Har du bekymringer omkring luftbåren smitte ?

Højeffektiv luftrensning med HEPA-filtre kan nemt fjerne luftbåren smitte fra vira og bakterier samt reducere sygefraværet fra luftvejsinfektioner og allergiske symptomer i hverdagen. 

Finske UniqAir har udviklet et af verdens mest effektive luftrensesystemer med en kombination af HEPA og aktivt kulfilter til fjernelse af biologisk og kemisk forurenet luft, herunder spredning af corona-virus/SARS og andre luftvejssygdomme i alle typer af indemiljøer.

I et nyligt offentliggjort studie fandt forskere, at mobile luftrensningsanlæg med tilsvarende teknologi på kort tid fjerner aerosoler i luften og dermed også kraftigt reducerer risikoen for at blive udsat for vira og bakterier.

Dette sikrer alle med stor kontaktflade mod luftbåren spredning fra en smittet person i lokalet, når du og dine medarbejdere snart skal tilbage på dit arbejde og tilpasse dig en ny og anderledes hverdag.

 

Begræns luftbåren smittespredning, når du opholder dig indenfor

Højeffektiv partikelfiltrering, hvor mange mennesker er samlet, større afstand mellem hinanden, samt bedre udluftning eller ventilation og brug af mundbind er alle parametre, som kan mindske risikoen for luftbåren eksponering for vira og bakterier.

Mange ventilationssystemer er ikke dimensionerede til højeffektiv partikelfiltrering, da det vil resultere i et højt tryktab med mindre luftcirkulation eller uforholdsmæssigt højt energiforbrug. 

I tilfælde af ingen eller utilstrækkelig ventilation, kan mobile fristående luftrensere med E11 eller H13 filtre være et godt supplement til hurtigt at fjerne aerosoler og dråber helt ned til 90-120 nm (0,09-0,12 µm), som kan indeholde tilstrækkelige mængder levende virus og bakterier til at sprede luftbåren smitte fra hoste og nys. Brugen af UniqAir’s plug-and-go luftrensere er derfor et nemt og billigt supplement, som kan reducere smitten og mindre sygefravær i åbne kontormiljøer, uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor mange mennesker er tæt samlet.  

UniqAir, som er en af Skandinaviens største producenter med flere tusinde aktive mobile luftrensere, har trukket på det finske forsvars omfattende ekspertise vedrørende filtersystemer mod bakteriologiske og kemiske våben i udviklingen af deres to systemer:

Uniq Pro (til venstre) – mest brugt på skoler, hoteller, restauranter, kulturinstitutioner, turistattraktioner, i supermarkeder, stormagasiner, kirker, kantiner og venteværelser, hvor mange mennesker ad gangen er samlet i større indendørs lokaler og opholdsrum. 

UniQ (til høre) – mest brugt i hjemmet, plejesektoren, hos læger, frisører og andre liberale serviceerhverv samt på mindre kontorer.

Prøv en UniqAir luftrenser kvit og frit 

At vælge den mest effektive luftrenser til dit behov med mange forskellige teknologier på markedet kan være utrolig svært. UniqAir har derfor gjort det nemt for dig at få en luftrenser på prøve.  Bestil en UniqAir luftrenser til gratis afhentning på et af vores tre regionale Click & Collect centre i Aarhus, Odense og Solrød eller få et tilbud på levering og afhentning på UniqAir.dk.

Overvejer du at anskaffe dig en luftrenser, husk altid at vælge en luftrenser med:

  • et højeffektivt E11- eller H13- partikelfilter, der er dimensioneret til lokalets størrelse
  • et kraftigt aktivt kulfilter til fjernelse af lugtgener, flygtige organiske forbindelser (VOC’er) fra nybyggeri, byggematerialer, vægge, inventar og tekstiler og et bredt spektrum af gasser (Formaldehyd, Chlor, Kvælstofilter (NOx), Svovloxider, Benzen og Ammoniak)
  • og sidst men ikke mindst, som ikke selv afgiver biprodukter eller skadelige stoffer som fx. Ozon.

Få større glæde i hverdagen med enestående ren og sund luft 

 

Kontakt:

UniqAir Denmark

Mickey Lund

+ 45 93 85 75 75

ml@uniqair.dk