Netværkskonference om by- og havneudvikling i Aarhus trak fulde huse

Aarhus og omegn er i fuld gang med at udvikle nye byområder. På Building Networks konference, der fandt sted d. 9. oktober 2019 i Ecopark i Aarhus, kunne netværkets medlemmer høre meget mere om by- og havneudvikling i den jyske hovedstad og få den nyeste viden om aktuelle og kommende bygge- og anlægsprojekter i regionen.

Den innovative og grønne virksomhedspark Ecopark i Aarhus V dannede rammen om netværkskonferencen, der blev indledt med prøvesmagning af lokale frokostlækkerier. Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød herefter velkommen til et flot fremmøde af medlemmer, gæster og konferencens tre veloplagte indlægsholdere.

Sleth Arkitekter skaber nye bydele i Aarhus

Netværkskonferencens første indlægsholder var stifter og partner Søren Leth fra det prisvindende århusianske arkitektfirma Sleth Arkitekter. Søren Leth var inviteret til at give et indblik i arkitektstuens succesfulde arbejde indenfor bæredygtig byomdannelse.

Tegnestuen, der har kontorer i Aarhus og København, har blandt andet specialiseret sig i at omdanne gamle industrikvarterer til nye byområder. Med på referencelisten af store byudviklingsprojekter, som tegnestuen har vundet, er blandt andet nye bydele i Københavns Nordhavn, det gamle amtssygehus i Aarhus og Æggepakkeriet på Godsbanen i Aarhus.

Søren Leth forklarede under sit indlæg, at bæredygtighed, det grønne regnskab og cirkulær økonomi fylder rigtig meget i dag, når byområder skal omdannes eller opføres. Fra bygherres side er der samtidig et krav om, at de nye bydele skal skabe liv og kulturel identitet.

For at kunne imødekomme de mange krav om at smelte kultur, bolig og byliv sammen, tager Sleth Arkitekter udgangspunkt i de eksisterende forhold, der hersker i det område, der skal byudvikles. Tegnestuen analyserer derfor eksisterende kommunalplaner, det omkringliggende landskab, bygninger og selve byrummet, ligesom de formulerer konkrete argumenter for, hvordan de har tænkt sig at etablere byliv.

Efter en kort præsentation af nogle af tegnestuens mange spændende projekter, herunder aktuelle og kommende byudviklingsprojekter i blandt andet Aarhus og København, kommenterede Søren Leth, at det er en stor udfordring at tegne projekter i dag. Årsagen er de stigende krav til bygge- og anlægsbranchen om at tage ansvar for at udvikle bæredygtige projekter og nedbringe C02. Søren Leth understregede, at der uden tvivl bliver begået fejl i forhold til at kunne leve op til disse krav, blandt andet fordi der mangler viden på området.

Kunsten at skabe byliv og nye fællesskaber

Næste indlægsholder var afdelingschef Jens Skinnebach fra Enggaard A/S, der er en af Danmarks største entreprenører, udvikler og ejendomsinvestorer. Enggaard løser blandt andet opgaver indenfor anlæg og byggeri, ligesom de varetager en lang række bygge- og ejendomsrelaterede byudviklingsprojekter i hele landet.

Jens Skinnebach var inviteret til at fortælle om skabelse af byliv og fællesskaber i nogle af de byudviklingsprojekter, som Enggaard A/S står i spidsen for. Et af dem er Ceres Byen i Aarhus, hvor gamle bygninger, moderne arkitektur og grønne miljøer udgør rammen for bydelens boliger, erhvervsliv, butikker og uddannelsesmiljø.

Jens Skinnebach kom med eksempler på, hvordan bydelsfester og grønne delebiler i Ceres Byen bidrog med at skabe liv og fællesskaber i den nye markante bydel, hvor ca. 2000 mennesker fik deres hjem i selskab med ca. 5.500 studerende, der har deres daglige gang i bydelen.

I samarbejde med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er A. Enggaard også i fuld gang med at byudvikle Gellerup, der er et af Danmarks største udsatte boligområder. Entreprenørvirksomheden skal blandt andet bygge 60.000 kvm blandet boliger, erhverv, daginstitution og et friplejehjem i Gellerup. ”Helheden”, som det nye byområde i Gellerup er døbt, er i lokalplanproces. 

Af andre aktuelle og igangværende byudviklingsprojekter hos A. Enggaard A/S er også opførelsen af boliger i den nye bydel Brokvarteret ved Godsbanearealet i Aarhus samt byggeriet af rækkehuse i den nye bydel Høiriisparken i Brabrand. A. Enggaard har endvidere vundet totalentreprisen på byggeriet af den nye arkitektskole NEW AARCH på Godsbanen i Aarhus, der forventes at blive taget i brug i 2021.

Efter to spændende indlæg fra henholdsvis Sleth Arkitekter og A. Enggaard A/S var der afsat god tid til at netværke og få sig en snak ansigt til ansigt med dagens indlægsholdere.

Aarhus Havn træder i karakter

Afdelingsleder for bygninger og anlæg, Aarhus Havn, Kim H. Meilstrup, var dagens sidste taler. Kim Meilstrup var mødt op for at fortælle om udviklingen af Aarhus Havn og hvilke kommende bygge- og anlægsprojekter, der er i støbeskeen i Danmarks største erhvervshavn. Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der har egen bestyrelse og fungerer økonomisk som en selvstændig enhed uden offentlige tilskud.

Kim Meilstrup indledte med en kort introduktion af Aarhus Havn. Herefter gav Kim Meilstrup eksempler på nogle af de snitfladeproblemer, som er opstået i kølvandet på etablering af nye byområder i Aarhus Havn, der fungerer som en aktiv industrihavn. En af udfordringerne for det stigende antal beboere, der flytter ned i havneområdet, er miljøforholdene. Støj, røg, støv og lugt præger almindeligvis en industrihavn. Og det er vilkårene, hvis man gerne vil bo så tæt op af en aktiv industrihavn.

Kim Meilstrup præsenterede herefter skitser af de projekter i Aarhus Havn, der enten er færdige eller under opførelse. Disse tæller blandt andet etablering af et nyt havnecenter, opførelsen af en ny moderne færgeterminal,  en omniterminal på 300.000 m2, udvidelse af Østhavnsvej samt masterplanen for udvidelse af Yderhavnen.

Hvad angår udvidelsen af Yderhavnen forventes VVM-proces, Kommuneplantillæg og Lokalplan for udvidelsen afsluttet og godkendt i 2021. Igangsætning, tilfyldning og etapevis anlægsetablering af Yderhavnen forventet af forløbe fra 2021 og mange år frem, fortalte Kim Meilstrup.

Indlægget blev afsluttet med en kort gennemgang af missionen og visionen for Aarhus Havn set i forhold til bæredygtighed og FNs verdensmål. Eksempelvis arbejder Aarhus havn målrettet på at blive den ledende bæredygtige havn i Østersø-regionen. Der arbejdes på at skabe nogle rammer, der understøtter virksomhedernes bæredygtige udvikling, ligesom der er fokus på at etablere grønne partnerskaber. Senest i 2030 er det målet, at Aarhus Havn kan være CO2 neutral.

En velbesøgt netværkskonference med masser af dialog og spændende indlæg om byudviklingen i Aarhus sluttede med endnu en netværksrunde. Mickey Lund benyttede samtidig lejligheden til at gøre opmærksom på Building Network Construction Conference 2019, der finder sted for tredje år i træk på Copenhagen Marriott den 19. november 2019. Nærmere information om heldagskonferencen findes på Building Networks hjemmeside.

Begejstrede netværksdeltagere fik viden

Efter konferencen var der ros til Building Network fra oplægsholder Jens Skinnebach fra A. Enggaard, der i netværkspauserne fik travlt med at tale med netværkets medlemmer.
– Jeg sagde ja til at komme og fortælle om Enggaards projekter, fordi der var en spændende og bred sammensætning af deltagere, og fordi vi meget gerne vil udvide vores samarbejde med andre end dem, vi normalt møder i branchen. Derudover er det altid godt at skabe et bredere netværk og finde ud af, om man kan bruge hinanden til noget. Jeg er desuden meget positiv overfor den måde, som Building Network er organiseret på med netværkspauserne, hvor indlægsholderne og medlemmerne har mulighed for at tale sammen ansigt til ansigt. Det er ikke noget, jeg normalt er vant til, når jeg er ude og fortælle om vores projekter. Men det ser ud til at fungere rigtig fint på den her måde.

Tilfredshed med dagens netværkskonference var der også hos Jørn Stegelmann Flink fra Sweco Danmark, der er nyt medlem i Building Network. Jørn Stegelmann har tidligere deltaget på Building Networks konferencer som repræsentant for en anden virksomhed. Da han for nylig blev ansat som sælger i Sweco var han ikke i tvivl om, at det ville være en gevinst for Sweco, der er en af Europas førende og største virksomheder indenfor ingeniør- og arkitektrådgivning, at melde sig ind i Building Network.
Sweco har som noget nyt begyndt at lancere sælgere, der skal ud og møde kunderne. Da jeg blev ansat, foreslog jeg Sweco at melde sig ind i Building Network, hvilket de synes var en super god ide. Jeg har rigtig gode erfaringer med netværket. Og jeg tror på, at det batter i længden at være medlem. For det første kommer jeg altid hjem med ny viden eller nye spændende kontakter. For det andet kan jeg rigtig godt lide den her model, hvor du lytter på et oplæg og bagefter har mulighed for at tale med oplægsholderne og de øvrige deltagere. For at få mest ud af netværkskonferencen tjekker jeg altid deltagerlisten ud på forhånd og sætter kryds ved de virksomheder, der er interessante. Jeg bruger desuden altid LinkedIn til at undersøge, hvem de er, og hvad der kunne være udgangspunkt for en fælles snak.

Advokat Steffen Hebsgaard fra Njord Law Firm, der er et full-service advokatfirma med en nordisk profil og kontorer i Århus, København og de baltiske lande, har for nylig meldt sig ind i Building Network. Advokatfirmaet med 200 medarbejdere, der yder juridisk rådgivning indenfor mere end 30 forretningsområder, ser gode muligheder i at bruge netværket til at møde nye potentielle kunder og være opdateret om det, der sker i bygge- og anlægsbranchen. Njord Law Firm bliver også at finde på Building Network Construction Conference, der løber af stablen d. 19. november 2019.
– Vores kundegrundlag er meget internationalt, så vi kommer naturligvis til konferencen på Copenhagen Marriott, ligesom vi har planer om at få en stand. Generelt er netværket et sted, der fungerer godt for os. Der kommer de rigtig mennesker, herunder beslutningstagerne. Der er en rigtig god veksling mellem netværksdelen, hvor der er god tid til at komme i kontakt med de andre deltagere og oplægsdelen, hvor vi bliver opdateret og kan følge med i, hvad der sker i branchen.

Thomas Lund, ejer og partner i Lyngby Enterprise, der beskæftiger sig med nybyggeri til detailhandel, kontorbygninger, lagerbygninger og distributionscentre i hoved- og totalentreprise, var med som gæst på netværkskonferencen. Thomas Lund var godt tilfreds med at være med på dagens konference.
– Jeg blev inviteret af en af mine gode venner, der mente, at vi skulle prøve at være med i dag. Jeg er i forvejen med i Netværk Aarhus, der har mere fokus kun på byggeri. Det er aldrig til at vide, hvad man får ud af at være med i et netværk, der er altid nogle, der er mere interessante at møde end andre. Men jeg synes, at det er en fin måde at gøre det på med netværksdelen, hvor man har mulighed for at lære nogle nye ansigter at kende.