Orienteringsmøde om 47 planlagte anlægsprojekter i Københavns Kommune

Building Network deltog i et spændende orienteringsmøde hos Dansk Byggeri den 18. januar, hvor serviceområdechef Anders Møller fortalte om de planlagte anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Som en del af budgetaftale 2016 bad politikerne bag budgetaftalen Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) om at præsentere et oplæg til, hvordan forvaltningens anlægsaktiviteter kan gøres 10 % billigere

Med input fra rådgivere, entreprenører, Byggeri København og et konsulentfirma blev der bl.a. nævnt at korte tidshorisonter koster mange penge og erfaringer og indsigt fra entreprenørerne med fordel kan bringes tidligere i spil i udviklingen og udførslen af projekterne.

Herudover fortalte Anders at TMF har et budget på 4 milliarder over de kommende 4 år og at der i 2017 er planlagt 47 udbud af anlægsarbejder.

Der er en lille overvægt med projekter mellem 6 og 20 millioner, jf. oversigten herunder.

Fordeling

De fleste af de projekterne fordeler sig indenfor cykelprojekter, bro og tunnelarbejder, jf. nedenstående oversigt.

Fordeling2

Projekterne udbydes hovedsageligt i 1. kvartal, hvorfor det anbefales at holde øje med kommunens hjemmeside, Licitationen, Mercell og de andre kanaler, som kommunen gør brug af i forbindelse med offentliggørelsen af  sine udbud.