Aarhus og Randers planlægger opførelsen af nye bykvarterer

Bygge- og anlægsbranchen kan se frem til at byde ind på nye opgaver i kommende byudviklingsprojekter i Aarhus og Randers. På Building Networks fysiske konference i Ecopark i Aarhus d. 27. maj 2021 kunne deltagerne høre meget mere om planerne for de nye bykvarterer samt projektet om at omdanne Aarhus Kommunehospital til Aarhus Universitets nye campus.

Building Networks konference fandt sted i den innovative udviklingspark Ecopark. Her kunne deltagerne møde fysisk op eller følge konferencen virtuelt. Direktør i Building Network, Mickey Lund, bød efter en indledende netværksfrokost velkommen til oplægsholdere, gæster og netværksmedlemmer.

Projektleder ved Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger i Aarhus Kommune, Britta Degn, var dagens første taler. Britta Degn gennemgik udviklingsplanen for omdannelsen af det gamle Aarhus Amtssygehus til et grønt mangfoldigt bykvarter med blandede boligtyper. Udviklingsplanen, der både indbefatter bygningsomdannelse og nybyggeri, er i høring frem til d. 2. juli 2021. Planen rummer mulighed for at realisere 101.500 etagemeter, heraf er ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger. De første udbud på de 21 byggefelter forventes primo 2022.

Gense indlægget: https://youtu.be/dAWZvfjjCOg

Udviklingsplanen for Det gamle Aarhus Amtssygehus, som er under politisk behandling, lægger op til at bygge omkring 900 nye boliger – Illustration: Vandkunsten / Sleth

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik ved Randers Kommune, Jens Heslop, fortsatte oplægsrunden med at gennemgå visionerne og byggeplanerne for byudviklingsprojektet, Flodbyen Randers. 7-8.000 mennesker skal bo i det fremtidige bykvarter, der skal ligge ud til floddeltaet ved Gudenåen og Randers Fjord. Randers kommune søger en samarbejdspartner, der ved deltagelse i et arealudviklingsselskab skal forestå realiseringen af Flodbyens etape 1 og 2. Fristen for afgivelse af tilbud som partner er 8. september 2021.

Gense indlægget: https://youtu.be/hy_vYXY7lnk

Visionen med Flodbyen Randers er at skabe en ny bydel med plads til 7-8.000 indbyggere, hvor der skal være nærværende natur, en tilgængelig vandkant for alle, en varieret og forbundet by samt et mangfoldigt by- og hverdagsliv – Illustration C.F. Møller Architects

Associeret partner og teamleder hos AART architects, Anne Sofie Buur Okkels, præsenterede efter en netværkspause udviklingsplanen for Aarhus Kommunehospital, der i 2016 blev opkøbt af Aarhus Universitet. Projektet skal via nybyggeri, nedrivning, renovering af de bevaringsværdige bygninger forvandle hospitalet til Aarhus Universitets nye campus. Udover at huse flere af AU’ s uddannelser og forskningsmiljøer skal det nye campus også byde på caféer, pladser, butikker og boliger. 

Gense indlægget: https://youtu.be/8MuCOib4xJo

Universitetsbyen udvikles over en periode på ca. 10 år, hvor Aarhus tidligere havde sit kommunehospital – Illustration Aart Architects

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX Advokater, sluttede konferencen af med kort at fortælle om de aktuelle udfordringer for byggeriet. Dels de ekstraordinære prisstigninger i byggematerialer og dels forsinkelser af byggeprojekter som følge af COVID-19, har givet advokater som Thomas Heintzelmann travle dage. Indenfor AB-systemet eksisterer der muligheder for godtgørelse som følge af forhøjede materialeudgifter trods aftale om fast pris. Det er derimod mere tvivlsom om AB reglerne kan anvendes ved en forsinkede COVID-19 hændelse

Konferencen sluttede af med en sidste netværkspause, hvor deltagerne fik mulighed for at komme i personlig dialog med oplægsholderne. Både deltagere og oplægsholderne kom efterfølgende med positive tilbagemeldinger på konference:

Ingeniør og konsulent Jan Bergh Rasmussen fra Envac Danmark udtalte efter konferencen:
– Vi sælger produkter som er fremtidssikrede til affaldsindsamling i bæredygtige byer, hospitaler og lufthavne. Udviklingsprojekterne i Aarhus Kommune på det gamle amtssygehus og kommunehospitalet er emner, som passer som fod i hose i det, vi har i opdrag. Derfor var det super relevant for os at deltage i konferencen og høre mere om projekterne og få mulighed for at komme i personlig dialog med oplægsholderne fra Aarhus Kommune.

Projektleder ved Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger i Aarhus Kommune, Britta Degn,
som deltog som oplægsholder, sagde om konferencen:
– Vi har rigtig travlt i Aarhus med at bygge boliger til de mange nye borgere, der flytter til byen.  Aarhus Kommune har i mange år frem over masser af større og mindre udviklingsprojekter, der løbende kommer i udbud. Disse vil jeg naturligvis gerne ud og fortælle om i bygge- og anlægsbranchen. Jeg kommer også her i dag for at få inspiration til vores projekter fra deltagerne. Og jeg har også fået et par rigtig gode ideer med hjem i dag fra nogle af de medlemmer, jeg har fået talt med.

Associeret partner og teamleder hos AART architects, Anne Sofie Buur Okkels, udtalte om konferencen:
– Vi har vundet konkurrencen om at udvikle det nye Aarhus BSS, der åbner for nye perspektiver ikke alene for Aarhus Universitet, men også for Aarhus som studieby. Så konferencen i dag er en god mulighed for at komme ud og møde branchen og fortælle om projektet og sælge os selv. Vi skal projektere over de næste par år, så der er lidt tid at løbe på, inden udbuddene går i gang.