Bæredygtige bygge- og renoveringsprojekter præger Københavns udvikling

Bæredygtig byudvikling og fremtidige bygge- og renoveringssprojekter i København og hovedstadsområdet var på programmet, da Building Network afholdt netværkskonference på Hotel Marriott i København tirsdag d. 4. februar 2020. Med som oplægsholdere var et eksklusivt panel af talere fra Københavns Kommune, Plushusene, Drost Fonden og Elf Development. 

Årets første netværkskonference blev indledt med netværkssamtaler inde på Copenhagen Marriott Hotels lækre frokostrestaurant, Midtown Grill. Efter frokosten bød direktør i Building Network, Mickey Lund, velkommen i hotellets konferencelokale, hvor et bredt udvalg af bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører var mødt op for at netværke og høre om byudvikling og andre spændende nye bygge- og anlægsprojekter i København og hovedstadsområdet.

Fremtidens bæredygtige bofællesskaber – Plushusene

Direktør Martin Kring fra Plushusene var dagens første oplægsholder. Plushusene blev etableret i 2018 af NREP (Nordisk Ejendomsinvestor, udvikler og operatør) og CASA Group (ejendomsinvestor og udvikler), som er to af de største virksomheder indenfor udvikling, opførelse og drift af ejendomme i Danmark.

Martin Kring gennemgik konceptet bag Plushusene, der går ud på at bygge og skabe bæredygtige og moderne bofællesskaber på tværs af generationer. Målet er at skabe bofællesskaber, hvor beboerne oplever en øget livskvalitet i en aktiv hverdag med bæredygtige tiltag. Fælleshuse, spisesale, løbeklubber, værksteder og en vært og vicevært, som servicerer beboerne og tager sig af det praktiske, er blandt andet en del af totalkonceptet.

Projektstatus er, at Plushusene indenfor de næste 3-4 år investerer 3 mia. kr. på at bygge bofællesskaberne på 10-12 sites med i alt 2000 boliger rundt omkring i hele Danmark. Boligtyperne tæller både rækkehuse og lejligheder til leje i forskellige størrelser.

Som led i sit oplæg gennemgik Martin Kring en række miljømæssige, økonomiske og sociale overvejelser og tiltag i relation til begrebet bæredygtighed, som Plushusene forsøger at integrere i deres nye boligkoncept.

Drost Fonden renoverer ældre ejendomme ud fra bæredygtighedsprincipper

Administrerende direktør i Drost Fonden, Morten Andersen, fortsatte talerrække med et oplæg om bæredygtig renovering af ældre ejendomme i København, herunder hvilke tiltag og udfordringer, der typisk følger med renovering af den ældre ejendomsmasse.

Morten Andersen gennemgik en konkret renoveringssag i Ryesgade i København, som med succes blev afsluttet i 2018. Ved hjælp af ord, billeder og tegninger blev deltagerne præsenteret for hele udviklingsstrategien for ejendommen, herunder om den vigtige og svære dialog med ejendommens beboere og om de særlige direkte og indirekte energitiltag, eksempelvis solceller, tagboliger og huludfyldning, som blev integreret i projektet.

Martin Andersen fortalte, at det i ejendommen i Ryesgade lykkedes at opnå en energibesparelse på 50 % efter renoveringen, hvilket var lavere end den forventede besparelse på 73 %. Martin Andersen gjorde endvidere opmærksom på, at den klassiske energirenovering står overfor en del udfordringer. Blandt andet ligger der en kommunikativ opgave i at forklare beboerne, at varmeregningen ikke nødvendigvis bliver billigere, selvom det lykkedes at reducere ejendommens energiforbrug.

Afslutningsvis viste Martin Andersen skitserne for et aktuelt renoveringsprojekt i en ældre ejendom midt i København, en funkisejendom fra 1934, der står overfor en totalrenovering af installationer og opgange.

Københavns Kommune klar med ambitiøse byudviklingsplaner

Efter konferencens første pause med netværksdialog og speeddating med oplægsholderne trådte Enhedschef i Københavns Kommune, Lise Pedersen, op på podiet. Lise Pedersen var inviteret til at fortælle om flere af de nye spændende byudviklingsplaner, som Københavns Kommune har i pipelinen.

Sidste år vedtog Københavns Kommune Kommuneplan 2019. På agendaen findes emner som øget fokus på bæredygtighed, trafik og parkering, udbygning af den kommunale service i takt med udviklingen af København og skabelsen af nye grønne områder. Plads til forskellige virksomheder, eksperimenterende boligbyggeri og bæredygtig byplanlægning er også prioriteter i kommunens udviklingsprojekter.

Københavns Kommune har i øjeblikket 29 vedtagne lokalplaner i 2019, 63 kørende lokalplanprocesser samt 10 yderligere større planer på vej. Under sit oplæg gennemgik Lise Pedersen en række af kommunens igangværende lokalplaner i København, herunder byudviklingsplanerne for Tingbjerg/Bystævneparken, Nuuks Plads og Nordhavn, der blandt andet tæller Svanemølleholmen.

Lise Pedersen satte afslutningsvis ord på de krav og tendenser, som hun oplever præger byggeriet og byudviklingsprojekterne i dag. Eksempelvis at der skal være plads til erhverv, flere ungdomsboliger og små boliger på markedet, bæredygtighedscertificeringer, træbyggeri, fokus på bynatur, det grønne og det blå, bedre byrum for alle, global arkitektur samt bevaring af kulturspor. ELF Development – valg af certificeringsordninger i fremtidige projekter

Projektchef Kasper Bugge fra Elf Development A/S, der har aktiviteter inden for ejendomsudvikling samt udvikling og administration af egen portefølje af investeringsejendommen i København, Aarhus og Syd- Sverige, sluttede oplægsrunden. Kasper Bugge var inviteret til at præsentere aktuelle byudviklingsprojekter samt give et indblik, hvordan ELF Developments arbejder med bæredygtighed.

ELF Development arbejder med bæredygtighed på mange planer. Udover at udvikle nye tanker for, hvordan byggerier kan opføres, så de er bæredygtige og fremtidssikrede, ønsker ELF også at tage ansvar for fremtiden ved at arbejde aktivt på at forebygge forurening og minimere forretningsaktiviteternes klimaaftryk, fortalte Kasper Bugge.

I rollen som bygherre arbejder ELF Development målrettet på at påvirke retningslinjerne for, hvordan samarbejdspartnere og leverandører skal arbejde med klima og miljø. Ved at stille krav om bæredygtighed håber ELF Development at kunne inspirere andre aktører i byggebranchen til at skabe visionære byggerier, der bygger på den samme filosofi.

Under sit oplæg fremviste Kasper Bugge flere kommende og aktuelle byggesager. Et af dem er den gamle Irmagrund i Rødovre, Irmas tidligere hovedsæde, der er under byudvikling. Området på 135.000 m2 er i fuld gang med at blive omdannet til en ny bydel til 3.000 borgere med 1.200 nyopførte boliger og plads til ca. 5.000 m2 erhverv.

Afslutningsvis gennemgik Kasper Bugge visionerne for ”Den Grønne Landsby”, et byområde i Lyngby, som er et af ELF Developments byudviklingsprojekter. ELF overtog grunden på 55.200 m2 i 2019 og har travlt med at opføre 24.000 m2 rækkehuse og lejligheder. Den grønne landsby henvender sig til mennesker, der ønsker at dyrke naturen, fællesskab og det sunde liv på tværs af generationer.

En vellykket konference med begejstrede oplægsholdere og deltagere

Efter fire spændende oplæg var der igen en halv times netværkspause, hvorefter direktør Mickey Lund rundede konferencen af ved at reklamere for forårets netværkskonferencer og takke dagens talere og medlemmer for at møde op.

Account Manager Andreas Rostrup fra den finske virksomhed Forenom er en af Building Networks nye medlemmer. Forenom etablerede sig i Danmark for fem år siden og er en førende udlejer af møblerede lejligheder i Norden. I dag har Forenom 200 lejligheder til rådighed til erhvervskunder i Danmark. For Andreas Rostrup og hans danske kollegaer er medlemskabet i Building Network en oplagt mulighed for at komme i direkte dialog med potentielle kunder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Som en del af Forenom’s marketingsstrategi er det også vigtigt at være opdateret på nye og kommende projekter, hvor der kan være behov for at skaffe midlertidig kvalitetsboliger til udenlandske medarbejdere.
– Building Network dækker præcis de to behov, vi har i forhold til vores marketingsstrategi. Vi vil gerne høre om de projekter, der er i pipelinen, så vi er up-to-date. Og så går vi målrettet efter at finde erhvervskunder indenfor bygge- og anlægsbranchen, der har brug for vores boligløsninger. Vi tilbyder flere end 6.500 møblerede lejligheder, hotellejligheder og hostels i alle de store byer i Skandinavien. Og det vil vi gerne ud og fortælle mere om, fortalte Andreas Rostrup.

Account Manager Carlo Humble fra Boon Edam, der er markedsledende indenfor karruseldøre og sikkerhedsprodukter, er også en af Building Networks nyeste medlemmer. Den hollandsk ejet virksomhed har i dag 12 medarbejdere i Danmark. Carlo Humble fortæller, at han har store forventninger til de muligheder for at møde nye kunder, som medlemskabet i Building Network åbner op for.
– Netværksdelen giver rigtig meget både i forhold til viden og i forhold til nye kontakter med muligheder for at finde nye kunder. Vi sælger blandt andet vores produkter via mellemhandlere og på sidste netværkskonference skete der det, at der pludselig var en facadebygger, som jeg talte med under netværksdelen, som kendte én, der skulle bruge to døre. Så netværksdelen giver virkelig meget, og det er fedt, at man som medlem kan spille på to heste, både det informative og så netværksdelen, som åbner en masse døre.

Sascha Vesterlund, Head of Model & Automated Design i den danske teknologivirksomhed HD Lab, der tilbyder digitale løsninger til byggeriet, var med som gæst på dagens netværkskonference. HD Lab har eksisteret i to år, og tæller i dag 14 medarbejdere, der hjælper alle former for virksomheder i byggebranchen med brugen af teknologi. Sascha Vesterlund ser gode muligheder i at bruge konferencerne til at markedsføre sine produkter og til at komme i dialog med potentielle kunder.
– Jeg oplever, at vi bliver fagligt inspireret og samtidig har frihed til at komme i personlig kontakt med oplægsholderne og præsentere vores produkter og spørge konkret ind til for eksempel deres projekter og hvilke behov, de har brug for at få dækket. Derudover synes jeg, at det er fantastisk, at der er så stor en bredde på deltagerlisten. På den måde er der noget for alle. Og det er super spændende.

Enhedschef i Københavns Kommune, Lise Pedersen, var også begejstret for at deltage og fortælle om de bygge- og anlægsprojekter, der er i pipelinen i København.  Prognoserne peger på, at indbyggertallet i København stiger yderligere fra de nuværende ca. 600.000 indbyggere til 700.000 i 2025. Ifølge Lise Pedersen vil der fortsat være fuld drøn på nybyggerier, renoveringer og ombygninger i København over de næste årtier. Da kommunen sætter nogle rammer for byggeriet, når de laver lokalplaner i København, mener Lise Pedersen, at det er vigtigt at tage ud og møde aktørerne i bygge- og anlægsbranchen.
– Jeg er kommet her i dag, fordi det er vigtigt, at jeres medlemmer får mere af vide om, hvad der sker i kommunen, hvad vores politikere tænker, og hvad det er for barrierer og grænser, som branchen møder, når man laver byggeprojekter i København. Der er nemlig masser af nye lokalplaner, nybyggerier, renoveringer og ombygninger overalt i kommunen, så bygge- og anlægsbranchen kommer ikke til at mangle arbejde her i kommunen mange år ud i fremtiden, lød de optimistiske ord fra Lise Pedersen.