Nu skal der bygges topmoderne AFG-stadion i Aarhus

Udviklingsplaner for Kongelunden i Aarhus, Vejdirektoratets nye dynamiske indkøbssystem og byggeprojekter i det nye byrum i Sydhavnskvarteret i Aarhus var blandt emnerne på Building Network’s bygge- og anlægskonference i Aarhus.

Konferencelokalet var tætpakket med bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører, da Building Network afholdt bygge- og anlægskonference den 23. marts.

Konferencen fandt sted i den innovative udviklingspark Ecopark i Aarhus. Efter en velsmagende netværksfrokost og velkomst ved direktør i Building Network, Mickey Lund, fik dagens første oplægsholder fra Vejdirektoratet ordet.

Afdelingschef i Vejdirektoratet, Michael Aakjer Nielsen, gennemgik direktoratets dynamiske indkøbssystem (DIS) på mindre anlægsprojekter, herunder fordele og ulemper mellem DIS og direktoratets almindelige udbud. Afslutningsvis fik deltagerne indblik i direktoratets aktive DIS-rammeaftaler. Disse tæller blandt andet afvandingssystemer, rydning af beplantning, fortovsopretning og udskiftning af autoværn.

 

Afdelingschef Anders Bergstrøm fra den internationale ingeniør-, design- og rådgivningsvirksomhed Afry, fortsatte oplægsrunden. Bygherrer og især de yngre generationer efterspørger i stigende grad bæredygtige boliger. Afry har et mål om at være førende indenfor den grønne omstilling og skabelsen af bæredygtige samfund. Anders Bergstrøm viste eksempler på, hvordan eksempelvis energioptimering og brug af bæredygtige materialer finder vej ind i deres byggerier.

Relations- og markedschef i vest Claus Kjøngerskov fra Enemærke & Petersen, fik herefter ordet. E&P har gode erfaringer med deres nye koncept Den Hjælpende Hånd. Konceptet er udviklet med det formål at optimere processen og produktiviteten i både store og mindre byggesager, hvor der er mange faggrupper involveret. Ideen er at skabe nogle rammer, hvor alle tager ansvar for projektet og hjælper hinanden. Ved at inddrage håndværkerne i planlægningen og have en synlig ledelse, som har medarbejdernes trivsel i centrum, bliver der skabt bedre akkorder.

Tegnestueleder Lene Hammer fra Transform Arkitekter gennemgik efter pausen et par af arkitektstuens projekter. Et af dem er det igangværende byggeri af det nye 8.000 m2 byrum i Sydhavnskvarteret i Aarhus, Kulkransporet, der skal forbinde og samle byen og Sydhavnen. Transform Arkitekter er også folkene bag det afsluttede pilot-renoveringsprojekt af Blok B4 i Gellerup, der kommer til at udgøre startskuddet for hele renoveringen og omdannelsen af Gellerupparken.

Chefkonsulent Line Willacy fra Aarhus Kommune sluttede oplægsrunden af med at gennemgå udviklingsplanerne for Kongelunden. Den kører i to separate spor. Spor 1 er den igangværende udvikling af en samlet plan for Kongelunden. Tre rådgiverhold er udvalgt i et parallelopdrag til i efteråret 2022 at komme med deres forslag. Spor 2 er byggeriet af et nyt topmoderne AGF-stadion. Der er afsat over en halv milliard til det nye stadion. Seks teams med anerkendte arkitekter fra ind- og udland er prækvalificerede til at være med i konkurrencen om at tegne det nye stadion.

Konferencen i Ecopark sluttede med en sidste netværks-seance. Her kunne deltagerne få sig en personlig snak med oplægsholderne og netværke med hinanden på kryds og tværs.

Tilbagemeldingerne på deltagernes og oplægsholdernes oplevelse og udbytte af konferencen var positive.

Salgsmanager Kasper Havmose fra Schindler Elevatorer A/S, som er en del af den multinationale koncern Schindler Group, deltog som gæst. Han var meget begejstret for at være med og overvejer nu, om Schindler Elevatorer skal være medlemmer.

”Det var et super godt arrangement. Jeg og min kollega kom for at høre mere om de nye bygge- og anlægsprojekter i Aarhus. Vi fik talt med flere af oplægsholdere og skabt nogle gode netværksrelationer. Det gælder jo om at holde sig til ilden og være synlige, så nu tager vi hjem og overvejer, om vi skal tegne et Building Network medlemskab.”

 

Chefkonsulent i Aarhus Kommune, Line Willacy, holdt oplæg om udviklingsplanerne for Kongelunden i Aarhus. Hun var glad for at kunne præsentere de langsigtede planer for udvikling af området.

”Det er spændende at komme og fortælle om vores udviklingsplaner for Kongelunden og få input fra deltagerne og svare på spørgsmål. Der kommer jo en del udbud både på den korte og lange bane i forbindelse med de mange projekter, der skal realiseres ude i Kongelunden over de næste mange år. Et af dem er byggeriet af det nye AGF-stadion, som skal indvies i 2026.