Udvikling af Billund bymidte og Kanalbyen i Fredericia

Der er fuld gang i byudviklingen i Fredericia, Billund og andre byer i Trekantområdet. På Building Networks konference, der fandt sted d. 1. september 2020 på Hotel Fredericia, kunne deltagerne høre meget mere om planerne for udvikling af Billund bymidte og Kanalbyen i Fredericia, ligesom andre aktuelle bygge- og anlægsprojekter i Trekantområdet var på dagsordenen.

Med som oplægsholdere var repræsentanter fra Billund Kommune, arkitektvirksomheden RUM og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, der alle havde forberedt et par interessante indlæg.

Planchef i Billund Kommune Karen Magrethe Høj Madsen løftede sløret for planerne om at udvikle Billund midtby og visionerne om at gøre Billund til børnenes hovedstad.

Partner og arkitekt Karin Elbek fra RUM fortalte om arkitektvirksomhedens fokus på at skabe bæredygtige kvalitetsprojekter, der gør en forskel for brugerne.

Afdelingschef i A. Enggaard A/S, Palle Priska, sluttede oplægsrunden af med at fortælle, hvordan og hvorfor virksomhedens arbejder med byudvikling, byliv og kunst.  

Konferencens regionale partnerrepræsentation blev leveret af salgschef Frits Thorhauge fra Carl Stahl, der som en af landets største leverandører af løftegrej har travlt med at producere og levere sine kvalitetsprodukter til offentlige og private kunder. 

Efter konferencen fortalte oplægsholder Karin Elbek fra arkitektvirksomheden RUM, at hun var meget tilfreds med dagens arrangement.
– Vi siger bestemt ikke nej til at komme og fortælle, hvem RUM er, og tale med nye potentielle leverandører og samarbejdspartnere. Building Network teamet er desuden rigtige gode til at facilitere, at deltagerne taler med hinanden, så der har været gang i snakken i netværkspauserne og kø ved mit bord, så alt i alt har det været rigtig godt at være med i dag.

Afdelingschef i A. Enggaard A/S, Palle Priska, der holdt et spændende oplæg om byliv og kunst i nybyggeri, sætter stor pris i at komme ud og møde potentielle samarbejdspartnere ansigt til ansigt.
– Vi vil gerne ud og vise flaget og fortælle om vores projekter og skabe nye kontakter og relationer. Projekterne hos A. Enggaard A/S er meget alsidige. Derfor er vi meget åbne overfor at mødes og tale med netværkets deltagere og lytte til de erfaringer, der er ude omkring i lokalsamfundene.