Universitetshospital i Køge sendt i udbud

Bygherren – Region Sjælland – har netop udbudt byggeriet af 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger til Sjællands Universitetshospital i Køge. Hospitalsbyggeriet omfatter ikke mindre end 789 enestuer, samt 158 undersøgelsesrum og 41 operationsstuer. Byggeriet, der samlet set er estimeret til at koste ca. 4 milliarder. skal stå færdigt i 2022 udbydes i totalentreprise – ikke mindst for at tiltrække udenlandske entreprenørvirksomheder.

Som led i den samlede danske moderniseringsplan af sundhedsvæsenet, skal der gennemføres i alt 16 større byggeprojekter i form af nye supersygehuse og udbygning eller renovering af eksisterende sygehuse. De seks største projekter fordeler sig med tre projekter i Jylland, et på Fyn og to på Sjælland. Senest er det kommende universitetshospital i Køge sendt i udbud som totalentreprise. Der er tale om et omfattende byggeri med en projektsum på over €540 m. I projektfasen har bygherren indsamlet viden og ideer fra stort set hele verden for både at kunne bygge et verdensklasse hospital samt tiltrække udenlandske entreprenørvirksomheder.

Det nye hospital vil være en blanding af nybyggeri og renoveringsopgaver af det eksisterende Køge Sygehus. Når byggeriet står færdigt i 2023 vil arealet været vokset med en faktor tre til i alt 185.000 m2. Det aktuelle udbud er den centrale del af opførelsen af Sjællands Universitetshospital og rummer blandt andet 789 enestuer, 158 undersøgelsesrum og 41 operationsstuer.

Mest hospital for pengene

Byggeriet udbydes i totalentreprise og har et volumen og en karakter, der vil skabe opmærksomhed både i Danmark og internationalt, siger projektdirektør Helle Gaub og fortsætter:

– Vi søger en samarbejdspartner, som kan anvise de bedste og mest innovative løsninger på, hvordan vi får mest hospital for pengene. Vi har gennemført en struktureret dialog med markedet for at sikre entreprenørernes opmærksomhed og interesse. Vi søger først og fremmest det rigtige hold, som i samarbejde med projektet kan hjælpe regionen helt i mål med at få de nødvendige funktioner bygget inden for den økonomiske ramme.

Hun fortæller videre, at der blandt de ansøgende entreprenørvirksomheder, vil Region Sjælland vælge tre-fire entreprenører til at deltage i en dialogfase frem mod årsskiftet.

I slutningen af februar 2018 afleverer de bydende tilbud med pris, tidsplan samt beskrivelse af samarbejdet om færdiggørelse af projektet, inklusiv beskrivelse af det arkitektoniske udtryk. På baggrund af dette vælges det hold, som skal færdiggøre og opføre byggeriet inden for den økonomiske ramme på cirka to milliarder kroner. Det samlede hospitalsbyggeri kommer til at koste fire milliarder kroner (2009-priser).

Online Leverandørliste

Helle Gaub fortæller også, at selv om udbuddet i første omgang nok mest henvender sig til konsortier, der både har tilstrækkelig volumen og erfaringen med hospitalsbyggerier, vil der stadig være gode muligheder for både danske og udenlandske virksomheder, der gerne vil spille en rolle i byggeriet.

  • Vi har oprettet en leverandørliste på internettet, hvor både små og mellemstore virksomheder, kan tilmelde sig, hvis de har erfaringer eller produkter, der egner sig til et sådant byggeri. Mange virksomheder kan tilbyde nye teknologiske løsninger, men har måske ikke størrelsen til selv at turde byde ind på en sådan opgave, slutter Helle Gaub.

Adressen til leverandør-sitet er: https://www.comdia.com/universitetshospitalkoge/

FAKTA

  • Sjællands Universitetshospital i Køge opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital, der bliver næsten tre gange så stort, i alt 185.000 kvadratmeter
  • Det aktuelle udbud omhandler 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger, der forventes opført i fire etaper og indeholder sengeafdelinger, akutafdeling, intensiv afdeling, ambulatorier, billeddiagnostik samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operationsafsnit
  • Det samlede projekt har: 789 enestuer, heraf 719 normalsenge og 70 akutsenge. Hertil kommer 38 intensivpladser
  • Antal undersøgelsesrum: 158
  • Antal operationsstuer: 41