Nyt akuthus og etablering af ni grønne øer i hovedstaden præsenteret på netværkskonference

Nyt Hospital Bispebjerg har for nylig sat byggeriet af hospitalets nye akuthus i udbud. Og Hvidovre Kommune har i samarbejde med regeringen planer om at opføre ni kunstige grønne øer ved Avedøre Holme, der skal styrke rammer for vækst og udvikling i Hovedstadsområdet. På Building Networks konference, der blev afholdt d. 6. marts 2019 på Quality Hotel i Høje Taastrup, kunne medlemmerne høre meget mere om byggeriet af det nye akuthus og de fremtidige ø-planer i Hvidovre.

Efter en velsmagende frokost på hotellets restaurant bød direktør i Building Network, Mickey Lund traditionen tro medlemmer, gæster og oplægsholdere velkommen til netværkskonferencen.

Kunstige øer ved Avedøre Holme på tegnebrættet

 

Direktør Gert Nelth fra Hvidovre kommune indledte netværkskonferencen. Gert Nelth var inviteret til at fortælle om regeringens og Hvidovre Kommunes nye spændende planer om at skabe et af Nordeuropas mest innovative og grønneste erhvervsområde i Køge Bugt ud for Avedøre Holme.

Det er Hvidovre Kommune, der driver det storstilede projekt om at udbygge erhvervsområdet ved Avedøre Holme med ni kunstigt skabte øer, der skal styrke rammerne for vækst og udvikling i Hovedstadsområdet og være med til at omdanne København til en af verdens grønneste hovedstæder i 2040.

Hvidovre Kommune har arbejdet med projektet i tre år. Området med de ni øer, der har fået navnet Holmene, skal anlægges i etaper med overskudsjord fra andre byggeprojekter, herunder blandt andet metroen.  Planen er at igangsætte jordopfyldningen allerede i 2022, så de første grunde kan sættes til salg i 2028.

Den samlede kystlinje rundt om samtlige holme bliver på 18 km, mens kystlinjen rundt om Holmenes yderkant bliver 5,5 km. Industriområdet kommer til at udgøre 2,4 mio. m2, mens 0,7 mio. m2 er afsat til bynær natur. 

Erhvervsdelen på de ni øer skal rumme 380 nye virksomheder og skabe 12.000 arbejdspladser. Planen er at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder med State of the art teknologier indenfor blandt andet green tech. Virksomhederne skal have lyst til at arbejde i klynger og vidensdele på tværs. Området skal have fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, ligesom der skal åbnes mulighed for at virksomheder indenfor samme branche kan lokaliseres på én ø med en unik identitet, eksempelvis Life Science Island og Bio Tech Island.

Nyt og topmoderne forsyningscenter, der med energiproduktion fra biogasanlæg, spildevandslæg, vindmøller og solcelleanlæg kan forsyne ca. 140.000 personer med energi – Illustration: Urban Power for Hvidovre Kommune

På en af øerne er der forslag om at etablere et nyt og topmoderne forsyningscenter for hele hovedstaden, der med energiproduktion fra biogasanlæg, spildevandslæg, vindmøller og solcelleanlæg kan forsyne ca. 140.000 personer med energi. Øen skal også kunne modtage og håndtere overfladevand fra en række omegnskommuner.

Avedøre Holme er i dag fuldt udbygget. 379 virksomheder er lokaliseret på Avedøre Holme, hvor der pt arbejder 12.000 mennesker. Hvis Holmene skal realiseres, har kommunen og regeringen erkendt, at der vil være behov for at analysere de nuværende trafikmønstre, da et nyt og større erhvervsområde på Avedøre med forventede 12.000 nye arbejdspladser på Holmene vil lægge pres på trafikken og kræve nye investeringer i infrastrukturen.

Gert Nelth fortalte videre, at der er sat penge af på Finansloven til at undersøge løsningerne på trafik- og trængselsproblemerne på Avedøre Holme.

Som led i planlægningen har kommunen også fået udarbejdet et interessenthjul, der har dannet udgangspunkt for dialogmøder med foreninger og organisationer, investeringsselskaber, pensionsselskaber, økonomer, jorddepoter, myndigheder, universitetet og andre uddannelsesinstitutioner.

Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder ved Avedøre Holme, hvor 9 nye kunstige øer under navnet Holmene skal dannes – Illustration: Urban Power for Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har blandt andet taget kontakt med potentielle opponenter af projektet, herunder naturfredningsforeninger. Dialogen har generelt været positiv, og det er lykkedes at få vendt flere modstandere til i dag at være positive medspillere i projektet, fortalte Gert Nelth.

Udover erhvervsdelen er det med i planen for Holmene at indrette rekreative områder og en strandpark, der byder på naturoplevelser og marine faciliteter. Eksempelvis skal der etableres strande, stenrev og nye levesteder for vandfugle. Der vil også være fokus på at aktiviteter som naturformidling, havhaver, surfing og dykning.

Gert Nelth præsenterede en Businesscase for Holmene, der ifølge de foreløbige beregninger kommer til at koste 2,7 mia. kr. i anlægsomkostninger med en forventet forøgelse af BNP på 54 mia. kr.

Med hensyn til tidsplanen håber kommunen at man i 2020 har en anlægslov, der gør det muligt at ansætte en direktør, der arbejder videre med projektet. Efter planen skal projektet være færdigt i 2040, men ifølge Gert Nelth er det mere realistisk at satse på 2050.

Mere information om Holmene findes på: www.holmene.com

Vigtige erfaringer fra byggeriet af Cityringen i København

Cityringen – Det største anlægsprojekt i Danmark i 400 år – Foto: CMT

Underdirektør Sigurd Nissen-Petersen fra Copenhagen Metro Team (CMT), der har haft til opgave at levere stationer, skakter og tunneler til Metro Cityringen, var næste oplægsholder. Sigurd Nissen-Petersen var inviteret til at give en kort status på den afsluttende fase af byggeriet og hvad CMT selskabet har lært af metroprojektet i forhold til de mange udfordringer, der har opstået undervejs i processen.

Byggeriet af Københavns Metro har været det største projekt i Danmark i 400 år, siden Christian 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet. Anlægsarbejdet til Cityringen blev påbegyndt i 2011. Cityringen består af 17 stationer og 2 linjer. Strækningslængden på 15,5 km. Stationerne ligger i en gennemsnitlig 30 meters dybde, og den nye ring kommer til at forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

Flere og flere af Cityringens mange byggepladser er inden i den sidste fase med indretning af stationspladserne og anlæg af nye byrum ved stationerne. Når Cityringen efter planen åbner i juli 2019, har den kostet 22,3 milliarder kroner. Det forventes, at Cityringen kommer til at transportere næsten 300.000 passagerer om dagen.

 

Sigurd Nissen-Petersen fortalte, at der har været op til ca. 4000 ansatte på projektet, fordelt på mindst 24 forskellige nationaliteter og over 250 forskellige leverandører.  En af de helt store udfordringer på et sådant multinationalt projekt har været at integrere udenlandsk arbejdskraft i en dansk kultur med vores regler og traditioner og få de udenlandske virksomheder til at forstå, hvad det vil sige at arbejde i Danmark i forhold til overenskomster samt løn- og arbejdsvilkår.

Undervejs og i særlig grad i starten af byggeprocessen har der været en del uro med strejker og fagforeninger, der er stået frem med løftede pegefingre. Uro på arbejdspladsen går ud over kvaliteten og giver afledte negative effekter på effektivitet, kvalitet og arbejdsmiljøet, forklarede Sigurd Nissen-Petersen.

CMT har brugt meget energi og mange kræfter på at få skabt ro ude på arbejdspladserne. Det har man blandt andet gjort ved at arbejde målrettet på at skabe ordentlige arbejdsvilkår og lønforhold for de tusindvis af ansatte på metroprojektet , ligesom et vigtig indsatsområde har været at skabe en fælles sikkerhedskultur. CMT søsatte blandt andet med succes kampagnen ”Tænk dig om – sikkerhed starter med dig og mig”, som i 2019 er blevet fulgt op med en ”kom sikkert i land.” kampagne.

CMT fik også lavet en særlig aftale med 3F, der var målrettet de ansatte på Cityringen. Aftalen havde blandt andet til formål at sikre højere lønninger og bedre arbejdsbetingelser. Endvidere blev der lavet et system, der gjorde, at ansatte kunne henvende sig, hvis de havde problemer med arbejdsmiljøet. De forskellige tiltag var medvirkede årsag til, at der generelt kom ro på projektet, så alle kunne koncentrere sig om arbejdet.

Sigurd Nissen-Petersen sluttede af med at opfordre deltagerne til at komme ud og besøge metroprojektet og se de flotte stationer. Kontakt til Sigurd Nissen-Petersen sker gennem henvendelse til Mickey Lund.

Efter to spændende oplæg var der afsat en halv times pause med tid til at komme i personlig dialog med oplægsholderne og netværk deltagerne imellem.

Bauherr kaster sig ud i rollen som bygherre

SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), der bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution – Illustration: C. F. Møller og EFFEKT

Frederik Ejlers fra det nyetablerede arkitekt og ingeniørpartnerskab, Bauherr, var dagens næstsidste taler. Bauherr tilbyder at hjælpe med rollen som bygherrer for virksomheder og institutioner, der skal have bygget nyt, men som ikke har etableret en bygherrefunktion.

Feasibility studies, programudvikling, arkitekt- og projektkonkurrencer, myndighedshåndtering, udbud af rådgivning, udbud af entrepriser, samarbejde og styring i byggefaserne helt frem til byggerierne bliver taget i brug, er nogle af de mange forskellige opgaver, som Bauherr hjælper ejendomsejerne med.

Frederik Ejlers forklarede, at Bauherr tager ansvaret for at udvikle værdien af projekterne og oversætte ejerens ideer til en bygbar virkelighed. Målet er at skabe et bæredygtigt samarbejde og eksempelvis hjælpe bygningsejerne og deres partnere til at øge værdien af investeringen i fast ejendom.  Selvom Bauherr ikke er investor, påtager de sig gerne et økonomisk medansvar, hvis det fremmer projektet, lød det fra Frederik Ejlers.

Bauherr kan blandt andet trække på sine erfaringer som bygherre på en lang række kendte og etablerede projekter, herunder BLOX midt i København, udviklingen af Kronborg og udbygningen af Kulturhavn Kronborg, DOKK1 i Aarhus, Velkomst- og besøgscenter UNESCO UPIK i Illulisat i Grønland samt Segment 3 i DR Bygningen blandt mange flere.

Af aktuelle projekter er Bauherr involveret i et nyt spændende byudviklingsprojekt på Nordre Kaj i Svendborg, hvor der på et 55.000 m2 stort område opføres det ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), der bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution. C. F. Møller og EFFEKT vandt i februar 2019 arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC.

Udover Det ny SIMAC har vinderholdet også udarbejdet en helhedsplan for, hvordan en ny bydel på Nordre Kaj med boliger og erhverv kan tage form. Projektering, lokalplaner og byggetilladelser samt entrepriseudbud finder sted i 2019. Byggeriet forventes at starte i 2020 med forventet indvielse i 2022.

Et centralt mål med at opføre Fremtidens Havn i Svendborg, som byudviklingsprojektet bliver kaldt, er at skabe en bedre sammenhæng mellem Svendborgs bymidte og havnen. Den nye åbne og bæredygtige bydel tager udgangspunkt i byens maritime historie og kulturarv.

Nyt Hospital Bispebjerg lancerer udbud til 1,5 mia. kr.

Hovedindgangen til fremtidens Hospital på Bispebjerg bliver grøn og inviterende. Illustration: KHR, WHR og Arup

Projektchef i byggeprojektet på Nyt Hospital Bispebjerg, Lene Stevnhoved, der kommer fra en stilling som projektchef på Sjællands Universitetshospital i Køge, fortsatte oplægsrunden. Lene Stevnhoved var inviteret til at fortælle om opførelsen af det nye Akuthus på Bispebjerg til ca. 1,5 mia. kr., der er blev sendt i udbud for få uger siden. Akuthuset skal efter planen stå færdig i 2023.

Indledningsvis præsenterede Lene Stevnhoved i korte træk de bygge- og anlægsprojekter på Bispebjerg Hospital, der er færdigbygget gennem de senere år, og som skal være med til at omdanne det ”gamle” Bispebjerg Hospital til Nyt Hospital Bispebjerg. Af færdige byggeprojekter er blandt andet et nyt parkeringshus (færdig i 2015), en laboratorie- og logistikbygning (færdig i 2018) samt en teknikbygning med ATES og nødstrøm, der bliver indviet her i marts 2019.

Det nye akuthus på ca. 77.500 kvm, der er udbudt som en totalentreprise ”med forhandling”, kommer til at bestå af en akutmodtagelse, operationsstuer, Intensiv Afdeling, Røntgen, sengestuer, ambulatorier samt et Kvinde-Barn Center. Kontraktsummen lyder på ca. 1,5 mia. kr. af et samlet budget på 3,43 mia. kr. (2019-priser).  Arkil A/S vandt sidste år opgaven med at etablere byggegruben til første fase af Akuthusbyggeriet.

Lene Stevnhoved præsenterede tegninger af strukturen i det nye akuthus, ligesom hun gennemgik den høje grad af kompleksitet, der er forbundet med at skulle opføre en bygning midt i byen og på et hospital, der er i fuld drift. En væsentlig udfordring har for eksempel været at få logistikken på plads og lave en kompleks rokadeplan fra den nuværende bygning 7, der delvis skal rives ned sideløbende med, at man bygger akuthuset.

Hvem der i sidste ende kommer til at få opgaven med at bygge selve akuthuset, bliver afgjort i slutningen af 2019. Udbuddet af Akuthuset, der også findes på engelsk af hensyn til ønsket om at tiltrække udenlandske entreprenører, blev offentliggjort i februar måned. I midten af april måned vil der være evaluering og valg af fire udbydere. Herefter følger en proces henover året med forhandling og revurdering af det udbudte materiale.

Lene Stevnhoved fortalte, at der i udbudspakken er udarbejdet en basispakke, der præciserer, hvad der som minimum skal leveres, ligesom udbudspakken indeholder forslag til, hvordan andre opgaver kan løse.
Udbudsmaterialet indeholder også en stor mængde tekniske specifikationer, ligesom man har gjort meget ud af at klargøre detaljerne i processen med det formål at minimere eventuelle og potentielle risici i løbet af byggeprocessen.

På hospitalets hjemmeside – www.nythospitalbispebjerg.dk – findes yderligere oplysninger om det nye Akuthus.

Afrunding og præsentation af kommende netværkskonferencer

Aarhus Ø – Etape 2 – Visualisering: Sleth / Aarhus Letbane I/S

Efter fire spændende oplæg var der afsat tid til at deltagerne traditionen tro kunne netværke med hinanden og komme i dialog med dagens oplægsholdere. Forinden fortalte Mickey Lund, at Building Network har fået mødefaciliteter i BLOX midt i København. Mickey Lund rundede af med at fortælle om forårets spændende konferencer. Den næste finder sted d. 20. marts i Aarhus. Her kan medlemmerne høre meget mere om byudviklingen af Aarhus og kommende nye bygge- og anlægsprojekter i andre dele af Østjylland samt tale med CASA, Arkitektgruppen, Boligforeningen Århus Omegn, Aarhus Letbane I/S og AART Architects.

Du kan læse mere om konferencen ved at følge linket:
https://buildingnetwork.dk/arrangementer/kom-i-dialog-med-bygherrer-raadgivere-og-entreprenoerer-i-aarhus-3/

Entreprenørvirksomheden CG Jensen, der udfører anlægsopgaver i hele Danmark, var repræsenteret ved divisionschef Christian Levinsen. Christian Levinsen var mødt op for at høre om særligt ét projekt, nemlig opførelsen af Nordeuropas nye innovative erhvervsområde i Hvidovre Kommune.
– Det er et fantastisk projekt, som vi meget gerne vil høre mere om. CG Jensen er blandt andet med til at realisere det gigantiske byudviklingsprojekt Engholmene, der består af seks nyanlagte øer bag Fisketorvet. Da vi laver meget byggemodning og byudvikling, er vi naturligvis interesseret i at høre mere om Holmene, selvom det ligger et stykke ude fremtiden, fortalte Christian Levinsen, der sætter stor pris på, at man som medlem i Building Network har mulighed for at komme i direkte dialog med oplægsholderne.

Oplægsholder Gert Nelth fra Hvidovre Kommune, der er en af initiativtagerne bag det nye projekt ved Avedøre Holme, var rigtig tilfreds med at komme ud på netværkskonferencen og fortælle om projektet.
– Jeg er i fuld gang med at holde foredrag om projektet og holder møder med branchen, kommuner, interessegrupper og potentielle samarbejdspartnere. Der er rigtig mange ting, der skal på plads og opgaver, der skal løses, inden projektet bliver skudt afsted. Jeg har også været ude på DTU Science, der meldte tilbage, at de ser et stort potentiale i projektet. På en skala fra 1-10 giver jeg en 10´er på, at projektet bliver til noget. Vi har godt nok indgået aftalen med de borgerlige, men selvom det skulle vise sig, at vi får en socialdemokratisk ledet regering næste gang, så er der så mange grønne og bæredygtige aspekter i projektet, at en ny regering næppe vil kassere projektet.

Sigurd Nissen-Petersen fra Copenhagen Metro Team, der har travlt med at få de sidste brikker af Cityringen på plads inden indvielsen i juli måned, er ikke i tvivl om, at bygge- og anlægsbranchen har draget nytte af de erfaringer, som CMT har gjort.
– Når jeg vælger at komme her i dag og tale om de erfaringer, vi har gjort med byggeriet af Cityringen, er det fordi, vi har et vigtigt budskab, som vi gerne vil dele med branchen. Det er en stor udfordring at få udenlandske virksomheder til at forstå, hvad det vil sige at arbejde i Danmark med vores overenskomster, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, traditioner og værdier. En af de største erfaringer, vi har gjort os på metrobyggeriet, er, at man virkelig skal passe godt på sin arbejdskraft og give dem nogle gode arbejdsforhold og en ordentlig løn. Hvis ikke risikerer man, at der kommer en masse uro, som i sidste ende kan forsinke et projekt og gå ud over kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, fortalte Sigurd Nissen-Petersen. 

Frederik Ejlers fra Bauherr Arkitekt- og Ingeniørpartnerselskab, var meget tilfreds med, at han fik fik mulighed for at præsentere deres nyetablerede virksomhed overfor Building Networks medlemmer.
– Vi er iværksættere og vil naturligvis gerne ud og promovere vores nye virksomhed og fortælle, hvad vi kan hjælpe med. Som oplægsholder synes jeg, at det er rigtig positivt, at der på Building Networks konferencer er skabt mulighed for, at du som oplægsholder kan få noget respons på dit oplæg og komme i direkte dialog med deltagerne. Der har været mange deltagere ovre og tale med mig i pauserne. Så må tiden jo vise, hvad der kommer ud af det. Men jeg kommer meget gerne igen og viser flaget.