Phønix Tag Materialer A/S udgiver nye klare tagpap-anvisninger

Nu kan projekterende arkitekter, konstruktører, ingeniører, tagdækkere og bygherrerådgivere igen få adgang til opdaterede retningslinjer for brug af tagpap. Det sker, fordi Phønix Tag Materialer A/S har valgt at videreføre de tidligere TOR-anvisninger i en ny version, der netop er udgivet elektronisk og i fysisk form under navnet PTM-anvisningerne. Det fortæller salgs- og marketingdirektør i Phønix Tag Materialer A/S, Kenneth Vraa.

Tagpapbranchens oplysningsråd har tidligere stået bag udgivelsen af TOR-anvisningerne, der siden 1981 med stor succes har fungeret som branchens troværdige opslagsværk med informationer om materialekrav, projektering og praktiske erfaringer med brug af tagpap. Anklager om, at TOR-anvisningerne overtræder konkurrencereglerne på tagpapmarkedet, betød, at Konkurrencerådet i 2017 påbød Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) at ophæve TOR-anvisningerne.

Phønix Tag Materialer tager sagen i egen hånd

Efter flere undersøgelser og vurderinger af anklagerne valgte Konkurrence Ankenævnet i foråret 2020 at frikende TOR-anvisningerne for at være i strid med konkurrenceloven. Tagpapbranchens Oplysningsråd besluttede imidlertid ikke at fortsætte udgivelsen, selvom TOR-anvisningerne har været almen teknisk fælleseje for branchen i mere end 30 år. Behovet for at have klare retningslinjer omkring korrekt brug af tagpap fik Phønix Tag Materialer til at videreføre indholdet af TOR-anvisningerne i en ny opdateret version.

– Vores kunder og projekterende samarbejdspartnere har været frustrerede over, at TOR-anvisningerne ikke længere bliver udgivet. Derfor tog vi sagen i egen hånd og lavede PTM-anvisningerne, som er en videreførelse af indholdet i TOR. Det handler om tryghed. Som producent af tagpap føler vi os forpligtet til at sikre, at de projekterende har adgang til opdaterede informationer og klare retningslinjer for, hvordan de arbejder med og sikrer kvalitet og levetid for tagpaptage, forklarer Kenneth Vraa.

Stor efterspørgsel efter de nye PTM-anvisninger

De nye PTM-anvisninger blev for nylig tilgængelige på Phønix Tag Materialers hjemmeside, hvor man kan klikke sig ind og bestille anvisningerne og få dem opdateret løbende. De kan også bestilles i bogform. Interessen for at få fingre i den nye PTM-håndbog har været overvældende stor, fortæller Kenneth Vraa.
–  I første omgang ville vi ikke trykke PTM-anvisninger i bogform. Men det viste sig, at der var en stor efterspørgsel i branchen efter at få en håndbog, som man hurtigt kan slå op i og henvise til, når man laver sit udbudsmateriale.

Phønix Tag Materialer har foreløbig trykt mere end 1000 eksemplarer for at kunne imødekomme den positive efterspørgsel, forklarer Kenneth Vraa og gør opmærksom op, at håndbogen med PTM-anvisningerne kan bestilles gratis hos Phønix Tag Materialer, hvis man er tagdækker eller arbejder professionelt med projektering af tagpap. På Phønix Tag Materialers hjemmeside bliver PTM-anvisningerne løbende opdateret. Her er det også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, så man løbende får besked, når anvisningerne bliver ajourført.

Læs mere på phonixtagmaterialer.dk