Fisketorvets udvidelsesplaner og nye københavnske skolebyggerier præsenteret på netværkskonference

København vokser med rekordfart i både højde og bredde og flere nye bygge- og anlægsprojekter er på vej. Mandag d. 4. februar 2019 afholdt Building Network netværkskonference på det 5-stjernede Copenhagen Marriott Hotel i København. Her var netværkets medlemmer og gæster mødt op for høre mere om udvidelsen af Fisketorvet og Byggeri Københavns nye udbud og planer om at bygge tre folkeskoler i København.

Netværkskonferencen blev indledt med frokost på Copenhagen Marriott Hotels restaurant, Midtown. Herefter kunne direktør i Building Network, Mickey Lund, byde medlemmer, gæster og dagens oplægsholdere velkommen til årets første netværkskonference.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Mickey Lund fortalte under sin velkomsttale, at Building Network har mange spændende netværkskonferencer i pipelinen i år rundt omkring i landet. Det næste arrangement finder sted onsdag den 6. marts i Høje Taastrup. Den 20. marts går turen til Aarhus, hvor medlemmer kan glæde sig til at høre mere om de nyeste bygge- og anlægsopgaver, der er på vej i Aarhus og andre dele af Østjylland.

Mickey Lund gjorde endvidere opmærksom på, at Building Networks egen kommunikationskanal når ud til mere end 5000 personer inden for bygge- og anlægsbranchen. Kanalen står gratis til rådighed for medlemmer, der for eksempel har gode historier og aktuelle nyheder.

Mickey Lund opfordrede afslutningsvis netværkets medlemmer til at kontakte Building Networks kommunikationsteam, hvis man har brug for professionel hjælp til at skrive sine nyheder eller ønsker at styrke eller brande sin virksomhed.

Udvidelse af Fisketorvet

Første taler i dagens program var Senior Commercial Manager Denmark, Helle Garcia Korndal, fra Unibail-Rodamco-Westfield (URW). URW er en af verden største ejendomsforvaltere med speciale i at eje, udvikle og drive shopping centre og lufthavne i både Europa og USA. URW ejer også Fisketorvet – Copenhagen Mall, der åbnede i oktober 2000.

Helle Garcia Korndal var inviteret til at fortælle om planerne om at transformere og udvide Fisketorvet. Inden en gennemgang af de planlagte byggeprojekter på Fisketorvet, der i 2017 blev kåret som Danmarks mest innovative og bæredygtige shopping center, viste Helle Garcia Korndel en skitse over de mange nye byggeprojekter, der kommer til at præge hele området omkring Fisketorvet de kommende år.

I området omkring Fisketorvet åbner eksempelvis hotelkæderne Wakeup og Cabin. Skråt overfor Fisketorvet åbner Ikea, ligesom 4000 medarbejdere flytter ind i Danske Banks nye hovedkontor, der kommer til at ligge 200 meter fra Fisketorvet.

Udover nye hoteller, hovedkontorer, Ikea og opførelsen af endnu flere bolig- og erhvervsdomme i området, åbner den nye metrostation Havreholmen i 2024. Havneholmen er en del af den nye Sydhavnslinje. Havneholmen, der kun ligger et stop fra Københavns Hovedbanegård, kommer til at indgå som en del af udvidelsesplanerne for Fisketorvet.

Helle García Korndal kunne afrundende fortælle, at transformations- og udvidelsesprojektet på Fisketorvet er opdelt i flere faser.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

I området omkring Fisketorvet åbner eksempelvis hotelkæderne Wakeup og Cabin i 2019. Skråt overfor Fisketorvet åbner Ikea i 2020, ligesom 4000 medarbejdere i 2023 flytter ind i Danske Banks nye hovedkontor, der kommer til at ligge 200 meter fra Fisketorvet.

Udover nye hoteller, hovedkontorer, Ikea og opførelsen af endnu flere bolig- og erhvervsdomme i området, åbner den nye metrostation Havreholmen i 2024. Havneholmen er en del af den nye Sydhavnslinje. Havreholmen, der kun ligger et stop fra Hovedbanen, kommer til at indgå som en del af udvidelsesplanerne for Fisketorvet.

Helle Garcia Kordel kunne afrundende fortælle, at transformations- og udvidelsesprojektet på Fisketorvet er opdelt i flere faser.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

ZÜBLIN A/S er en del af en af de førende europæiske teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen

Næste oplægsholder, bestyrelsesformand for ZÜBLIN A/S Jens-Henrik Nicolaisen, var inviteret til at fortælle om kommende projekter i Carlsberg Byen og fordelene ved at integrere det digitale værktøj BIM.5D i alle byggeriets faser.

ZÜBLIN A/S er en dansk entreprenørvirksomhed og en del af en af de førende europæiske koncerner i bygge- og anlægsbranchen. ZÜBLIN A/S udfører store og ofte spektakulære bygge- og anlægsprojekter samt betonkonstruktioner og funderingsopgaver med en høj grad af kompleksitet. ZÜBLIN A/S har blandt andet være involveret i byggeriet af Nordhavnsmetroen, Axel Towers, BLOX og Nordhavnsvej.

ZÜBLINs danske forretningsområder er skabt at både store byggeprojekter, store anlægsprojekter, små og mellemstore projekter samt af mindre specialiserede funderingsopgaver. Jens-Henrik Nicolaisen fortalte, at der hos ZÜBLIN A/S er en tro på, at samarbejde er vejen til at skabe succes. Partnerskaber er således en af de grundlæggende værdier hos ZÜBLIN A/S, hvor man arbejder ud fra motto´et TEAM WORKS. Desværre er byggebranchen præget af en skyttegravskrig. Derfor skal alle parter øve sig i at samarbejde og finde en måde at skabe forudsigelighed på, fortalte Jens- Henrik Nicolaisen.

Jens-Henrik Nicolaisen gennemgik herefter Züblins ’teamconcept’. Formålet med teamconceptet er at etablere et forpligtende partnerskab, der er baseret på åben og gennemsigtig kommunikation. Derved skaber man mere tillid og optimerer omkostninger, tidsplaner og kvalitet. Når alle parter går sammen på et tidligt stadie, kan man udarbejde projekter på et fælles grundlag, hvilket skaber sikkerhed og mulighed for i fællesskab at bevare kontrollen med omkostningerne, forklarede Jens-Henrik Nicolaisen.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Teamconceptet forbinder også den fornødne ekspertise fra projektet starter, til det slutter. Herved bringer man alle muligheder for optimering i spil samtidig med, at man minimerer risikoen for tab af viden. Hos ZÜBLIN benytter man sig af ”open tools”, der er en række af unikke værktøjer, der klart og tydeligt definerer de processer, der fører til succesfulde resultater.

Jens-Henrik Nicolaisen nævnte også, at byggebranchen befinder sig i en digital transformationstid, og at den på det punkt er bagud. ZÜBLIN A/S har derfor valgt at investere rigtig mange penge i at udvikle og benytte det digitale planlægningsværktøj BIM.5D (Building Information Modelling) i alle byggeriets faser.  Som led i sit oplæg afspillede Jens-Henrik Nicolaisen en video, der gav deltagere indsigt i fordelene ved at bruge BIM.5D.

Afslutningsvis gennemgik Jens-Henrik Nicolaisen tidsplanen og projektcyklus på to byggeprojekter i Carlsberg Byen i København, Dahlerups Tårn og Vogelius Tårn, hvor ZÜBLIN A/S og Cowi A/S er med på projekterne som rådgivende ingeniører. Byggeperioden for begge tårnbygninger, der har et samlet areal på henholdsvis 39.800 m2 og 49.000 m2, er 2018-2021. I 2024 skal hele Carlsberg Byen være færdigopført med de planlagte boliger, kontorbygninger, uddannelsesfaciliteter, restauranter og fællesarealer.

Efter to spændende oplæg var der en halv times netværkspause med god tid til at netværke og komme i direkte dialog med dagens oplægsholdere.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Tre nye folkeskoler skal bygges i København

Byggechef Kasper Graa Wulff fra økonomiforvaltningen i Byggeri København fortsatte oplægsrunden. Kasper Graa Wulff var inviteret til at præsentere Byggeri Københavns nye byggeplaner, herunder opførelsen af nye daginstitutioner og folkeskoler.

Københavns Kommunes byggeenhed beskæftiger ca. 90 medarbejdere. Den samlede aktive portefølje af byggeprojekter er på ca. 10 mia. kr. I 2017 havde Byggeri København en omsætning på 1,25 mia. kr. og 1,58 mia. kr. i 2018. I øjeblikket er der ca. 200 igangværende byggeprojekter under Byggeri København.

Kasper Graa Wulff forklarede indledningsvis, at befolkningstilvæksten i København medfører nogle kolossale anlægsbehov. Frem mod 2030 har kommunen afsat mere end 10 mia. kroner til nye faciliteter og store renoveringsopgaver af blandt andet kommunens folkeskoler, der for størstedelens vedkommende blev bygget i perioden 1840-1940.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Selvom Københavns Kommune har indgået strategiske partnerskaber (TRUST og PLUS), præciserede Kasper Graa Wulff, at kommunen ikke er forpligtet til at lægge alt ind i de strategiske partnerskaber. Eksempelvis er tre nye skoler, der skal bygges i 2019, ikke en del af de strategiske partnerskaber. Alle har derfor som udgangspunkt mulighed for at byde ind på skolebyggerierne og mange af de andre opgaver, der er i pipelinen hos Københavns Kommune.

Kasper Graa Wulff fortalte videre, at kommunen gennem de senere år har færdigbygget tre nye skoler, Ørestad Skole, Kalvebod Fælles Skole og Skolen i Sydhavnen. Derudover er der i kommunens budget for 2019 afsat penge til tre nye skoler på henholdsvis Sluseholmen i Sydhavnen, Holmbladsgade på Amager og i Kødbyen på Vesterbro.

Udover de 1,7 milliarder kroner er der i budgettet for 2019 også afsat penge til at planlægge yderligere to skoler i henholdsvis Nordhavn og i De Gamles by på Nørrebro.

Byggeri København har udover de kommende skolebyggerier en lang række forventede udbudsplaner i 2019 og 2020. Disse tæller blandt andet en række nybygninger på skoler, daginstitutioner og byggerier i relationer til kommunens fritids- og kulturtilbud. De forventede entrepriser ligger fra 1 million op til over 200 mio. kr.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Prisvindende KHR Architecture tænker i nye baner

Associeret partner Janina Zerbe fra KHR Architecture var dagens sidste oplægsholder. Janina Zerba var inviteret til at fortælle om kunsten at lave unik arkitektur med fokus på nytænkning.

KHR Architecture blev grundlagt i 1946. I dag tæller tegnestuen ca. 70 medarbejdere. Efter en række førstepræmier i nordiske arkitektkonkurrencer udviklede firmaet sig i 1960´erne til at blive et af Skandinaviens største arkitektfirmaer. Blandt de tidligere værker er bl.a. Arlanda Lufthavn, Hvidovre Hospital og Odense Universitet.

I dag er KHR Architecture kendt for flere prisvindende projekter som bl.a. Københavns Metro, Københavns Universitet Amager (KUA), Biocenter, Fiberline og Hellig Kors Kirke i Jyllinge.

KHR Architectures kompetenceområder er i dag sundhed, kultur, bolig, erhverv, undervisning, produktudvikling og infrastruktur.

Janina Zerbe fremviste skitser og et bredt udvalg af KHR Architectures realiserede og aktuelle projekter. I den forbindelse gav hun konferencedeltagerne et spændende indblik i de arkitektoniske tanker og ideer, der lå bag de enkelte projekter. Janina Zerbe forklarede blandt andet, at KHR Architecture har fokus på at tegne byggerier, der holder, og som har et tidløst design.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Afrunding og feedback fra deltagere

Mickey Lund rundende konferencen af med at takke talere, deltagere og gæster for et vellykket arrangement. Herefter var der afsat ½ time til dagens sidste speed dating med oplægsholderne og netværksdialog deltagerne imellem.

Afdelingsleder i Petri & Haugsteds anlægsafdeling, Peter Bech, fortalte efterfølgende, at han med stor fornøjelse havde afsat tid til at deltage på årets første netværkskonference. På forhånd havde Peter Bech krydset et par virksomheder af på dagens deltagerliste, som han gerne ville i dialog med, herunder Züblin A/S. For Peter Bech er der ingen tvivl om, hvorfor han deltager på Building Networks konferencer.

– Jeg får et højt udbytte, og jeg forbruger kun minimum af tid. Så enkelt er det. Det eneste, det kræver af mig, er, at jeg møder op på konferencerne og giver noget af mig selv i 3-4 timer. Udover muligheden for at mødes med andre i bygge- og anlægsbranchen og skabe eller pleje mit personlige netværk, får jeg masser af nyttig og brugbar viden om de bygge- og anlægsprojekter, der er i pipelinen i det område eller den region, hvor netværkskonferencen bliver holdt.  Alt det får jeg ved kun at investere 3-4 timer. Det synes jeg er en god og smart deal, lød det begejstret fra Peter Bech.

Anne Marie Philipsen fra virksomheden RIB, der tilbyder løsninger til fremtidens byggeri inden for projektweb og andre digitale IKT-værktøjer, havde et klart mål med at deltage på dagens netværkskonference.

– Vi leverer softwareløsninger til byggebranchen. Vi har haft kig på et af de projekter, som blev præsenteret her på dagens konference. Nogle gange er det svært at få kontakt med de personer, der sidder med projekter. Men det er lettere at få et møde i stand, hvis man kommer her og møder oplægsholderne ansigt til ansigt, end hvis man sidder hjemme på kontoret og ringer eller skriver. Jeg har for eksempel haft succes med at få en mødeaftale med By- og Havn på et af Building Networks konferencer, fortalte Anne Marie Philipsen.

Janina Zerbe fra KHR Architecture Janina Zerbe, der var inviteret med som oplægsholder, ser store fordele i at mødes ansigt til ansigt med folk fra bygge- og anlægsbrachen. Fremover vil KHR Architecture bruge mere tid på at netværke.

– Vi har besluttet at gøre mere ud af at netværke med branchen. Det er blandt andet årsagen til, at vi er med i dag. Building Network er et godt forum til at præsentere sin virksomhed og fortælle folk i branchen, hvad vi laver, hvordan vi arbejder, og hvordan vi anskuer arkitektur på.   Traditionelt har KHR Architecture vundet mange offentlige projekter, men vi får flere og flere private projekter, som vi også gerne vil ud og præsentere branchen for. Og det fik jeg mulighed for at gøre her i dag, hvor jeg har mødt og talt med mange konferencedeltagere.

Kasper Graa Wulff fra Byggeri København, der havde mange nye spændende projekter med til deltagerne, er meget interesseret i at komme ud og møde folk i byggebranchen.

– Vi prioriterer at tage tid ud for at mødes med branchen og eksempelvis fortælle om de nye skoler, vi skal til at bygge. Vi vil gerne have, at branchen skal føle og opleve Byggeri København som en synlig partner og en bygherre, man kan komme til, hvis man har noget at byde ind med.

Selvom vi har indgået strategiske partnerskaber, har vi ikke lagt alle vores æg i den kurv. Vi lægger mange af vores millioner andre steder end i vores partnerskaber, så det er af stor interesse for os at komme ud til et arrangement som det i dag.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen