Netværkskonference i Hillerød bød på spændende projekter og ny viden

Building Network og det nordsjællandske erhvervsnetværk i Hillerød, C4 Videncenter, inviterede i samarbejde til netværkskonference den 30. maj 2018. Over et halvt hundrede medlemmer og gæster var mødt op i C4’s moderne Videncenter i Hillerød for at høre om nye og kommende bygge- og anlægsplanlægningsprojekter i Hillerød og omegnskommunerne.

Netværkskonferencen blev indledt med en lækker og smagfuld tapasbuffet leveret af Coqéns Gourmet, der er kendt for at kæle for detaljerne og bruge årstidens råvarer af den bedste kvalitet. Efter frokosten bød direktør i Building Network, Mickey Lund, og direktør i C4 Videncenter, Erik Helmer Pedersen velkommen til deltagere og oplægsholdere.

Det er anden gang, at Building Network og C4 Videncenter inviterer til netværkskonference. C4 Videncenter repræsenterer mere end 500 virksomheder i Nordsjælland, hvilket gør dem til et af landets største erhvervsnetværk. I samarbejde med Hillerød kommune arbejder C4 Videncenter også på at brande og positionere Hillerød som Nordsjællands handelscentrum. Det sker blandt andet ved at skabe dialog og relationer mellem kommune, byens erhverv, handel, uddannelsesinstitutioner, kulturliv, sport og turisme, forklarede Erik Helmer.

Mange nye byudviklingsprojekter i Hillerød
Sektionsleder for Klima, Natur og Byplan ved Hillerød Kommune, Hans Brigsted, fik herefter ordet. Hans Brigsted var inviteret til at præsentere nogle af Hillerød Kommunes igangværende og kommende byudviklingsplaner.

Et af de kommunens store projekter er opførelsen af en ny grøn bydel i Hillerød, Favrholm. Området kommer de næste år til at rumme Nordsjællands Hospital, S-togsstation og 1.500 nye boliger samt 500.000 m2 erhverv, hvor man forventer 15.000 nye arbejdspladser. Byudviklingsselskabet Favrholm A/S, der ejer betydelige grundarealer i området, planlægger opførelse af nye højhuse i 5-7 etager og et enkelt på 15 etager med boliger, kontorer og service.

Efter præsentation af byudviklingsprojektet Favrholm gennemgik Hans Brigsted nogle af kommunens andre projekter, herunder det nye boligkvarter Frederiksbro, hvor der skal opføres 1.325 lejligheder og byhuse. Et andet stort byudviklingsprojekt er Ullerødbyen i det vestlige Hillerød, der fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger samt et bycenter med dagligvarebutikker og børneinstitutioner. Den sydlige del af Ullerødbyen er næsten færdigudbygget. I øjeblikket er man er i fuld gang med byggemodne og udbyde grundene i den nordlige del af Ullerødbyen, Ullerød Nord, hvor der skal opføres 550 boliger.

Dyremosegård ved Skævinge bliver muligvis kommunalt byggemodnet med henblik på salg af enkelte grunde i 2020 og herefter udbudt på pris og projekt. Også lokalplanerne for opførelse af det nye boligkompleks, Hildis Have i nærheden af Hillerød Station, er på trapperne. Her skal der opføres 114 lejligheder i 3-7 etager. Med i kommunens lokalplaner i 2018 er også opførelse af et hotel i seks etager på Markedspladsen, der ligger i Slangerupgade i Hillerød. Som en del af hotelbyggeriet skal der efter planen også etableres nye boliger og dagligvarebutikker.

Et marked for at integrere bæredygtighed i byggeprojekter
Direktør for Artium Arkitekter, Mikael Krøll, fortsatte oplægsrækken. Mikael Krøll indledte sit oplæg med at fortælle historien bag Artium Arkitekter, der blev grundlagt i 2013 som en sammenslutning bestående af 13 virksomheder. Atrium Arkitekter løser i dag opgaver med et bredt udvalg af kompetente og dygtige samarbejdspartnere. Med i den omfattende kundeportefølje er blandt andet Helsingør kommune.

Mikael Krøll forklarede, at Atrium Arkitekter løser alle typer af arkitektopgaver. Derudover forsøger Atrium Arkitekter at afdække, undersøge og videreudvikle bæredygtighed som begreb og integrere bæredygtighedskoncepter i nye byggeprojekter. Eksempelvis ved at udvikle nye former for bæredygtige typehuse som et alternativ til de hustyper, der er på markedet. Mikael Krøll pointerede, at der ligger en stor opgave i at finde ud af, hvad man taler om, når man siger bæredygtighed, ligesom man skal kunne formidle bæredygtighedskonceptet til hr. og fru Jensen.

Afslutningsvis gjorde Michael Krøll opmærksom på, at danske arkitekter og rådgivere er i høj kurs i udlandet. Lande som f.eks. USA opfatter Danmark som foregangsland, når det handler om bæredygtighed.
– Den udenlandske interesse for danske bæredygtighedsprojekter betyder, at der er mange penge at hente for danske virksomheder, der som de første udvikler og sælger helhedstænkende bæredygtighedskoncepter, lød det fra Mikael Krøll. Han opfordrede endvidere deltagerne til at dele deres erfaringer med bæredygtighed med Atrium Arkitekter.

Efter to spændende oplæg var der en halv times pause med tid til speed dating og netværk konferencedeltagerne imellem.

Banedanmark opfører ny station i Hillerød
Områdechef i Banedanmarks Anlæg Øst, Annette Bech, fortsatte efter pausen med et oplæg om Banedanmark og etableringen af Favrholm Station og andre projekter i Østdanmark. Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvaret for over 3000 kilometer banespor og 3000 daglige tog, der hvert år transporterer over 195 mio. passagerer og 8 mio. tons gods. I 2017 brugte Banedanmark 4 mia. danske kroner på anlæg og 2 mia. kr. på fornyelse og vedligehold af banesporene.

Anlæg Øst er ansvarlig for planlægning, styring og implementering af en lang række projekter, herunder fornyelse af spor, broer, stationer, dæmninger og afvanding samt kørestrøm, stærkstrøm og sikringsanlæg. Af store projekter i 2019 og 2020 i Øst er sporfornyelser på strækningerne Ringsted-Korsør (2019) og Roskilde-Kalundborg (2020) samt opførelsen af den nye Favrholm station, der skal ligge syd for Hillerød.

Når den Favrholm station åbner, vil den kunne betjene områder syd for Hillerød, herunder det nye Hospital i Nordsjælland. Stationen giver passagerne mulighed for at benytte sig af to forskellige togbaner, Frederiksværkbanen og S-banen. Der er afsat 140 millioner kroner til anlægsopgaven, der indeholder to nye perroner på den nuværende S-bane samt en ny stitunnel syd for perronerne. Herudover skal der anlægges en ny ø-perron samt en sideperron på Frederiksværkbanen. Anlægsarbejderne forventes udført i 2021.

Af andre arbejder i forbindelse med den nye Favrholm Station er etablering af adgangsveje, en indre- og en østlig forplads med plads til cykelparkering samt en ydre vestlig forplads med blandt andet busplads samt plads til parkering for biler og cyklister.

Annette Bech fortalte, at Banedanmarks forventninger til deres leverandører er, at de leverer til tiden og med en høj kvalitet. At dialogen er åben og konstruktiv, og at leverandørerne sikrer de mest kompetente personer til at løse opgaven. Omvendt kan leverandørerne forvente, at de med Banedanmark som samarbejdspartner har at gøre med en professionel bygherre med meget stor erfaring indenfor jernbaneprojekter.

Kommende, aktuelle og afsluttede udbud kan ses på Banedanmarks online Udbudsplan, der ligger på deres hjemmeside www.bane.dk.  Udbudsplanerne, der er organiseret i kategorierne fornyelse og anlæg, drift og vedligehold, teknisk rådgivning, konsulentydelser samt varer og øvrige ydelser, bliver løbende opdateret. Udbudsportalen rummer også detaljerede oplysninger om de enkelte udbud.

Annette Bech gjorde afslutningsvis opmærksom på, at det er vigtigt, at man overvejer hvilke af Banedanmarks 7 kvalifikationsordninger, man ansøger om at blive prækvalificeret på. De 7 ordninger tæller stålskinner, entreprenørydelser, assessorydelser, rådgiverydelser, ressourcepersoner, rydningsydelser samt totalentrepriser.

Kom i mål med jeres planer og projekter
Partner i Strategos, John Bay, var konferencens næstsidste oplægsholder. Strategos har i 12 år arbejdet med at udvikle og forny alle typer af virksomheder og organisationer og hjælpe dem med at skabe fremdrift og synlige resultater. I et års tid har Strategos også rådgivet virksomheder i byggebranchen til på kun 3-4 måneder at få succes med at vinde opgaver og fremvise flotte stigninger i overskudsgraden.

John Bay gennemgik i korte træk en række af de konkrete ledelsesmæssige og strategiske redskaber og metoder, som Strategos bruger til at hjælpe virksomheder i mål med projekter og målsætninger. John Bay påpegede, at det i en travl og hektisk byggebranche kan være en rigtig god investering at få specialister udefra til at lave en analyse og vurdering af, hvor skoen trykker i ens organisation, hvordan man kommer gennem uforudsete hændelser, og hvad der skal til for at skabe fremdrift og komme sikkert i mål med sine projekter.

Nyt regionshospital på vej i Hillerød
Designmanager, Mette Stokholm fra Region Hovedstaden sluttede talerrækken af med et oplæg om Region Hovedstadens nye moderne akuthospital i Hillerød, Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet står efter planen dørene op for patienter i 2022. Det nye hospital skal rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 310.000 borgere. Der er bevilliget 4,4 mia. kr. til opførelsen. Hospitalet bliver med et etageareal på 115.8000 m2 Nordsjællands største. Byggeperioden er 2018-2021.

Mette Stokholm fremviste fotos og tegninger af det nye hospitals arkitektoniske detaljer. Endvidere gav Mette Stokholm et spændende indblik i nogle af de overvejelser og beslutninger, som arkitekterne har haft i forhold til at opfylde målsætningerne om at skabe et hospital, som både er imødekommende, effektivt og professionelt. Og som er gennemtænkt ned i alle logistiske og kliniske funktioner.

Status for hospitalsbyggeriet er, at man pt. er i gang med de indledende bygge- og jordarbejder, hvilket indbefatter anlæggelse af byggepladsvej og lysregulerende kryds, ligesom man nedriver eksisterende bygninger og omlægger ledninger. Udbudsbekendtgørelsen er ved at være klar, og man forventer at gå i jorden i foråret 2019.

Efter et vellykket netværksarrangement var det tid til dagens sidste speed dating og netværk mellem deltagere og oplægsholdere.

Tilfredse konferencedeltagere
Inger Marie Bjerregaard fra I.M. Plantemiljø, der er en af Danmarks største leverandør indenfor professionel planteservice på indendørskontorer, havde hørt om dagens netværkskonference gennem Hillerøds borgmester.
– Jeg er ny her i Hillerød og spurgte borgmesteren, hvordan man får nye forretningsforbindelser. Borgmesteren henviste mig til C4 Videncenter, som har været med til at arrangere dagens konference sammen med Building Network. Jeg synes, det har været alle tiders at komme og være med i dag. Jeg har fået en del input fra talerne, ligesom jeg har talt med nogle af deltagerne med henblik på et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Jens Guldbrand Hansen fra Modulex A/S, der leverer skilte og wayfinding løsninger til nogle af verdens største virksomheder, var med på konferencen som gæst. Modulex A/S har deres europæiske hovedkontor og produktion i Billund. Jens Guldbrand Hansen havde taget vejen forbi konferencen for at blive klogere på, om netværket var noget for Modulex.
– Jeg havde hørt om arrangementet via vores business developer. Hun havde mødt Building Network på en messe og spurgte mig, om vi ikke skulle prøve at deltage og finde ud af, om det er et godt netværk, og om det kunne være noget for os. Selvom det er nyt at være her, har det været en god oplevelse at se folk gå rundt og tale med hinanden på en uformel måde og skabe nye relationer. Og så må vi se, hvad der kommer ud af det i den sidste ende. Men umiddelbart er jeg meget positiv stemt.