Unik viden præsenteret på Building Networks Københavner-konference

Bygge- og anlægsbranchen knokler med at løse opgaver i København og Storkøbenhavn. På Building Networks konference den 2. september 2019 på Copenhagen Marriott Hotel fik deltagerne mulighed for at komme i dialog med et spændende udvalg af regionens rådgivere, entreprenører og leverandører og høre mere om kommende projekter i regionen.

Inden dagens konference gik i gang blev deltagerne forkælet med en frokost på Midtown Grill, mens dagens fire oplægsholdere gjorde sig klar til at gå på scenen og præsentere unik viden om blandt andet den delegerede bygherremodel i alment nybyggeri, omdannelse af ledige ejendomme til midlertidige boliger samt give gode råd om, hvordan man med stor succes kan anvende foto og videoer som led i sin virksomheds markedsføringsstrategi.

Direktør i Building Network, Mickey Lund, åbnede netværkskonferencen ved at byde medlemmer, gæster og dagens fire oplægsholdere velkommen. Første oplægsholder på scenen var founding director Joe Morris og director Ed Blake fra den succesfulde og prisvindende engelske tegnestue Morris+Company, der har valgt at etablere et kontor i København.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Joe Morris præsenterede indledningsvis Morris+Company, der blev etableret i London i 2004. og som i dag har 52 medarbejdere. Tegnestuen anvender i dag den nyeste teknologi indenfor 3D, ligesom de er kendt for at have et tæt klientsamarbejde samt fokus på at skabe bygninger med kærlighed til ”det gamle håndværk” kombineret med et ønske om at skabe bygninger for mennesker og til mennesker.

Interessen for nordisk design er en af årsagerne til, at Morris+Company sidste år valgte at åbne en afdeling i København. Efter planen skal den fungere som døråbner til at skabe nye samarbejder på tværs af landegrænsen og udforske nordisk design.

Under sit oplæg fremviste Ed Blake og Joe Morris billeder og tegninger af nogle af de flotte bygninger, som tegnestuen har skabt. Deltagerne fik også et spændende indblik i nogle af de byggematerialer, de har succes med at anvende.

Morris+Company er endvidere medstiftere af `Londonon´, et internationalt forskningsprogram, der har til formål at inspirere og skabe designlæring gennem et globalt partnersamarbejde indenfor områder som blandt andet urbanisering og bæredygtighed.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Lejerbos erfaringer med den delegerede bygherremodel
Projektudviklingschef Kasper Ørsnes Larsen fra den almene administrationsorganisation, Lejerbo, fortsatte oplægsrækken. Kasper Ørsnes Larsen var inviteret til at fortælle om Lejerbo og organisationens erfaringer med at anvende den delegerede bygherremodel.

Kerneopgaverne for Lejerbo er at administrere almene boliger, bygge almene boliger og sørge for løbende renovering samt drifte og vedligeholde organisationens boliger, der både tæller ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger samt institutioner. Lejerbo har i dag ca. 35.000 boliger fordelt på ca. 650 afdelinger med en ejendomsporteføjle på en samlet værdi af ca. 40 mia. kr.

I takt med de sidste 10 års vækst, udvikling i og omkring de større byer, der skaber et stigende befolkningstal og fortætning, er der opstået en øget efterspørgsel efter boliger i byerne. I 2015 blev det vedtaget, at kommunerne gennem planloven skulle have mulighed for selv at styre boligsammensætningen i de enkelte boligområder. Det har betydet, at den såkaldte ”delegerede bygherremodel” er blevet mere udbredt og nødvendig for at sikre realiseringen af det almene boligbyggeri.

Den delegerede bygherremodel bliver mere og mere anvendt som en løsning i for eksempel sager, hvor udbudspligten for den almene boligsektor som bygherre giver udfordringer i forbindelse med vertikalt opdelte byggerier med butikker i stueetagen eller byggerier på grunde, hvor den private developer ser det nødvendigt at opføre et sammenhængende byggeri bestående af både almene og private boliger.

Med den delegerede bygherremodel udbyder den private developer bygge- og anlægsopgaverne på vegne af den almene boligorganisation, således at den almene boligorganisations udbudspligt opfyldes.

Kasper Ørsnes Larsen gennemgik under sit oplæg nogle af de lovændringer, der på vej i relation til den delegerede model. Ændringerne har blandt andet til formål at formalisere gældende praksis og afstemme forventningerne mellem de involverede parter på et tidligt tidspunkt.

Afslutningsvis præsenterede Kasper Ørsnes Larsen udførte og kommende delegerede sager, hvor Lejerbo har anvendt den delegerede bygherremodel. Blandt andet samarbejder Lejerbo om en række byggeprojekter i flere større danske byer med CASA A/S, der er én af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling, opførelse og renovering af fast ejendom.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Hollandske Camelot etablerer sig i Danmark
Efter to spændende oplæg og en halv times netværkspause med dialog og gode snakke mellem deltagere og oplægsholdere, fortsatte netværkskonferencen med et indlæg af managing director Torben Christensen fra den danske afdeling af det hollandske selskab Camelot. Camelot har gennem 25 år haft stor succes med at udbyde fleksible boliger i Holland.

Camelot har i dag 18 kontorer i syv europæiske lande. Selskabet er Europas førende inden for forvaltning af tomme erhvervsejendomme. Torben Christensen uddybede, hvordan Camelot arbejder målrettet på at finde og udnytte ledige lokaler og arealer, der ikke kan udlejes eller sælges på almindelige markedsvilkår.

Camelot har siden etableringen i 1993 omdannet uudnyttede arealer i kontorer, industri- og logistikbygninger, statslige ejendomme, hospitaler og plejehjem, skoler, slotte, kirker og skæve byggegrunde. Camelot Danmark åbnede sidste år i Danmark med den tidligere direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen, som selskabets forretningsudviklingschef.

Torben Christensen fortalte, hvordan ´Camelot-konceptet´ er en win-win for alle implicerede parter. Konceptet sikrer, at tomme erhvervsejendomme rundt omkring i Danmark ikke står og forfalder. Derudover bliver udgifterne, administrationsomkostningerne og risikoen for ejeren reduceret, når Camelot går ind og omdanner de ledige ejendomme til midlertidige boliger. Ved at udnytte ejendommene til at skabe arbejdspladser og midlertidige boliger til blandt andre studerende og boligløse, sikrer man desuden en ansvarlig og bæredygtig løsning.

Status for Camelot Danmark er, at lovgivningen til at omdanne ledige ejendomme efter Camelot-modellen er på plads. Der vurderes at være ca. 2,5 m2 ledige ejendomme og et marked på betalelige boliger på ca. 30.000 personer. Ejendomsejerne er interesserede, de potentielle lejere er klar, kommunerne er interesserede og politikerne og lejerorganisationerne er positivt indstillede overfor modellen, forklarede Torben Christensen.

Camelot Danmark udbyder snart de første midlertidige boliger og arbejdspladser. Endvidere er kontraktforhandlingerne i gang med tre ejendomsejere. Der er givet skriftligt tilbud på tre ejendomme, ligesom Camelot Danmark arbejder på at give tilbud på yderligere seks ejendomme.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Skaber synlighed på de sociale medier
Kreativ direktør Ulrik M. Eriksen fra SEES Media sluttede oplægsrunden af med at give deltagerne gode råd til, hvordan virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan skabe større synlighed hos sine kunder på de sociale medier ved hjælp af blandt andet fotos, videoer, droner og timelapse videoer af eksempelvis profilbyggerier.

SEES Media har i mange år haft stor succes med at hjælpe mindre håndværksmestre og store koncerner med at lave skarpe og gode billeder af eksempelvis byggeprojekter. SEES Media tilbyder også at filme bygge- og anlægsprojekter på land ved hjælp af drone og timelapsekameraer.

Ulrik M. Eriksen fremviste eksempler på forskellige foto- og videoopgaver, som SEES Media har løst for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Han understregede samtidig, at virksomhederne ikke skal undervurdere værdien af at implementere foto, video og timelapse-videoer på blandt andet de sociale medier som led i virksomhedens markedsføring overfor nye kunder og samarbejdspartnere.

På SEES Medias hjemmeside – sees.dk – findes et bredt udvalg af referencer på nogle af de mange forskellige typer af foto og videoopgaver, som SEES Media har løst rundt omkring i landet for små og store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Efter fire spændende oplæg, der bød på masser af spændende og unik viden, sluttede Mickey Lund konferencen af ved at åbne op for dagens sidste netværksseance.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Tilfredse netværksdeltagere
Efter konferencen var der rosende ord til Building Network fra blandt andre Torben Christensen fra Camelot Danmark.
– Jeg har været meget begejstret for at være her i dag. Vi vil meget gerne ud og fortælle om vores koncept overfor blandt andre arkitekter og rådgivere i bygge- og anlægsbranchen. Vi oplever, at der er en positiv interesse for vores koncept i Danmark. Når bygge- og anlægsbranchen lærer vores koncept af kende, får de et redskab, som kan bruges i forhold til deres kunder. For der findes masser af kvadratmeter ledige og ubrugte erhvervsejendomme, som med fordel kan omdannes til midlertidige billige boliger til eksempelvis studerende og boligløse. Da Building Network er et spændende netværk, hvor Camelot Danmark har gode muligheder for at møde potentielle samarbejdspartnere, kommer vi gerne og fortæller om vores koncept. Og vi overvejer bestemt at melde os ind i netværket, fortalte Torben Christensen.

Tilfredshed var der også at spore hos Hans Mailand fra det landsdækkende vikar- og rekrutteringsbureau, JKS A/S. Rekrutteringsbureauet er en af Building Networks nyeste medlemmer. Hans Mailand har til opgave at rekruttere kvalificerede medarbejdere fra ind- og udland til danske byggeprojekter. Og der er hårdt brug for at dække efterspørgslen på håndværkere i Danmark.
– Vi oplever, at bygge- og anlægsbranchen i Danmark er desperate efter at finde dygtige og kvalificerede håndværkere.  Her kommer JKS ind i billedet. Vi arbejder målrettet og inden for lovens regler at finde og rekruttere dygtige håndværkere fra blandt andet Italien, Spanien og Portugal. En af vores styrker er, at vi sørger for, at de udenlandske arbejdere får et godt sted at bo, deltager i fritidsaktiviteter og lærer dansk. Alt det vil vi meget gerne ud og fortælle i branchen. Og det er årsagen til, at vi har valgt at melde os ind i Building Network. På netværkskonferencerne er der altid lækker frokost og ikke mindst en super veksling mellem oplæg og netværkspauser, hvor vi indirekte bliver presset til at netværke med hinanden, hvilket er en af årsagerne til, at vi har valgt at melde os ind.

Building Network – Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen