørelses forventes udsendt i slutningen af 2019. Efter planen skriver man endelig kontrakt 2020. Udbudsmaterialet vil bestå af dispositionsforslag og med udvalgte dele på projektforslagslignende niveau. Udbud med forhandling er med prækvalifikation af 3-5 tilbudsgivere. Totalentreprisen bliver i en tofaset model, hvor der kontraheres i to faser med exit-klausul for bygherren.  Udvælgelseskriterierne tager sigte på økonomi/finansielle nøgletal, referencer fra lignende byggerier og organisation.

SDCO skal efter planen afleveres ultimo 2022.

Begejstrede konferencedeltagere

Årets 16. og sidste netværkskonference sluttede af med endnu en netværkspause, hvor deltagere og talere fik lejlighed til at komme i dialog med hinanden og udveksle visitkort. Efter konferencen var der en strøm af positive tilbagemeldinger fra de mange deltagere fra Building Network og Fyns Erhverv.

Lise Olsen fra City Container, der er leverandør af affaldsløsninger til kontor, produktion og bygge- og affaldsopgaver, ser gode muligheder i at bruge Building Networks konferencer til at brande City Container og få sig en snak med potentielle kunder.
– Vi er nye medlemmer i Building Network. Vi har sluttet os til netværket, fordi vi gerne vil ind i starten af byggefasen. Vi er meget begejstrede for netværksmodellen med speed dating og individuelle samtaler med talere og de andre deltagere. Det er en rigtig god ide at mødes og tale ansigt til ansigt og fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde, fortalte Lise Olsen.

Hans Toksvig Larsen fra V2C, der rådgiver bygherrer i alle byggeriets faser, havde et klart mål med at være med på dagens konference. Hans Toksvig Larsen er nemlig i fuld gang med at starte en afdeling op i Odense.
– Mit job er at starte en afdeling op i Odense. Derfor var det oplagt at komme med i dag for at få en føling med, hvad der sker af projekter i regionen. Jeg har været med et par gange før, også som indlægsholder, og jeg gør altid mit bedste for at få nogle gode snakke med de andre deltagere. Herefter er den vigtigste opgave at følge op på de kontakter, jeg får med hjem, udtalte Hans Toksvig Larsen.

Søren Holck-Christiansen fra Pålsson Arkitekter, der primært har opgaver på Sjælland, så meget frem til at hilse på en særlig person på dagens konference.
– Vi har normalt ikke opgaver på Fyn, men sammen med Niras har vi vundet en større renoveringssag for Civica i en af deres fynske afdelinger. Derfor var det en kærkommen lejlighed at deltage i dag og hilse på deres direktør og høre om andre af deres kommende opgaver. Derudover er det altid godt at være med på netværkskonferencerne. Alle deltagerne er åbne og tilgængelige, og der er ingen barrierer for at gå over og tale med dem, der er her, lød det fra Søren Holck-Christiansen.

Mads Johansen fra iBinder, der blandt andet tilbyder webbaserede programmer til håndtering af byggeprojekter på en effektiv, brugervenlig og økonomisk måde, havde sat en del kryds på deltagerlisten forud for dagens netværkskonference.
– Vi er inde over en del udbud på OUH og har desuden en del opgaver på Fyn og rigtig mange i Jylland. Vi kunne se på dagens deltagerliste, at der var en spændende repræsentation af virksomheder her i dag, som er interessante for os at komme i dialog med. Jeg kan gode lide netværksmodellen med speeddating. Det fungerer lidt på samme måde som at ringe canvas, men det er en god ide at gøre det, fordi du har mulighed for at skaffe dig en hurtig kontakt, se den anden i øjnene og tage sig en snak om, hvorvidt der er grundlag for at følge op på kontakten, når man er tilbage på kontoret.