Så er flere nye sjællandske projekter på vej

Bæredygtighed, sociale fællesskaber og mangfoldige boligtyper er på tegnebrættet i mange af de byudviklingsprojekter, der er på vej rundt omkring i det danske landskab.

På Building Networks konference 1. november i Ballerup på Hotel Lautrup Park kunne deltagerne fra bygge- og anlægsbranchen høre mere om tankerne bag en række byudviklingsprojekter, der er på vej i Storkøbenhavn og Region Sjælland. Danmarks største bygherre var også mødt op for at fortælle om deres samarbejdsmodeller og status for gennemførelsen af milliardinvesteringerne i Region Hovedstadens sundhedsvæsen.

Projektdirektør Tim. E. Halvorsen fra Kildedal P/S åbnede konferencen. Emnet for oplægget var Ballerup Kommunes kommende ambitiøse by- og erhvervsområde, Kildedal, der skal udvikles i samarbejde med Pensiondanmark. Centralt for bydelsprojektet, der skal rumme 2000 blandede boliger og erhverv, er at inspirere til fremtidens byudvikling. Der skal bygges efter de højeste standarder indenfor bæredygtighed og skabes rum og plads til naturen, fællesskaber og sundhed. Kildedal, der ligger på grænsen mellem by og land, skal også tiltrække innovative Tech-virksomheder med estimeret 10.000 arbejdspladser.

Kreativ leder fra Sweco Arkitekter, Sebastian Morten Soelberg, fortsatte oplægsrunden. Sebastian Soelberg fremviste ideerne og skitserne bag opførelsen af to almene byggerier i Nordsjælland, hvor naturen, nærvær og fællesskaber er i centrum. Det ene projekt skal realiseres i Lynge. Bygherre er Lillerød boligselskab. Ambitionen i de 36 almene boliger er at bruge træ som primært byggemateriale. Lokalplan er godkendt og udbud forventes i foråret 2023. Det andet projekt ligger i Skævinge i et natursmukt område udenfor Hillerød. Lokalplan for opførelsen af 163 almene boliger er ligeledes godkendt og udbudstypen fra boligselskabet er ikke besluttet.

Regionsdirektør Arne Becker fra virksomheden Dansk Boligbyg var konferencens tredje taler. Arne Becker var mødt op for at fortælle om byudviklingsprojekterne ”Boliger for Livet”, hvor Dansk Boligbyg i totalentreprise for OK-Fonden blandt andet skal opføre Friplejehjem og Seniorbofællesskab på Kvægtorvet i Slagelse. Fællesskabende aktiviteter og boligtyper til flere generationer indgår i de nye udviklingsprojekter, der skal opføres i de kommende år med interesserede kommuner.

 

Vicedirektør fra Center for Ejendomme, Ole Kristian Bottheim, fortsatte oplægsrunden. Center for Ejendomme gennemfører milliardstore investeringer i udvikling, byggeri og renovering af Region Hovedstadens hospitaler. Ole Kristian Bottheim gav en kort status over de igangværende og kommende projekter. Deltagerne fik også et spændende indblik i, hvordan og hvorfor Center for Ejendomme proaktivt forsøger at implementere samarbejdsmodeller, der baserer sig på åbenhed, fælles mål og tidlig inddragelse. Samarbejdsmodellerne konsoliderer og styrker de forskellige trin og faser i hospitalsprojekterne.

Byplanlægger Rasmus Hansen fra Glostrup Kommune var konferencens sidste oplægsholder. Rasmus Hansen fremlagde nogle af kommunens visioner, indsatsområder og helhedsplaner for den storkøbenhavnske by, der oplever en stor tilflytning. I samarbejde med PFA vil kommunen forvandle Glostrup til en attraktiv, sammenhængende og bæredygtig by, som i 2025 får udbygget den kollektive trafik med letbanen. Banegårdspladsen, Rådhusparken og Svømmehalskvarteret er på listen over nogle af områder, der skal udvikles med levende byrum og flere tusinde attraktive boliger.

Efter fem spændende oplæg var det tid til konferencens sidste netværksrunde, hvor deltagerne komme udveksle visitkort og få en personlig snak med dagens talere.

Arkitekt Maren Brostrøm Buchwaldt fra Spaceinnovators var førstegangsdeltager på en Building Network konference. 
Spaceinnovators projekterer byggerier og er desuden specialiseret inden for indretning af blandt andet plejehjem. Maren Brostrøm var mødt op for at netværke og blive klogere på byudviklingsprojektet ”Boliger for Livet”.

”Vi laver blandt andet produktdesign til plejesektoren, så vi var interesserede i at blive klogere på byudviklingsprojektet i Slagelse, hvor der skal opføres både friplejehjem og seniorboliger. Det var også meget interessant at høre om Swecos projekter og gå rundt og møde nye mennesker. Spaceinnovators er en nyetableret tegnestue, der har været i gang i tre år. Vi vil gerne ud og gøre os synlige i branchen. Så vi vil helt sikkert overveje, om vi skal deltage på nogle af de kommende netværkskonferencer”.

Jan Rubin fra Caspersen & Co., der leverer vikar- og rekrutteringsløsninger, havde travlt med at fortælle om deres succes med at skaffe folk til bygge- og anlægsbranchen.

”Det er svært at skaffe mandskab, men vi er rigtig gode til at skaffe folk, og det vil vi naturligvis gerne have en dialog om med nogle af deltagere og oplægsholdere i netværkspauserne. Af gode grunde kan det være svært at netværke med alle potentielle nye samarbejdspartnere. Heldigvis sender Building Network en deltagerliste forud for konferencen, så jeg kan krydse af, hvem der er interessant at tale med. Listen betyder også, at jeg efterfølgende kan kontakte folk via for eksempel LinkedIn, hvis vi ikke når at få hilst på hinanden til konferencen.

Kreativ leder fra Sweco Architects, Sebastian Soelberg, som var en af dagens fem oplægsholdere, glædede sig over muligheden for at præsentere nogle af Swecos projekter.

”Vi laver nogle fine almene boligprojekter. Vi skal ikke glemme, at 20 procent af boligmarkedet er alment, og den almene boligsektor har brug for nogle gode leverandører, så vi vil gerne vise flaget. Der har også være flere forbi mig for at få en snak i netværkspauserne. Vi er et stort firma med mange fangarme, så der er gode muligheder for at komme i dialog med os. Det har også været spændende at høre om de andre oplægsholderes projekter, og hvordan de håndterer særligt den grønne omstilling, der kommer styrtende mod os. Og som bygge- og anlægsbranchen er nødsaget til at få hånd om.”

Direktør Torsten Esbjørn fra Drees & Sommer Nordic A/S, der har specialiseret sig indenfor bygherrerådgivning, projektledelse og Real Estate Consulting, var særligt interesseret i at høre mere om oplægsholdernes udviklingsprojekter.

”Vores kerne-DNA er projekteringsledelse. Vi har mange investorer blandt vores kunder, der ofte spørger, hvad der sker rundt omkring på markedet, og om der er noget særligt, vi anbefaler dem at kigge nærmere på. Så vi er altid interesserede i at udvide horisonten og komme ud og tale med folk og blive inspireret og høre andre perspektiver. Jeg har rost Building Network før, og jeg gør det gerne igen, men det fungerer vanvittigt godt med oplæg og netværksdelen, fordi Mickey Lund holder øje med, om der er nogle af deltagerne, der står og hænger og har brug hjælp til at komme i gang med netværksdelen.”