Vidensby og byudvikling i Lyngby præsenteret på netværkskonference

Byudviklingsprojekter i Lyngby var et af hovedemnerne, da bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører mødtes til netværkskonference d. 17. juni 2019. Konferencen fandt sted på det smukt beliggende Sinatur Hotel Frederiksdal.  Med som oplægsholdere var repræsentanter fra Urban Power, NCC Property Development A/S, Lyngby-Taarbæk Vidensby og Tyréns, der alle var inviteret til at fortælle om aktuelle bygge- og anlægsprojekter i Lyngby og flere andre storkøbenhavnske byer.

Efter en velsmagende frokost med et udvalg af økologiske lækkerier fra Sinaturs prisvindende køkken, bød direktør i Building Network, Mickey Lund velkommen til netværkets medlemmer, gæster samt dagens fire oplægsholdere.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Forslag om ny bydel omkring Lyngby Station

Første oplægsholder var arkitekt Rune Veile, partner i arkitektvirksomheden Urban Power. Rune Veile var inviteret til at fortælle om Urban Powers arbejdsmetoder indenfor urban byudvikling, og hvordan man eksempelvis kan skabe en ny sammenhængende og attraktiv bydel omkring Lyngby Station.

Rune Veile forklarede, at Urban Power har specialiseret sig i at arbejde ud fra en holistisk metode, hvor sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn er tænkt med fra starten af processen. Aktive og attraktive byer er ifølge Urban Power nogle af de vigtigste parametre i udviklingen af bæredygtige urbane byområder.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Som eksempel på et urbant byprojekt præsenterede Rune Veile ideskitser til, hvordan man kan udvikle en bæredygtig grøn bydel med attraktive boliger omkring Lyngby Station, der inddrager sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Et af Urban Powers forslag er at lægge motorvejen henover Lyngby Station ned under jorden. På de frigivne arealer kan man anlægge et grønt strøg, der blandt andet bidrager med at koble bymidten til Lyngby Sø.

Under sit spændende oplæg viste Rune Veile løbende eksempler på nogle af de mange urbane udviklingsprojekter, som Urban Power sidder og tegner på. Disse tæller blandt andet arkitektvirksomhedens forslag til udviklingen af Nordhaleøen i København og Holmene ved Avedøre Holme, der forventes at blive Københavns grønne vækstmotor.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

NCC skaber bæredygtige ejendomme af højeste kvalitet

Adm. Direktør Ole Faurby fra NCC Property Development A/S, fortsatte konferencen. NCC er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling med en omsætning på 41,5 mia. kr. (2018) og 17.800 medarbejdere. Ole Faurbys var inviteret til at fortælle om de ekstraordinære bæredygtige løsninger af højeste kvalitet indenfor NCC´s fire segmenter; kontor, logistik, service/retail og offentlige bygninger.

Ole Faurby forklarede, at et af målene for NCC´s virke er at levere løsninger, der har en positiv nettoindvirkning på miljøet og samfundet ved at skabe bæredygtige ejendomme, bedre arbejdspladser og mere inkluderende byer. I Danmark har NCC pt. fire igangværende projekter i København og Aarhus samt 11 projekter i henholdsvis Norge, Sverige og Finland.

Ole Faurby præsenterede under sit oplæg skitserne for to af NCC´s danske projekter. Det ene er Kontorværket i Valby, der skal rumme 27.000 m2 kontor/hotel og 8000 m2 P-hus.  Byggeriet starter til efteråret. Det andet projekt er tredje etape af Frederiks Plads i Aarhus, hvor der over de kommende par år skal bygges  15.000 m2 kontor og en P-kælder.

Efter to interessante oplæg var der en halv times pause med tid til at netværke og komme i personlig dialog med konferencens oplægsholdere på terrassen.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Fremtidens Videns- og Universitetsby

Administrerende direktør Marianna Lubanski fra Lyngby-Taarbæk Vidensby fortsatte oplægsrunden.  Marianna Lubanski var inviteret til at fortælle om Lyngby-Taarbæk Vidensby, der blev stiftet som en privat forening i 2012.  Medlemmerne i foreningen består af private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer.

Visionen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse. Derudover er det målet at gøre Vidensbyen til et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv og et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling, fortalte Marianne Lubanski.

Centralt i Vidensby-partnerskabet er syv faglige netværk, som er sammensat på tværs af erhvervsliv, uddannelse og kommune. Netværkene udvikler nye samarbejdsformer og projekter, der har til formål at skabe synlige og mærkbare resultater for både virksomheder, medarbejdere, borgere, studerende, handlende og andre, der har deres gang i byen.

Marianne Lubanski  viste under sit oplæg et udpluk af de mange byggeprojekter, der enten er færdigbyggede, under opførelse eller på tegnebrættet. Disse tæller blandt opførelsen af familieboliger, ungdomsboliger, forskningscentre, Campus, hoteller, kontorbyggerier og erhvervs- og butikslokaler. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby har endvidere vedtaget en ny strategi ”Vidensby strategi 2020-2025”. Et af hovedpunkterne i strategien er at tiltrække flere vidensvirksomheder og skabe et ”Innovation District”, hvor fokus er på tech startups/scale-ups og forsøg og anvendelse af ny teknologi.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Orientering om ny brandbestemmelser i B18

Afdelingsleder og certificeret brandrådgiver til 3. part kontrol, Sune Nygaard fra det svenskejet rådgivningsfirma Tyréns, stod for dagens sidste oplæg. Sune Nygaard var inviteret til at fortælle om de nye vejledninger og regler indenfor brandsikring og certificeringsordninger.

Sune Nygaard fortalte indledningsvis, at Tyréns har ca. 100 medarbejdere i Danmark, hvoraf  2/3 arbejder indenfor byggeri, mens de øvrige er beskæftiget indenfor vej og bane. Tyréns har specialiseret sig indenfor samfundsbyggeri og infrastruktur. I Danmark er Tyréns blandt andet totalrådgiver på projektet ”Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter” og totalrådgiver for CG Jensen for Hovedbanens Letbane L3, der skal løbe gennem Gladsaxe Kommune.

Hvad angår de nye vejledninger og regler i BR18 – bestemmelser om Brand – forklarede Sune Nygaard blandt andet, at de nye bygningsreglementer fremover stiller krav om, at dele af byggesagsbehandlingen bliver foretaget af aktører, der ikke længere sidder i kommunen.
Brandkravene i BR18 er som udgangspunkt ikke ændret som sådan, men måden, som virksomhederne fremover skal dokumentere på, er blevet mere omfattende. Det samme gælder omfanget af dokumentation.

Siden 1. juli 2018 har der været indført anvendelse af certificerede brandrådgivere, der blandt andet har til opgave at udarbejde start- og sluterklæringer og sikre, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt og tilstrækkelig dokumenteret. I sit virke som 3. partskontrollant skal den certificerede brandrådgiver desuden kontrollere, at den brandtekniske dokumentation er i orden.

Udover den certificerede brandrådgivers  virke, gennemgik Sune Nygaard den fremtidige myndighedsproces, fastlæggelse af brand- og risikoklasser, design af de nye brandtekniske dokumenter samt kontrolplanen for den brandtekniske udførelse.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Afsluttende ord og tilfredse konferencedeltagere

Efter fire spændende oplæg og endnu en runde med speeddating og netværksdialog, rundede Mickey Lund konferencen af. Mickey Lund benyttede lejligheden til at annoncere, at Building Network for tredje år i træk afholder Building Network Construction Conference. Konferencen finder sted på Copenhagen Marriott Hotel d. 19. november 2019. I år er der 19 udstillerpladser. Er man interesseret i at udstille, skal man booke hurtigt. Det samme gælder adgangsbilletterne, som plejer at blive udsolgt flere måneder i forvejen.

Direktør Kenneth Smith fra Dansk Nordisk Brandsikring, der er specialister i levering, montering og servicering af Brandport og Industriport til sikring af virksomheder, var med på konferencen som gæst. Kenneth Smith fortalte efterfølgende, at han overvejer at blive medlem af Building Network.
– Jeg har været til et andet af Building Networks arrangementer i Fredericia, som jeg fik rigtig meget ud af. Det har også været interessant og givende at være her i dag, så jeg overvejer absolut at blive medlem. Jeg synes nemlig, at det er godt tænkt at organisere et netværk på en sådan måde, hvor man kombinerer viden med netværk.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Salgschef Hans Urban Nolsøe Nielsen fra Dolenco, der tilbyder produkter til vandtætning og betonbeskyttelse indenfor både nybyg og renovering, udtrykte stor begejstring for konferencen. Hans Nolsøe Nielsen har for nylig meldt sig ind i Building Network. Forventningerne til det nye medlemskab er store.
– Jeg ringede til Mickey Lund forleden og skamroste Building Networks konferencer. Jeg synes virkelig, at konferencerne kører godt, og at der er en god atmosfære. Jeg oplever også, at folkene bag Building Network gør meget for at skubbe os deltagere i gang med at komme i dialog med hinanden og med oplægsholderne. Eksempelvis er NCC en af de store mastodonter, som kan være svære at komme i dialog med. Men det lykkedes i dag, så det har været super at komme her. Jeg glæder mig meget til at komme til de fremtidige konferencer. Jeg har nemlig et ønske og en tro på, at netværket giver mig mulighed for at komme i meget tættere dialog med nye potentielle samarbejdspartnere ikke mindst i kraft af den måde, som Building Networks konferencer er organiseret på.

Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Afdelingsleder for brand- og elevatorrådgivning i Tyréns, Sune Nygaard, var glad for at komme og fortælle om de nye brandbestemmelser og certificeringsordninger. I netværkspauserne havde Sune Nygaard dog travlt med at tale med deltagerne om andre ting end brandbestemmelser. 
– Jeg synes, at det er en rigtig god service for medlemmerne, at der er de her pauser med netværk og speeddating. Som oplægsholder får jeg mulighed for at møde og tale med et bredt spektrum af aktører indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der har været en del ovre og tale mig. Ikke så meget om brandbestemmelser, men om Tyréns projekter og fremtidige samarbejder. Så min opgave er nu at gå hjem og finde ud af, hvem der er de rette personer i vores organisation at tale med.