Nyt nationalt Naturhistorisk Museum åbner for prækvalifikation

Danmark skal have et nyt Naturhistorisk Museum i verdensklasse. Private fonde, Københavns universitet og staten finansierer byggeriet med en samlet økonomisk ramme på 966 mio. kr. Og allerede primo marts måned 2017 inviterer Statens Bygningsstyrelse, der er projektets bygherrer, entreprenørvirksomheder til at prækvalificere sig til opgaven, der skal afleveres i 2020 med byggestart i slutningen af i år.

Det oplyser projektchef Hanne Alrø til Building Network. Hun fortæller videre, at der bliver tale om, at entreprenørvirksomhederne skal byde ind på et EU-udbud som en hovedentreprise med forhandling.

– Vi håber naturligvis på at modtage mange bud på byggeriet, som er i sig selv er en interessant opgave for mange store entreprenørvirksomheder. Vi regner faktisk med at alle de store danske koncerner byder ind. Der er også stor interesse fra udenlandske virksomheder, siger Hanne Alrø, som understreger, at den økonomiske ramme på 966 mio. kr også dækker projekteringsomkostninger og eksempelvis arkitektkonkurrencerne.

Byggeriet er tegnet af arkitekt Claus Pryds, der vandt både idekonkurrencen og det endelige forslag, hvor en stor del af nybyggeriet skal ske under terræn.

Det nye nationale Naturhistoriske er dannet ved en sammenlægning af Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have, der alle ligge i centrum af København.

I kort form:

Nyt nationalt Naturhistorisk Museum

Projektkategori:  Museum

Region: Hovedstadsregionen, Københavns Kommune

Stadie: Prækvalificering – invitation primo marts 2017.

Bygherre: Statens Bygningsstyrelse ved Projektchef Hanne Alrø, Carl Jacobsensvej 39, DK-2500 Valby.

Rådgivende arkitekter: Lundsgaard & Tranbjerg Arkitekter A/S og Arkitekt Claus Pryds.
Kontakt: Pilestræde 10, 3. Sal, DK-1112 København K.

Rådgivende ingeniører:  EKJ Rådgivende ingeniører, Blegdamsvej 58, DK-2100 København Ø.

Udbudsform: EU-udbud

Entrepriseform: Hovedentreprise med forhandling.

Areal: 31.300 kvadratmeter.

Budget: Samlet ramme: 966 mio. kr. incl. projekteringsomkostninger.

Projektperiode: ultimo 2017-2021.