Bæredygtige byggerier på Fyn

Der er fuld gang i byggeriet af nye boliger i Nyborg, Svendborg og Odense, ligesom der også er planlagt mange nye spændende bæredygtige projekter. Tirsdag d. 10. december 2019 afholdte Building Network og Fynsk Erhverv for tredje gang deres årlige netværkskonference om de mange bygge- og anlægsprojekter, som er på vej på Fyn.

Konferencen blev indledt med en velsmagende julebuffet, hvor deltagerne kunne tale sammen og glæde sig over den fantastiske udsigt over Storebælt. Herefter gik medlemmer, partnere og oplægsholdere over i det tæt pakkede konferencelokale, hvor direktør Mickey Lund fra Building Network og udviklingschef Lolle H. Schierff fra Fynsk Erhverv bød de mere end 60 deltagere velkommen.

Historisk byggeboom

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf fra Svendborg Kommune indledte talerrækken med at præsentere den aktuelle by- og havneudvikling i Svendborg.

Erik Meldgård Bendorf fortalte blandt andet om det historisk store tryk på boligbyggeriet og at kommunen er blevet kontaktet af flere pensionskasser med interesse for at bygge i Svendborg.

Boligprojekterne er spredt godt ud over kommunen, men naturligvis er størstedelen af de aktuelle projekter koncentreret omkring Svendborg By og havn. En række almene boligprojekter er snart klar til indflytning. Boligselskabet Sydfyn opfører 114 boliger i Nordre Park og FAB er i gang anden etape af bebyggelsen Tankefuld, hvor der opføres parcelhuse, rækkehus og cottaslow i træ.

På havnen er der også flere bygge- og anlægsprojekter på vej, der fastholder den maritime kulturarv og samtidig åbner havneområdet op for alle. Et af projekterne er Maritimt Kraftcenter, som består af 12.500 m2 lokaler til uddannelse og 2.800 m2 maritim erhvervspark, der skal stå færdigt i 2022.

Erik Meldgård Bendorf rundede sit indlæg af med at fortælle om klimatilpasning, stormflodssikring en ny bydel, som binder havnen og byen bedre sammen.

Grønt og bæredygtigt byggeri

Fyns Almennyttige Boligselskab – FAB bygger og renoverer i de kommende år mere end 3.000 boliger med fokus på både det sociale, miljømæssige og økonomiske indhold.

Projektchef, Henrik Max Rasmussen fortsatte talerrækken om FAB’s kommende nybyggerier og helhedsplaner, herunder hvordan FAB arbejder med at fremme grøn, bæredygtig og effektiv drift samt skabe attraktive udearealer, som kan inspirere til en sund livstil.

Henrik Max Rasmussen var inviteret til at fortælle om 7 større totalrenoveringer til en værdi af over 3 milliarder og byggeri af mere end 600 nye boliger, som forventes gennemført de kommende år. 

Med afsæt i DGNB-kriterierne har FAB blandt andet planer om at opføre familieboliger i Otterup, Gartnerbyen og Thors Have. Herudover er boligorganisationen i fuld gang med det visionære og bæredygtige boligområde Tankefuld i Svendborg, som udføres i træ med delvist grønne tage og solceller samt åbne vandrender og forsinkelsesbassiner.

Henrik Max Rasmussen rundede sit indlæg af med at fortælle om udvikling, renovering og ombygning af boliger i Vollsmose samt nye eller renoverede boliger langs letbanens etape 1 og planlagte etape 2.

Efter to spændende indlæg var der afsat god tid til at netværke og få sig en personlig dialog med dagens indlægsholdere.

Fremtidens Vollsmose – en ny attraktiv bydel

Vollsmose står overfor gennemgribende strukturelle forandringer, som skal være med til at forløse visionen om at blive en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer.

Konstitueret programchef ved Odense Kommune, Carsten Henriksen var inviteret til at fortælle om den ambitiøse vision for bydelen. En vision der tager udgangspunkt i at skabe en bæredygtig, åben og attraktiv bydel bl.a. gennem etablering af nye veje og opførelse af 1.600 private boliger, etablering af arealer til erhverv og kommunale formål og renovering af boliger. Strategisk nedrivning af eksisterende almene boliger giver rum til den nye udvikling.

Fremtidens Vollsmose bliver en bæredygtig, attraktiv bydel med nye kvarterer (illustration: JAJA Architects)

Forpligtende fællesskaber og bæredygtig udvikling i Nyborg

Herefter fortsatte Erhvervschef Babak Djarahi med at gennemgå de nuværende og kommende byudviklingsprojekter i Nyborg Kommune, som har haft en støt befolkningstilvækst gennem de seneste 5 år. Den positive udvikling forventes, som forventes at fortsætte en række år frem, kan allerede mærkes i den stigende efterspørgsel på række- og parcelhuse samt etageboliger.

Babak Djarahi fortalte om et par af de aktuelle boligprojekter herunder Strandhøjen et blandet byggeri bestående af villaer og etagebyggeri i unikke naturområder med eng, skov, natur og en storslået udsigt over Storebælt samt et tæt-lavt etagebyggeri, som snart er på vej ved banegården.

‘En samlet by’ er navnet på den nye strategi for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år – Illustration Nyborg Kommune

Nyborg Kommune er også i fuld gang med at inddrage borgere og virksomheder i deres nye planstrategi, som tager afsæt i en vision om bæredygtig udvikling og forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Babak Djarahi rundede sit indlæg af med at fortælle om opførelsen af et ca. 5.000 m2 sundhedshus og rehabiliteringsboliger, som kommunen selv har på tegnebrættet og de visionære planer, som Godsejer Gregers Christian har fået godkendt til at opføre en helt ny cirkulær bydel i træ uden CO2-aftryk.

Nye bydele, omdannelse og fortætning i Odense

Fagleder for lokalplanlægning i Odense Kommune, Paw Gadgaard præsenterede den seneste byudvikling i Odense, herunder hvordan letbanen, nye bydele, omdannelse og fortætning binder uddannelsesinstitutioner, erhverv, boliger og offentlige funktioner bedre sammen og giver mulighed for en række nye bygge- og anlægsprojekter de kommende år.  

Paw Gadgaard fortalte indledningsvis om udviklingen af Gartnerbyen, et nyt Nørrebro og Postterminalen. På det tidligere industrianlæg, hvor Dalum Papirfabrik fik deltagerne et indblik i planerne for at omdanne området til en ny, moderne, naturskøn bydel, der vil skabe nyt liv på det gamle fabriksareal.

Efter en spændende gennemgang af transformationen af historiske område rundede Paw Gadgaard talerrækken af med at fortælle om planerne for at opføre boliger på Tysklandskaj Munkebjerg Park og Cortex Park.

Små lave byhuse, butikker og masser af liv er med i udviklingsplanen for at skabe liv på et nyt Nørrebro – Illustration JAJA Architects

Begejstring og masser af dialog og netværk

Inden dagens sidste netværksrunde, hvor der blev netværket på kryds og tværs, opfordrede Mickey Lund deltagerne komme med input og ideer til næste års arrangement.

Lolle Schierff og Mickey Lund sluttede herefter konferencen af med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår samt fortælle lidt om de kommende planer for 2020.